Промоция на випуск 2018 на Корабостроителния факултет

Уважаеми колеги,

Утре - петък, 14 декември, от 13 часа в Юнашкия салон във Варна на тържествена церемония ще бъдат връчени дипломите на абсолвентите - бакалаври и магистри, випуск 2018 г. на Корабостроителния факултет на ТУ - Варна.Младите инженери и агрономи са завършили  следните специалности:

  • Корабостроене и морска техника
  • Корабни машини и механизми
  • Корабоводене
  • Експлоатация на флота и пристанищата
  • Техника и технологии за опазване на морето и околната среда
  • Защита на населението при бедствия и аварии
  • Топлотехника
  • Топлотехника и възобновяеми енергийни източници
  • Агрономство
  • Семепроизводство и растителна защита

Възпитаници на ТУ – Варна с най-добри дипломни работи в направление „Технически науки“ за 2018 година

Трима студенти на ТУ – Варна получиха отличие от Териториалната организация на Научно-техническите съюзи във Варна в традиционния конкурс за най-добра дипломна работа в направление „Технически науки“. Най-добрата дипломна работа в направлението е на тема „Експериментално изследване на ветрови натоварвания върху корпуса на кораба и отделни елементи от него”, а авторът е Никита Добин от специалност „Корабостроене и морска техника” с обучаваща катедра „Корабостроене, корабни машини и механизми”.

Прочети още...

Съобщения за членовете на АС 17.12.2018г

Уважаеми членове на АС,

Уведомяваме Ви, че на 17.12.2018г. от 15.15 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе заседание на Академичния съвет при следния ДНЕВЕН РЕД:

Прочети още...

197 абсолвенти от Електротехническия факултет получиха дипломите си за висше образование

В навечерието на студентския празник на тържествена церемония в Община Варна бяха връчени дипломите на117 бакалаври и 80 магистри от випуск 2018 на Електротехническия факултет на ТУ – Варна.
Сребърни значки на ТУ – Варна за отличен общ успех от следването и държавните изпити получиха 12 абсолвенти - десет от ОКС „бакалавър“ и двама от ОКС „магистър“ след средно образование.

Прочети още...

Тържествената промоция на бакалаври и магистри от випуск 2018 на Електротехнически факултет на ТУ – Варна

Уважаеми колеги,

На 07.12.2018 год. – петък, от 13.30ч. в Община Варна – пленарна зала, ще се състои тържествената промоция на бакалаври и магистри от випуск 2018 на Електротехническия факултет на ТУ – Варна.

Прочети още...

Преподаватели и студенти с отличие на ТУ – Варна в навечерието на студентския празник

В навечерието на 8 декември беше спазена традицията в Технически университет – Варна всяка година преди студентския празник академичната общност да се събере в зала 114 за тържественото награждаване на студенти с отличен успех и постижения на национални олимпиади, конкурси и състезания в различни области на науката, изкуството, предприемачеството, спорта, участници в социални проекти, благотворителни инициативи и др. Над 100 са изявените студенти през 2018 година, 51 са бакалаврите и магистрите с успех 6.00. В присъствието на академичното ръководство всички те получиха поименна грамота от ректора – проф. Розалина Димова. С решение на ръководството отличниците получават максималния размер на стипендията за успех, а студентите с награди от национални състезания и олимпиади – еднократна парична премия.

Прочети още...

ТУ – Варна и Националната служба за съвети в земеделието организират съвместно семинар за земеделски производители

На 4 декември 2018г., вторник, Националната служба за съвети в земеделието (ТОО-Варна) и Технически университет – Варна организират съвместна информационна среща - семинар на. Темата е „Болести при зърнено-житни и зърнено-бобови култури“. Семинарът ще се проведе в Технически  университет - Варна, Нов учебен корпус, ет. 5 - конферентна зала от 9.15 часа.

Прочети още...

Приятелите на Рали продължават благотворителната кампания

Коледен базар с благотворителна цел ще се проведе от 3 до 7 декември край празничната елха във фоайето на Машинно-технологичния факултет в ТУ-Варна. Приемат се всякакви празнични сувенири за базара – украса, картички и пр., домашно приготвени сладки, които могат да бъдат предложени с благотворителна цел. Това е втората инициатива от поредицата събития, планирани от Студентски съвет и преподаватели за набиране на средства за лечението на малката Ралица Николаева.

Прочети още...

Студент на ТУ-Варна, разказва за летния си стаж в Англия по програма „Еразъм +”

            В един и същ английски град – Или, в една и съща английска компания –     Salads Harvesting Services Ltd., проведоха професионалния си летен  стаж за тази година четирима наши студенти в работилница за селскостопанска техника. Първите двама практикуваха от м. май до м. юли, вторите – от м. август до м. октомври. И още през ноември,  управителят на работилницата (Уъркшопа) край английския град, българинът Петър Кабасакалов, посети университета, изразявайки задоволството си от работата на студентите ни. Той представи    работните и битови условия, оборудването, технологиите, с които в гр. Или биха  се срещнали и бъдещите стажанти от 6-те подходящи инженерни специалности на университета.   Компанията има възможност да приеме отново четирима наши студенти за следващата година, заедно с още по толкова техни колеги от ТУ-София и  от Полша.

Прочети още...

Студенти от ТУ – Варна с отличие от Община Варна

Соня Лазарова и Александър Георгиев – и двамата от 3 курс на специалност „Софтуерни и интернет технологии“ в ТУ – Варна, са сред десетте изявени варненски студенти, носители на годишна поименна награда на Община Варна за 2018-та. Ежегодно в навечерието на 8 декември отличията – грамота и парична премия, връчва лично кметът на Община Варна. И тази година традицията беше спазена и студентите получиха наградите от кмета на Варна Иван Портних и директора на Дирекция „Образование и младежки дейности“  - г-жа Лилия Христова.

Прочети още...