На граничната линия между придобитите знания и прилагането им в професионалния живот, бяха застанали развълнувани 202 довчерашни студенти от 10 специалности на университета. В емблематичната зала на варненския Юнашки салон те не без болка се разделяха с най-добрите си   младежки години, и  отправяха мислите си с надежди и мечти към изправящото се пред тях професионално бъдеще.
            Вълнението заслужено бе обхванало и академичните им ръководители,  преподавателите, присъстващите родители, близки, приятели. Техните тържествени приветствия, неизменно завършваха с пожеланието „На добър път!”, „На добър път в живота!”

Мигове преди дипломирането.

            Към своя житейски и професионален път в този ден се отправяха заслужилите дипломите си за висше образование бакалаври и магистри от специалностите „Корабостроене и морска техника”, „Корабни машини и механизми”, „Корабоводене”, „Експлоатация на флота и пристанищата”, „Техника и технологии за опазване на морето и околната среда”, „Защита на населението при бедствия и аварии”, „Топлотехника”, „Топлотехника и възобновяеми енергийни източници”, „Агрономство”, „Семепроизводство и растителна защита”.

Деканът на факултета доц. Хаджидимов  открива тържеството.

            Водещ в очакванията на всички присъстващи бе фактът, че пред дипломираните вече  млади специалисти нямаше да стои проблемът „добре платено щатно работно място”. А за корабните специалности заплащането на труда можеше дори да се равнява със световните стандарти.
            За да даде израз на обхваналото всички тържествено настроение, в препълнения салон зазвуча вековният студентски химн Gaudeamus igitur. Последваха го окриляващите  приветствия и пожелания на ръководители, преподаватели. „Завършва успешно един важен етап от вашия живот – поздрави   абсолвентите вр. и. д. ректор проф. д-р Розалина Димова. – За новия етап, който сега се изправя пред вас, ви пожелавам да продължите да работите упорито и с увереност във възможностите си, като постоянно се усъвършенствате. Вслушвайте се в съветите на по-опитните, но важните решения вземайте сами. Помнете, че всеки от вашите преподаватели по свой начин  е съдействал за развитието ви, а ние в отговор ще ви очакваме отново в университета, някои от вас, защо не, и като спонсори. Не забравяйте да благодарите и на вашите родители, на близките, които са инвестирали във вас много през тези години. Подкрепяли са ви в трудности и пак ще ви подкрепят. Бъдете здрави,успешни с много късмет в живота!”

Проф. Димова приветства абсолвентите.

            „За нас, вашите преподаватели, вие винаги ще си останете „нашите студенти” – обърна се  към випуск 2018 деканът на факултета доц. д-р Илия Хаджидимов. – И винаги ще си спомняте с добро чувство, дори с носталгия, за студентските си години. Днес е специален ден и за родителите ви, които през тези години ви подкрепяха всеотдайно. На някои от вас сега предстои да продължат обучението си, други ще поемат професионалния си път в живота. Нека той да е свързан с радостни преживявания от постиженията.”
            На границата между  обучение и трудова реализация, от години е организирано  едно важно звено в университета – Кариерният център. В лицето на   ръководителя на Центъра г-жа Лидия Николова, той  оказва ценно съдействие на всеки студент, изправен пред желанието да си намери подходяща работна позиция по специалността. „Искам да   споделя с вас опита от контактите си с работодатели – обърна се към абсолвентите г-жа Николова. – Откривайте в процеса на работата си онова, в което сте най-добри и ви носи истинско удоволствие.   Влагайте най-много усилия в него, експериментирайте. Не се бойте от неуспехи и дори от провали, защото те са част от вашето развитие. Не пропускайте да ползвате за съдействие и сайта на Кариерния център, а когато се убедите, че сте намерили добрата си трудова реализация, изпратете имейл на пощата ни: „Вече сме успешно реализирани възпитаници на ТУ-Варна.” Това ще бъде нашата голяма награда.
            Дойде и кулминацията на тържеството – бурно аплодираното връчване на дипломите. За положения упорит труд редица абсолвенти бяха отличени със златните и сребърни значки на университета. Правото да първи да стиснат ръцете на своите възпитаници по този повод, беше на ръководителите на катедри: проф. Драгомир Пламенов и доцентите Даниела Тонева, Иринка Павлова, Петър Георгиев, Божидар Дяков.

Проф. Димова и доц. Павлова връчват златна значки на магистър Димитър Трифонов от „Топлотехника”.Със златна значка  на катедрата е и Берул Хаджъали.

            Честта да връчи диплом на първия обучен в университета випуск от специалност „Защита на населението при бедствия и аварии” имаше доц. Даниела Тонева: „Поздравявам първия випуск на специалност, призвана да служи на хората в критични моменти – каза преподавателката. – На вас, млади хора, ще поверяваме при необходимост живота си, защото вече доказахте своята подготовка и умения.” А към дипломираните от специалност „Техника и технологии за опазване на морето и околната среда”, тя изрече също толкова силните и важни думи за живота на  всички нас: „Вие сте хората, на които поверяваме бъдещето на нашата планета.”

Доц. Тонева връчва сребърна значка на бакалавър Николай Дюлгеров от специалност  „Защита на населението при бедствия и аварии”.

            По същия начин, на дипломираните от специалност ”Растителна защита” и „Агрономство”, ще можем да поверяваме в бъдеще изхранването си, на топлотехниците – отоплението си, на корабните специалисти – морските си пътувания и презокеанските доставки.  Въобще всички, получили дипломите си  през този ден, с труда си щяха да затворят кръга  на основните ни човешки потребности.
            А някои от тези момчета и момичета вече на дело изпълняваха своя дълг в това отношение, затова сега не можеха лично да получат дипломите си. Те в момента браздяха океаните като навигатори или механици на кораби, други се грижеха за насажденията в добруджанските полета. Така   вече бяха осъществили пожеланията „На добър път!”. Навярно в момента работещите абсолвенти съпреживяваха вълненията  на колегите си в Юнашкия салон. А те за всички бяха съзвучни с веруюто на поета: „Човекът е човек тогава, когато е на път!” 

Родители на абсолвентите изразяваха с букети цветя заслужената си  радост и  гордост.

Николай ЖЕКОВ