55 години ТУ-Варна създава висши специалисти за морската икономика

              За едни от най-високоплатените работни места ТУ-Варна подготвя мотивирани млади хора в петте си учебни морски специалности: „Корабоводене”, „Експлоатация на флота и пристанищата”, „Корабни машини и механизми”, „Електрообзавеждане на кораба”, „Корабостроене и морска техника”. Дипломиралите се със съответните получени знания са без проблеми за трудовата си реализация, защото морските кадри са търсени за работа не само у нас, а и в световен мащаб. Хиляди евро или хиляди долара заплата, но не всеки се решава да избере „синя кариера” заради продължителното откъсване от семейната среда.

            Институциите, заинтересовани да осигурят кадри за морските професии редовно организират „Дни на сини кариери”. Чрез тази инициатива работодателите своевременно се срещат и разговарят  с младежи, дали заявка чрез избраното от тях образование, че морето е в сърцата им и желаят да свържат живота си с него професионално. Капитани на кораби, механици и други специалисти от морските професии, споделят   положителните страни  на кариерната и личностна перспектива пред бъдещите си колеги, без да спестяват трудностите в условията на продължително пребиваване в морето.
            Юнашкият салон на Варна, като утвърдило се вече място за тези срещи, отново събра в общ форум през ноември множество фирми от морската икономика и свързаните с нея образователни институции – Варненски технически университет, ВВМУ „Н. Вапцаров”, Колеж по туризъм - Варна. Присъстваха за обмен на опит с българските си колеги и студенти от Морски университет – Констанца, Румъния. Главен организатор на събитието сега беше „Морски клъстър България”.

 

На първите редици са студенти от морските специалности на ТУ –Варна.

            Съдържателни обръщения към присъстващите бъдещи „сини кадри” направиха представителят на Българска морска камара г-н Сидер Тренчев, председателят на Българската асоциация на  корабните брокери и агенти, капитан Никола Христов, капитан Петър Петров от индустриален холдинг „Шипинг”- България и др.
            От нашия университет за изключителния икономически потенциал на моретата и океаните, но и за влошеното им екологично състояние в днешно време, говори доц. д-р Даниела Тонева.  Тя е в основата на създаването на висшата специалност „Инженерна екология” за инженери с екологичен профил, която е единствена в страната за двете квалификационни степени – бакалавърска и магистърска.  Каквато, известно е,  и специалността ни „Корабостроене”.

 

Доц. Даниела Тонева пред младите любители на „морето и машините”.

            Разискванията и кулоарните разговори се фокусираха около стратегията на европейския проект „Център за сини кариери в Източното Средиземноморие и Черно море”, която цели по-интензивното развитие на секторите в „синята икономика”: морски транспорт (корабоплаване, пристанища, корабостроене и кораборемонт), круизен туризъм, морски аквакултури, добив на нефт и природен газ от морето. Тези сектори все повече се доказват като сериозен ресурс за „синия растеж” и са отлична възможност за трудова реализация.
            Морският бизнес от една страна предлага много добри материални стимули за младите хора, но въпреки това изпитва недостиг на квалифицирани специалисти в бранша. Според доклад на Международната организация на корабните собственици,  съществуват свободни работни позиции за около 16 500 морски офицери, с очакване до 2025 година световният търговски флот да изпитва нужда от много повече такива кадри. Със своите работещи в морските сектори лица, България е на пето място в Европейския съюз по броя на корабни офицери и на четвърто – по изпълнителски състав. „Синята икономика” осигурява  работни места за над 5 милиона души и създава годишно около 500 милиарда евро добавена стойност.  До 2020  г. работните места и добавената стойност ще нарастват значително. А страните от Европейския съюз са с  40 на сто участие в обема на световния търговски флот и осъществяват 90 на сто от световната морска търговия.  Затова нуждата от нови кадрови попълнения, особено висши, все повече ще нараства.
             Нашите студенти от корабните специалности веднага след дипломирането си ще могат да заемат работни позиции с високо заплащане още от първата заплата. Впоследствие кариерното развитие на навигатори, механици на различни по тонаж кораби – контейнеровози, танкери, туристически, бункери – ще върви с бързо удвояване на първоначалното заплащане, достигайки многократно по-високи  стойности от най-добрите у нас.
            Особено характерно за повишеното в световен мащаб търсене на морски специалисти е неотдавнашното посещение в нашия университет на представители на корабостроителната компания Oshima Shipbuilding-Co с клон в гр. Нагасаки, Япония, господата г-н Такаши Озавадиректор на Международния център за развитие на човешките ресурси в компанията и на Мицуйоши Нагано – ръководител на секция. Гостите споделиха, че са добили положителна информация за подготовката на нашите възпитаници от корабните специалности и са готови да им предложат подходящи работни места срещу отлично заплащане.  Заводите на компанията са специализирани в  изграждане на кораби за насипни товари, като до момента са пуснали на вода 400 кораба от този тип. За продукцията й работят 1300 души, от които 300 проектанти. Строят и бункери до 82 000 тона дeдуейт за саморазтоварване, както и нефтени танкери, носители на автомобили,   потопяеми кораби за тежкотоварни лифтове и др.
            Но далеч не само японските фирми ценят образователния потенциал на ТУ -Варна. България, със своите 22 000 корабни офицери с трудова реализация по морските пътища на света, по този показател е на пето място в Европейския съюз. И за бъдещите си трудови попълнения европейската и световната морска индустрия до много голяма степен  разчитат на висшите кадри на Варненския технически университет.

 Николай ЖЕКОВ