Заповед №504

ОБЯВА 17.09.2019г.

 „ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, съгласно Заповед № 433/16.09.2019 г. на Гл. секретар, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

Протокол №5975

Заповед №555

Заповед №510

Заповед №487

ОБЯВА 02.11.2018г

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, съгласно Заповед № 487/02.11.2018г. на Пом. Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под  наем за срок до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

Заповед №427

ОБЯВА 15.10.2018г

   „ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, съгласно Заповед № 427/12.10.2018г. на Пом. Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

Протокол №2339-1

Протокол №2339

Заповед №265/266

Протокол №1764

Заповед №171

Заповед №170