От 17 април 2017 г. започва кандидатстването за летен семестър - „Студентски стипендии– 1 фаза”

Уважаеми студенти,
От 17 април 2017 г. започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за стипендии за специални стипендии по проект BG05М2ОP001-2.003 „Студентски стипендии– 1 фаза”. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 14 май 2017 г., а класирането ще бъде обявено на 5 юни 2017 г.

 
 
 

Студентски Фолклорен клуб набира членове

Изисквания: ентусиазъм, настроение и редовно посещение

Какво предлагаме ние:

Разнообразие от фолклорни хора и танци, репетиция с професионален корепетитор и хореограф. Възможност за танцови изяви на малка и голяма сцена.
Може да научите и хора и комбинации от различни етнографски области:
- Шопска
- Северняшка
- Добруджанска
- Тракийска
- Пиринска

За контакти и записвания: Председател на клуба / Пламен Малешков/ - 0899003221
Място на провеждане: Залата по тенис на маса
в кампуса на ТУ-Варна

Mагистърски програми – дистанционна форма на обучение: прием 2017-2018

Техническият университет – гр.  Варна, чрез  Центъра за дистанционно обучение предлага следните магистърски програми – дистанционна форма на  обучение: прием 2017-2018 учебна година:

  1. MICROSOFT ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  2. СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО
  3. ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
  4. SIEMENS PLC ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
  5. МОБИЛНИ И ОПТИЧНИ КОМУНИКАЦИИ

За повече информация:
гр. Варна ул. Студентска №1
Тел. 052 383 632 – ЦДО
Ръководител ЦДО: доц. Слава Йорданова – тел. 0899904942

iCard - презентация на 05.04.- сряда в ТУ-Варна

iCard (Интеркарт Файнанс АД) предлага изключително богато портфолио от иновативни финансови услуги, гъвкави решения за електронни разплащания, електронни портфейли, платежни карти, пос-терминали и АТМ-устройства, издател е на GiftCard.

С презентацията си пред студенти и преподаватели от Факултет по изчислителна техника и автоматика, бихме искали да предложим стажантски позиции в областта на софтуерното програмиране, управление на риска, маркетинг и продуктов мениджмънт и разбира се – постоянни позиции за работа в разнообразни области.  

 

  05.04.2017 – сряда,  от  11.15 часа в зала 212 ЕФ

Фирми подпомагат студенти - прием 2017/2018

Фирми в областта на „Топлотехниката“ подпомагат първите 10 студента приети в специалност „Топлотехника и ВЕИ“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение като поемат заплащането на семестриалната такса за записване.


Прочети още...

Семинар: „Възможностите за финансиране на студенти и докторанти по проект на Министерство на икономиката „ТЕХНОСТАРТ-3“ “

Университетска библиотека кани всички на семинар : „Възможностите за финансиране на  студенти и докторанти по проект на Министерство на икономиката „ТЕХНОСТАРТ-3“ “.

Събитието ще се проведе на 29-ти март, от 11.00 ч. в „Студентска читалня“ на библиотеката.

Лектори ще бъдат г-жа Христина Василева и г-н Христо Гюров – Български Бизнес Клуб Клъстер.

ВАЖНО: Удължава се срока за изпращане на доклади и научни разработки към формата "Студентска научна сесия".

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: Удължава се срока за изпращане на доклади и научни разработки към формата "Студентска научна сесия". Вашите разработки трябва да бъдат подадени в регистрационната форма http://ssc.tu-varna.bg до 31.03.2017г.

  Пожелаваме успех на всички!

Продължавайте да следите информацията и във фейсбук  страницата на събитието!

https://www.facebook.com/events/615095332018631/

Състезание по мениджмънт 2017

Прочети още...

Ветроходен курс към Студентски морски клуб

За вас абсолвенти

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
У В Е Д О М Я В А

всички дипломирали се през м. януари 2017 година студенти
от специалност „КСТ“ (ОКС ‚бакалавър‘)“ и специалност„КМК“ (ОКС ‚магистър‘),
    в срок от 13.03.2017 г. до 24.03.2017 г.,
да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование,
    в ст. 309 ТВ от 08:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа
тел. за връзка 052/383-621

всички дипломирали се студенти ОКС „Магистър“
от специалности „ТТТ“, „ДВГиАТ“, „ИМ (УП)“, „КТМ“, „МТТ“, „ХМ“,  
    в срок от 17.03.2017 г. до 31.03.2017 г.,
да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование,
    в ст. 222 АМ от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа
тел. за връзка 052/385-711