Допълнителни еднократни стипендии за стимулиране на докторантите редовно обучение

Уважаеми Докторанти,

През настоящата година Министерски Съвет на Република България отпусна допълнителни еднократни стипендии за стимулиране на докторантите редовно обучение, утвърдени с постановление №103 на МС от 21.05.2020 г., обн. ДВ бр. 48 от 26.05.2020 г.

Прочети още...

Международна IEEE-Конференция в ТУ-Варна

Прочети още...

На вниманието на студентите, прекъснали след последен курс на обучение, които имат невзети изпити

Студентите, прекъснали след последен курс на обучение, могат да се явят на условен изпит, след предварително съгласуване с изпитващия преподавател, по време на следните изпитни сесии:

  • Редовна сесия 1-3 курс редовно обучение 01.06 – 20.06.2020г.
  • Поправителна сесия 1-3 курс редовно обучение 22.06 – 27.06.2020г.

Студентите е необходимо да подадат заявление за явяване на условен изпит, което може да бъде намерено на следния линк

Заявлението трябва да бъде изпратено най-късно една седмица преди изпитната дата по email на експерт ТИС, както следва:

Прочети още...

Студентско общежитие блок 18 ще работи и през летните месеци.

На основание Заповед № 768 ПФ от 20.05.2020 г. на Ректора на ТУ - Варна
Ви уведомяваме че от 15.06.2020г. до 15.09.2020г. СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ, БЛОК 18 ще работи.
Допълнителна информация за настаняване и наеми бл.18, ст. 103, тел.: 052 303 466; 052 303 239

Прочети още...

Заповед №229 - приключване на учебната година

Прочети още...

На вниманието на дипломантите

Във връзка с взето на АС /18.05.2020г. решение относно приключване на учебната 2019/2020 година:

  1. В срок до 22.05.2020г. студентите, които в периода 27.04.2020г. - 06.06.2020г са положили условен изпит или ще се явяват на такъв, да изпратят до съответния експерт ТИС във ФО „Обслужване на студенти“ в НУК  оригинала на  платежното нареждане от банката за платена такса за индивидуален протокол (по куриер, по пощата с обратна разписка или доставен на място, при спазване на всички противоепидемични мерки). Писмата да бъдат отваряни в присъствието на трима експерти ТИС. При констатирано несъответствие студентът и изпитващият преподавател ще бъдат уведомени, че получената оценка няма да се зачита (ако изпитът е проведен) или че студентът няма да бъде допуснат до изпит.
  2. Най-късно до 27.05.2020г. преподавателите да нанесат оценките от поправителната сесия на завършващите студенти (4 курс р.о. и 5 курс з.о.) в главните книги във ФО „Обслужване на студенти“.

    Прочети още...

За подалите онлайн документи за стипендия

След заседание на комисията по бюджетни стипендии на 13.05.2020 във връзка със стипендиите за летен семестър на учебната 2019/2020 г. 

Подалите документи ОНЛАЙН, в срок от 13.05.2020 (Сряда) до 15.05.2020 (Петък) включително е необходимо лично предаване (ако сте от гр. Варна и областта) на документите в Технически университет - Варна в Машинно-технологичен факултет в стая 307 МФ (трети етаж) при инспектор СЗО с работно време от 08:30ч. до 16:00ч., като обедната почивка е от 12:00ч. - 13:00ч.

Молим ако не сте от гр. Варна или областта и нямате възможност да ги подадете на място в Университета, може да ги изпратите по куриер, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с обратна разписка за получаването им, за сметка на изпращача с най-късна дата на изпращане на комплекта с документи - 16.05.2020.
В плика с документите задължително прилагате тези оригинали (несканирани копия) на документите, които сте изпратили по имейл.

На следния адрес:
Технически университет - Варна
гр. Варна, ул. Студентска №1
Машинно-технологичен факултет

Получател:
Ивелина Димитрова
Инспектор СЗО
стая 307 МФ
тел.: 052/383 268

Заповед №196

Прочети още...