ISO 9001:2015

Национална Агенция за Оценяване и Акредитация


ISO 9001:2008

 

ISO 9001:2008

CR010-2015-EFOMP Certificate of Accreditation

ISO 9001:2000

ISO 9001:2000

ISO 9001:2008 Quality Management Systems

ISO 9001:2000

Национална Агенция за Оценяване и Акредитация

Руска Асоциация за Бизнес Обучение