Протокол №7717

Прочети още...

Протокол №7716

Прочети още...

Заповед №709

Прочети още...

Заповед №648

Прочети още...

ОБЯВА 10.11.2016г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Чл.16,ал.2 от ЗДС и Чл.13, ал.5,чл.43 от ППЗДС, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект:

Прочети още...

Заповед №633

Прочети още...

Заповед №635

Прочети още...

Заповед №634

Прочети още...

Протокол №6658

Прочети още...

Протокол №6657

Прочети още...