Заседание на АС 28/05/2018

1.Годишен отчет за състоянието на ТУ - Варна за периода 05/2017 до 05/2018г.

Докл.: Ректор

2.Текущи.