КОРАБОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Катедри

» Екология и опазване на околната среда

» Индустриален дизайн

» Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища

» Корабостроене и Корабни машини и механизми

» Топлотехника

 

Декан

 

 

Доц. д-р инж. Илия Хаджидимов

Кабинет: 409М
Тел: 052/ 383 428
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Зам. Декан УР

 

 


Доц. д-р инж. Пенка Златева

Кабинет
Тел.
E_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Зам. Декан НКР

 

 


Доц. д-р
инж. Анна Симеонова

Кабинет
Тел.
E_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Секретар на КФ

Керанка Димитрова Колева
Кабинет 408 М
Тел: 052/ 383 556

Експерт ТИС

* За ОКС „ Магистър” и ОКС „ Бакалавър”

 

 

 

инж. Гергана Янакиева

Кабинет 103 НУК
Тел. 052/ 383 574; 052/ 383 247

 

 

 

 

инж. Албена Маринова

Кабинет 103 НУК
Тел. 052/ 383 574; 052/ 383 247

* За ОКС „ Магистър” след висше образование

 

 


инж. Бонка Карамичева

Кабинет 101 НУК
Тел. 052/ 383 478

 

 


инж. Галина Панайотова

Кабинет 101 НУК
Тел. 052/ 383 478

 

Корабостроителният факултет е сред първите структури в състава на ВМЕИ, Варна и е създаден през 1962 г. Наследява традициите в областта на корабостроенето и морското инженерство от Техническия факултет на Държавния университет, Варна. Обособяването му като самостоятелен факултет става през 1974 г. Създават се катедри по корабостроене, механизация на кораби и инсталации. Понастоящем в състава на факултета влизат катедри, които провеждат обучение по :
•    Специалност «Корабоводене” и „Експлоатация на флота и пристанищата» . Разкрита е в ТУ – Варна от 07.09.1992 г. В Катедра «Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища», която от 2015 г. е в състава на «Корабостроителен факултет», се подготвят кадри за морската индустрия – корабоводители и специалисти по морски транспорт.
•    Катедра «Екология и опазване на околната среда» е създадена през 1992 година като профилираща за специалност «Екология и опазване на околната среда». Понастоящем катедрата провежда обучението по специалностите: „Инженерна екология” и „Защита на населението при бедствия и аварии”.
•    Катедра «Растениевъдство» е създадена през 2011 година, като профилираща за специалност «Агрономство». Обучението стартира през учебната 2007/2008 г. след получена положителна оценка от ПКАНВМ на проект за откриване на професионално направление 6.1. Растениевъдство в ТУ – Варна.
•    Катедра „Топлотехника” е създадена през 1998 г. с основна задача да осигурява обучението на студентите от разкритата през 1995 г. специалност „Топлотехника” за придобиване на ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”.
•    Катедра “Корабостроене и Корабни машини и механизми” е новосформирана през  2016 г. катедра, която обединява досегашните „Корабостроене” и „Корабни машини и механизми”.