КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ

ВАЖНО!

Всеки одобрен за стипендия трябва да представи оригиналите на подадените по имейл документи.

СРОК до 7 дни след изтичане на извънредното положение в страната.

*При неспазване на споменатите условия и точки в заповедта за класирането на Ректора на Технически университет - Варна, студентите следва да възтановят получената сума.

СТИПЕНДИИ ще бъдат изплатени в срок до 22 МАЙ 2020