Административно обслужване на студенти във Фронт-офис "Обслужване на студенти"

Уверения - задължително срещу представена студентска книжка.

Заявления - бланки заявления се закупуват от ксерокса на ТУ, попълват се и се депозират във Фронт-офиса. Заявления могат да се изтеглят и по електронен път ( меню Фронт – офис ).

Заплащане на семестриални такси - извършва се в срок посочен в заповед на Ректора на университета.Студент, не платил семестриална такса в посочените срокове подлежи на административно отстраняване.

Заверка на студентски книжки за платена семестриална такса - извършва се във Фронт-офиса от груповите отговорници по предварително определен график.

Индивидуални изпитни протоколи - задължително срещу представена студентска книжка и платена такса преди изпита.

Академични справки - закупува се заявление по образец от ксерокса на ТУ, заплаща се съответната административна такса ( ако е необходима такава ), попълва се и се депозира във Фронт-офис.

Получаване на академична справка става лично или с нотариално заверено пълномощно.

Пълна информация за обучението си студентите могат да получат на уебстраницата на университета.

Информация относно стипендии и здравно осигуряване – стая № 307 в Машинен факултет.

Информация относно изпитни дати и разписи - в уебстраницата на университета (меню Учебна дейност ) или на таблата пред стая 214 в Машинен факултет.

Информация относно преподаватели в съответните катедри.

Информация относно държавни изпити или дипломни защити в съответните катедри.

 

Ръководител Фронт – офис „ Обслужване на студенти „


Дилиана Петрова
тел: 052/ 383 212


стая 101 НУК всички специалности ОКС „ Магистър” след висше образование


инж. Галина Панайотова
тел: 052/ 383 478

инж. Бонка Карамичева
тел: 052/ 383 478

стая 103 НУК специалности ОКС „ Магистър” и ОКС „ Бакалавър” „ ИМ ”, „ КВ ”, „ Т ”, „ КМТ ”, „ТТОМОС ”, „ А ”, „ЕФП” , „ ТПИ ”, „ КММ ”, „ ЗНБА ”


инж. Гергана Янакиева
тел: 052/ 383 574

инж. Албена Маринова
тел: 052/ 383 247

стая 105 НУК специалности ОКС „ Магистър” и ОКС „ Бакалавър” „ ЕЕ ”, „ ЕТ ”, „ ВЕИ ”, „ ЕСЕО ”, „ЕОК ”, „СМ ”, „ МТТ”, „ТТТ ” , „ КТМ ”, „ СИХНГП ”, „ ИНД ” , „ ПИ ” „ ХМ ” , „ ИД ” и Колеж в структурата на ТУ-Варна


Дилиана Петрова
тел: 052/ 383 212

Кремена Желязкова
тел: 052/ 383 606

стая 106 НУК специалности и ОКС „ Бакалавър” „ КТТ ”, „ ТКМТ”, „ Е ”, „ БМЕ ”, „ АИУТ ”, „ АИУКС ”, „ РМ ”, „КСТ ” , „ СИТ ”


инж. Румяна Димитрова
тел: 052/ 383 227

инж.Павлина Николова
тел: 052/ 383 238


Бланки:

- Заявления

- Обходен лист задочно

- Обходен лист редовно

Обслужването на студенти е от 8.30 до 11.00ч. и от 13.00 до 15.00ч