Списание ТехнокулТУра

Списание "ТехнокулТУра" е издание на Технически университет - Варна с главен редактор Николай Жеков. Излиза от печат два пъти годишно. Тук можете да се запознаете с архива на изданието и с нови публикации.

Студент на ТУ-Варна, разказва за летния си стаж в Англия по програма „Еразъм +”

            В един и същ английски град – Или, в една и съща английска компания –     Salads Harvesting Services Ltd., проведоха професионалния си летен  стаж за тази година четирима наши студенти в работилница за селскостопанска техника. Първите двама практикуваха от м. май до м. юли, вторите – от м. август до м. октомври. И още през ноември,  управителят на работилницата (Уъркшопа) край английския град, българинът Петър Кабасакалов, посети университета, изразявайки задоволството си от работата на студентите ни. Той представи    работните и битови условия, оборудването, технологиите, с които в гр. Или биха  се срещнали и бъдещите стажанти от 6-те подходящи инженерни специалности на университета.   Компанията има възможност да приеме отново четирима наши студенти за следващата година, заедно с още по толкова техни колеги от ТУ-София и  от Полша.

Прочети още...

Ден на „сини кариери” за трудовата реализация на младежи от корабните специалности

55 години ТУ-Варна създава висши специалисти за морската икономика

              За едни от най-високоплатените работни места ТУ-Варна подготвя мотивирани млади хора в петте си учебни морски специалности: „Корабоводене”, „Експлоатация на флота и пристанищата”, „Корабни машини и механизми”, „Електрообзавеждане на кораба”, „Корабостроене и морска техника”. Дипломиралите се със съответните получени знания са без проблеми за трудовата си реализация, защото морските кадри са търсени за работа не само у нас, а и в световен мащаб. Хиляди евро или хиляди долара заплата, но не всеки се решава да избере „синя кариера” заради продължителното откъсване от семейната среда.

Прочети още...

Техническият университет – Варна, отново със златни медали на национална студентска олимпиада

            С два златни и три сребърни медала се завърна от Пампорово екип студенти от първи, втори, трети курс на катедра „Софтуерни и интернет технологии” на ТУ- Варна. Отличната си подготовка те защитиха на седмата Национална студентска олимпиада по компютърна математика (CompMath) „Академик Стефан Додунеков”,  домакинствана от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
             Златните медали заслужиха Соня Лазарова и Христо Фотакиев, а  сребърните – Жени Минчева, Евгени Христов, Иван Йорданов. Ръководител на екипа е доц. д-р Златка Матева, с нейни помощници за подготовката на наградените, магистрите Красимир Димитров и Максимилиан Маринов.

Прочети още...

Наградени основни звена и колективи на ТУ – Варна , за месеца на науката

            „Науката в служба на обществото” е мотото  на   традиционния „Месец на науката – Варна”, осъществяван като годишен отчет за дейността на научните   структури в града, включващи висшите учебни заведение и научни институти. Като основна част от тази палитра изследователски звена, Варненският технически университет участва чрез организираните си през годината конферентни форуми и изложба конкурс на разработени научни проекти.   

Прочети още...

Бонусите на Европейската програма "Еразъм +" за обучение и практика в чуждестранни университети и фирми

            Днешното ни поколение ученолюбиви млади хора имат изключителния шанс да завършват висшето си образование чрез паралелно обучение и в България, и в университети на други европейски страни. А   университетските им  преподаватели могат да   надграждат подготовката си  и да предават лекционния си и научен опит, също паралелно освен за нашите, и за студенти в други европейски университети. Такава възможност им дава Европейската програма за студентска и преподавателска мобилност „Еразъм +”, финансирана от Европейския съюз.

Прочети още...

40 години випуск 1978 на катедра ЕСЕО в ТУ-Варна, 85-ти рожден ден на нейния основател проф. д-р Марин Маринов

            През този ден  учебните банки на тържествената зала 272 на Електротехническия факултет не бяха заети от студенти, попиващи лекционна информация. Бяха се настанили достолепни мъже и жени с побелели коси, бяха оживели спомените на бивши колеги от студентството,  щастливи, че след четири десетилетия отново са заедно. Пред черната дъска срещу тях, в днешните условия вече заменена от електронни слайдове, отново седеше, също така развълнуван, любимият преподавател проф. Марин Маринов.Той е основателят и ръководител на създадената през 1971 г. първа за страната катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане” (ЕСЕО). Катедри със същото наименование са създавани в други университети впоследствие.

Прочети още...

Обучение по супер формулата "Един студент - две специалности едновременно"

            Третокурсникът  Любомир Ван и неговите „Компютърни технологии в машиностроенето”  и  „Топлотехника и ВЕИ”
        
Той е син на българка и китаец, които се запознават в софийска клиника. В нея майката е медицинска сестра, а бащата отива  за преглед,  гостувайки в България. Любов, брак – и решават да се установят за постоянно в София, където се ражда и синът им Любомир. Тук той завършва с отличие професионалната гимназия по прецизна техника и оптика „М.В.  Ломоносов”, но избира да продължи инженерното си образование в ТУ-Варна.

Прочети още...

Варненския Технически университет и развитието на компютърните системи и технологии

          30 години специалност „Изчислителна техника”, 50 години секция „Изчислителна техника”

          Когато през 1968 г. в ТУ-Варна (тогава МЕИ) е разкрита секцията „Изчислителна техника”, от създаването на първия дигитален електронен компютър (в американския щат Айова,  дело на българина проф. Джон Атанасов,) са изминали едва 27 години. А десет години по-късно първият търговски аналог на този компютър се продава за  1,000,000 долара.

Прочети още...

Юбилейният професионален профил на катедра "Топлотехника" при ТУ-Варна

       Преподавателите от катедра „Топлотехника” на Корабостроителния факултет   отпразнуваха в неформалната обстановка на комплекс „Нептун”, преди „Златни пясъци”, своя 20-годишен юбилей. Техният празничен повод беше споделен и от катедрите „Електроенергеника” и „Електроснабдяване и електрообзавеждане” на Електротехническия факултет. Така двете академични общности от професионалното направление „Енергетика” имаха добър повод паралелно с юбилея да осъществят и своя научна конференция по енергетика.

Прочети още...

Първокурсниците на ТУ-Варна получиха предстартови ориентири за обучението си

  Академичното ръководство на университета оцени трудностите на прехода от гимназиалното към висшето образование за новоприетите студенти и за първи път организира  за тях тридневни „Дни на ориентацията”. През тези дни, предхождащи официалното откриване на новата университетска учебна година, първокурсниците се запознаха с организацията на учебния процес,  с учебните корпуси и зали, с преподавателите по специалности,  с лабораториите, с университетският кампус, с програмите за стипендии, с възможностите за участия в студентски научни сесии и младежки форуми, с библиотеката, спортният комплекс,  обектите за хранене, транспортните връзки и пр.

Прочети още...