Списание ТехнокулТУра

Списание "ТехнокулТУра" е издание на Технически университет - Варна с главен редактор Николай Жеков. Излиза от печат два пъти годишно. Тук можете да се запознаете с архива на изданието и с нови публикации.

Университетът в годината на проекта „Варна – Eвропейска младежка столица 2017”

            След като нашият град се пребори с 3 европейски града за честта да стане младежка столица на Европа за 2017 година, за инициативите по проекта естествено трябва да имат думата младите хора на града. И също така естествено съществена роля по право се пада на студентската общност и в частност на нашия Технически университет.   

Прочети още...

Наши електроенергетици генерират пионерни идеи в проект на ФНИ към МОН

Три катедри ще синхронизират производството от мощностите на ВЕИ генераторите, с това на конвенционалните централи АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ

        С градежа на възобновяемите енергийни източници: ветро- и фотоволтаичните генератори, дойдоха и проблемите в енергийния сектор на страната. Наложи се и ограничаване на производството на природоадекватната енергия. Електропреносната мрежа нямаше капацитет да поеме изцяло новите мощности и от това последва необходимост силово да се ограничава и продукцията на традиционните централи. Защото произвежданата активна мощност от всички източници трябва да е равна на ползваната от потребителите. Стигна се до поредица от съдебни дела между различните производители на електроенергия, като бяха въвлечени и електроразпределителните дружества, както и самата национална Електроенергийна система (ЕЕС).
          В същото време по различни причини за 2 години се преустанови дейността на Държавен фонд „Научни изследвания” към МОН. А това засегна и научните разработки в енергийния сектор. Но реалностите в ЕЕС не търпяха отлагане
.

Прочети още...

Празникът на лозаря и виното Трифон Зарезан в ТУ Варна

      За втора  поредна година катедра „Растениевъдство“ отбеляза с конкурс  „Домашно произведени вина” – от преподаватели и служители в университета –своя професионален празник „Трифон Зарезан”. Преди ритуала с традиционното зарязване на лозите в учебно-опитното поле на университета, доцент Драгомир Пламенов, ръководител на катедра „Растениевъдство“ приветства гостите като отбеляза, че през настоящата 2017 година празникът съвпада с 10-тата годишнина от разкриването на специалност „Агрономство“.

Прочети още...

В училищата ни набират скорост съвременни едисоновци

На състезанието за ученици „Най-добра иновативна идея”, организирано от катедра „Индустриален мениджмънт” на ТУ – Варна

              В зала 114 на Машинния факултет бъдещето направи заявка, че много от най-смелите ни надежди могат да станат реалност още в наши дни. В това ни увериха 96 ученици от 22 училищни отбора в състав от 3 до 6 младежи и девойки от Х, ХI и ХII класове на варненски професионални гимназии и гимназии от Русе, Казанлък, Добрич.
           Преди да защитят бизнес идеите си пред компетентното жури в състав от преподаватели на катедрата на университета, от представители на бизнеса и спонсори, учениците бяха организирали свои представителни щандове във фоайето на факултета, за да запознават журналисти и любопитни с идейните си проекти за бъдещи реализации.

Прочети още...

Дизайнерското изкуство в университета, в изпълнения на преподаватели и студенти

            Дизайн е вторият живот на една художествена   идея, претворена в изделия на бита, промишлеността, архитектурата. Художници или инженери са преподавателите, които  подготвят дизайнерски кадри? На първо място    трябва да имат необходимата творческа нагласа. А за да отдават по-пълноценно знанията и уменията си, добре е да са се реализирали  като творци със свои художествени постижения и изяви.

Прочети още...

Факултет „Kорабостроене” връчи първите за 2017 г. дипломи на ТУ -Варна

           Още 243 възпитаници на университета   поемат професионалния си път

             Уплътненият с нови катедри и специалности факултет даде за петдесети път от създаването си пътните карти за живота на свои бакалаври и магистри, неотдавна положили заключителни изпити. В тържествената церемониална 114-а зала на университета репортерските камери отново ловяха обяснимо развълнувани младежки  лица и просълзени от законна  гордост родители. Отново владееше залата опияняващата емоция на  химна Gaudeamus igitur.

Прочети още...

Коледни изненади за малките варненски гаврошовци

  Благотворителен екип на университета подари незабравими часове на деца от сдружение „Гаврош” и от Център за обществена подкрепа в кв. „Владиславово”

         Децата са радост и грижа. Но когато родителската грижа отсъства или среща сериозни затруднения, в помощ са държавни и неправителствени организации, а с отделни хуманитарни  инициативи се намесват и  учреждения, фирми, частни лица.
         ТУ - Варна също не е безразличен към съдбите на децата в риск. По различни празнични поводи наши представители  имат добрата воля да внасят радост и топлина в живота на децата лишени от семейна ласка, от детски забавления, дори  в някои случаи и от подслон.

Прочети още...

В книгата на изявените студенти на ТУ-Варна - нови 126 имена за празничния 8 декември

    Студентският химн Gaudeamus igitur отново изправи на крака препълнената тържествена зала на университета. Вълнението, обхванало присъстващите, се подсилваше от очакваното връчване на отличията за най-добре трудили се студенти през учебната 2015/2016. Те бяха защитили достойно името на университета в редица области на науката, образованието, спорта, както и при участията си на национални олимпиади, при обществени дейности.

Прочети още...

Надеждно съдействие при осигуряването на работни места за студенти от ТУ-Варна

                 Университетският център за развитие на кариерата и бизнесът – общи интереси, общи усилия за постигане на целите

              Отговорният към себе си студент още от ученическата скамейка  е търсил ориентири за  подходящо според заложбите и желанията си професионално бъдеще. Вече на по-високата, университетската скамейка, той  постепенно дооформя намеренията си. Но са му нужни и опитът, информираността, помощта на професионален консултант. Такъв в ТУ – Варна, е една от първите в страната кариерни консултанти, г-жа Лидия Николова, сертифицирана по международната програма GCDF. Тя е свързващото звено между студента и бизнеса, между търсенето и предлагането на работа. Посредством лични разговори, организиране на курсове, семинари, стажове, та до пряко насочване към подходящи работни позиции, тя   подпомага кариерно младите хора  през целия период на обучението им в университета.

Прочети още...

Две студентски съдби – два аргумента в полза на корабостроенето

            Момичето от катедра „Корабостроене и корабни машини и механизми” на ТУ – Варна, Ивелина Минкова, е варненка, бивша медицинска сестра, грижила се няколко години за денталното здраве на пациенти. Но с времето преосмисля приоритетите си и започва да овладява корабните науки в нашия университет – редовно обучение, като наред с това не напуска работата си.   И в надпревара с времето решава за една учебна година да взема изпитите си за две години – едновременно за трети и четвърти курс.  Въпреки всичко, приема и отговорностите на председател на студентския Морски клуб в университета.  

Прочети още...