Списание ТехнокулТУра

Списание "ТехнокулТУра" е издание на Технически университет - Варна с главен редактор Николай Жеков. Излиза от печат два пъти годишно. Тук можете да се запознаете с архива на изданието и с нови публикации.

ТУ - Варна и нанотехнологиите - новата индустриална революция

            Разработеният проект на катедра „Електротехника и електротехнологии”
         
Традиционен за университета е провежданият месец на науката, организиран за отчет на най-значимите постижения в научната област. На изявилите се структурни звена се присъждат   отличия  за успешни научни разработки, за  модернизация на материалната база, необходима за учебния процес, както и  за публикации в престижни издания. Едно от отличията беше присъдено на колектив от катедра „Електротехника и електротехнологии”, отговорил на трите изисквания.
            Каква практическа същност, какви усилия са скрити зад сложното наименование на проекта „Подобряване на характеристиките на тоководещи шини на комплектни комутационни устройства, чрез нанасяне на многослойни покрития”? Разговаряме с ръководителя на катедрата доц. д-р Бохос Апрахамян и преподавателката доц. д-р Мария Маринова.

Прочети още...

ТУ – Варна във времето на автомобилното технологично надграждане

       Професионалният шанс на студентите от катедра „Транспортна техника и технологии”

            Високите технологии, не само белязаните със знака IT, станаха основна характеристика на последните десетилетия. Автомобилната промишленост  също е сред секторите, които често минават в скоростната лява лента  на технологичната надпревара. Вече няма световна автомобилна фирма, която да не пуска поне два свои нови модела годишно.  Днес фирмите изглеждат решени да вдигнат бройките на колите си повече от тези на хората, които ги ползват. Включително и на съотечествениците ни. Но техниката, колкото и да е съвършена, си остава рискова за  неподготвените и   неспазващите   изискванията й.

Прочети още...

Абсолвенти на корабостроителния факултет на ТУ-Варна, пред новото начало на живота си

            На граничната линия между придобитите знания и прилагането им в професионалния живот, бяха застанали развълнувани 202 довчерашни студенти от 10 специалности на университета. В емблематичната зала на варненския Юнашки салон те не без болка се разделяха с най-добрите си   младежки години, и  отправяха мислите си с надежди и мечти към изправящото се пред тях професионално бъдеще.
            Вълнението заслужено бе обхванало и академичните им ръководители,  преподавателите, присъстващите родители, близки, приятели. Техните тържествени приветствия, неизменно завършваха с пожеланието „На добър път!”, „На добър път в живота!”

Прочети още...

Студент на ТУ-Варна, разказва за летния си стаж в Англия по програма „Еразъм +”

            В един и същ английски град – Или, в една и съща английска компания –     Salads Harvesting Services Ltd., проведоха професионалния си летен  стаж за тази година четирима наши студенти в работилница за селскостопанска техника. Първите двама практикуваха от м. май до м. юли, вторите – от м. август до м. октомври. И още през ноември,  управителят на работилницата (Уъркшопа) край английския град, българинът Петър Кабасакалов, посети университета, изразявайки задоволството си от работата на студентите ни. Той представи    работните и битови условия, оборудването, технологиите, с които в гр. Или биха  се срещнали и бъдещите стажанти от 6-те подходящи инженерни специалности на университета.   Компанията има възможност да приеме отново четирима наши студенти за следващата година, заедно с още по толкова техни колеги от ТУ-София и  от Полша.

Прочети още...

Ден на „сини кариери” за трудовата реализация на младежи от корабните специалности

55 години ТУ-Варна създава висши специалисти за морската икономика

              За едни от най-високоплатените работни места ТУ-Варна подготвя мотивирани млади хора в петте си учебни морски специалности: „Корабоводене”, „Експлоатация на флота и пристанищата”, „Корабни машини и механизми”, „Електрообзавеждане на кораба”, „Корабостроене и морска техника”. Дипломиралите се със съответните получени знания са без проблеми за трудовата си реализация, защото морските кадри са търсени за работа не само у нас, а и в световен мащаб. Хиляди евро или хиляди долара заплата, но не всеки се решава да избере „синя кариера” заради продължителното откъсване от семейната среда.

Прочети още...

Техническият университет – Варна, отново със златни медали на национална студентска олимпиада

            С два златни и три сребърни медала се завърна от Пампорово екип студенти от първи, втори, трети курс на катедра „Софтуерни и интернет технологии” на ТУ- Варна. Отличната си подготовка те защитиха на седмата Национална студентска олимпиада по компютърна математика (CompMath) „Академик Стефан Додунеков”,  домакинствана от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
             Златните медали заслужиха Соня Лазарова и Христо Фотакиев, а  сребърните – Жени Минчева, Евгени Христов, Иван Йорданов. Ръководител на екипа е доц. д-р Златка Матева, с нейни помощници за подготовката на наградените, магистрите Красимир Димитров и Максимилиан Маринов.

Прочети още...

Наградени основни звена и колективи на ТУ – Варна , за месеца на науката

            „Науката в служба на обществото” е мотото  на   традиционния „Месец на науката – Варна”, осъществяван като годишен отчет за дейността на научните   структури в града, включващи висшите учебни заведение и научни институти. Като основна част от тази палитра изследователски звена, Варненският технически университет участва чрез организираните си през годината конферентни форуми и изложба конкурс на разработени научни проекти.   

Прочети още...

Бонусите на Европейската програма "Еразъм +" за обучение и практика в чуждестранни университети и фирми

            Днешното ни поколение ученолюбиви млади хора имат изключителния шанс да завършват висшето си образование чрез паралелно обучение и в България, и в университети на други европейски страни. А   университетските им  преподаватели могат да   надграждат подготовката си  и да предават лекционния си и научен опит, също паралелно освен за нашите, и за студенти в други европейски университети. Такава възможност им дава Европейската програма за студентска и преподавателска мобилност „Еразъм +”, финансирана от Европейския съюз.

Прочети още...

40 години випуск 1978 на катедра ЕСЕО в ТУ-Варна, 85-ти рожден ден на нейния основател проф. д-р Марин Маринов

            През този ден  учебните банки на тържествената зала 272 на Електротехническия факултет не бяха заети от студенти, попиващи лекционна информация. Бяха се настанили достолепни мъже и жени с побелели коси, бяха оживели спомените на бивши колеги от студентството,  щастливи, че след четири десетилетия отново са заедно. Пред черната дъска срещу тях, в днешните условия вече заменена от електронни слайдове, отново седеше, също така развълнуван, любимият преподавател проф. Марин Маринов.Той е основателят и ръководител на създадената през 1971 г. първа за страната катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане” (ЕСЕО). Катедри със същото наименование са създавани в други университети впоследствие.

Прочети още...

Обучение по супер формулата "Един студент - две специалности едновременно"

            Третокурсникът  Любомир Ван и неговите „Компютърни технологии в машиностроенето”  и  „Топлотехника и ВЕИ”
        
Той е син на българка и китаец, които се запознават в софийска клиника. В нея майката е медицинска сестра, а бащата отива  за преглед,  гостувайки в България. Любов, брак – и решават да се установят за постоянно в София, където се ражда и синът им Любомир. Тук той завършва с отличие професионалната гимназия по прецизна техника и оптика „М.В.  Ломоносов”, но избира да продължи инженерното си образование в ТУ-Варна.

Прочети още...