Академичен съвет


 

Заседание на АС 17/12/2018

 

1. Приемане на издателски план  на ТУ-Варна за 2019 г.

Докл.: Зам. Ректор АВО

2. Приемане на корекции в учебни планове.

Докл. Зам. Ректор УД

3.  Приемане на таксите и план-прием на студенти за учебната 2019/2020 г.

Докл. Зам. Ректор УД

4. Анализ на дейността на „ВТП” ЕООД.

Докл.: Управител на „ВТП”

5.  Приемане на план за НИРД за 2019 г.

Докл.: Зам.Ректор ННППД

6. Текущи.