Битките на студенти от специалност „Инженерна екология” на ТУ – Варна за чистотата на черноморските води

           В изпълнение на инициативата MARLEN на  Европейската комисия и на българското екоминистерство

           Специалността „Инженерна екология” на катедра „Екология и опазване на околната среда” е убедителна илюстрация за полаганите усилия от     университетските ни звена  за все по-плътно обвързване на лекционното с практическото обучение на студентите. Дисциплините в учебните  планове на специалността до голяма степен са сходни с тези на предишната, близка по тематика специалност „Техника и технологии за опазване на морето и околната среда”. Но   различията са в заложената сега много по-висока степен на практическата  подготовка.

Прочети още...

Съобщения за членовете на ОС 22.03.2019г.

Солвей Соди АД – Девня търси студенти от специалности, свързани с Информационни технологии

Солвей Соди АД – Девня, един от най-големите заводи в света за производство на синтетична калцинирана сода, стартира амбициозен проект за дигитализация и търси

СТУДЕНТИ
от специалности, свързани с Информационни технологии

Основна задача във връзка с проекта: Разработване на приложения с AppSheet Applications

  • Приложения за извършване на проверки (cheklists) на инструменти (сапани, сбруи, преносими стълби и площадки, ел. инструменти) и оборудване (помпи и др.)
  • Прилагане на работещи приложения от другите заводи на Солвей на местно ниво чрез превеждане на български език и леки промени в самите приложения, списъци, др., както и мултиплициране за различните звена
  • Маркиране на инструменти с NFC чипове

    Прочети още...

Празникът на виното, лозарството и на катедра „Растениевъдство” в ТУ-Варна

           Вече осма година древногръцкият Бог на винопроизводителите Дионисий се озовава в учебно-опитното поле на катедрата, за да бъде отбелязан подобаващо   професионалният й празник и празникът на нейната специалност „Агрономство”. Като съорганизатор на събитието, което за четвърта година се провежда с конкурс за най-добри любителски вина, редовно участва и катедра „Физическо възпитание и спорт”.

Прочети още...

Кариерен форум "ЗаЕдно в бъдещето"

Студентският съвет и академичното ръководство при Технически университет- Варна Ви канят да вземете участие във второто издание на кариерния форум "ЗаЕдно в бъдещето".
Дните на кариерното развитие ще бъдат в периода 11.03.2019 г. до 14.03.2019 г. от 11 до 15 часа за всички специалности от ТУ- Варна по предварителен график.

Прочети още...

За вас абсолвенти

ТУ – Варна УВЕДОМЯВА

всички дипломирали се през месец януари 2019 г. студенти, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“  да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование от специалности:

  • “ЕОК“, „ЕСЕОК“, „ЕСЕОП“, „ЕТ“, „ВЕИ“, „ЕТ/ВЕИ“, „ЕЕ“,и „ЕЕС“

в срок от 25.02.2019 г. до 15.03.2019 г., в ст. 206 ЕФ от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа

тел. за връзка 052/383-527

 

  • „КСТ“, ОКС „бакалавър“ и специалност „КМК“ ОКС „магистър“,  

в срок от 19.02.2019 г. до 01.03.2019 г., в ст. 309 ТВ от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа

тел. за връзка: 052/383-621

 

 

 

Презентацията на фирма РАЙС

На  19.02.2019 г.   Университетска библиотека кани всички преподаватели и служители на презентацията на  фирма РАЙС, предлагаща четвърто поколение скенери CopiBook, разработено така, че да задоволява и най-взискателните крайни потребители по отношение на качеството на изображение. Управлява се от софтуер, който позволява управление на целия процес на дигитализация, обработка и създаване на готови за публикуване сканирани съдържания.

Презентацията ще се проведе в „Студентска читалня“ на библиотеката

от  11.00 ч.

Посещавате безплатно групи за изучаване на народни танци към клуб за народни танци при ТУ - Варна

Уважаеми колеги и студенти,

Със съдействието на академичното ръководство Ви каним да посещавате безплатно групи за изучаване на народни танци към клуб за народни танци при ТУ - Варна.

Прочети още...

ІV Национално средношколско състезание "Енергетиката и ние" – ТУ – Варна, 21.03.2019

На 21.03.2019г. Технически университет – Варна посреща участниците в ІV Национално средношколско състезание "Енергетиката и ние". Състезанието и тази година е организирано от ТУ – Варна със съдействието на Община Варна и РУО – Варна.

Участниците – ученици от 9 до 12 клас от цялата страна, могат да се включат по избор в една от четирите секции на състезанието като представят доклад, макет, филм или образователен модул с творческа, иновативна идея или интерпретация на тема, свързана с енергетиката, използването на ресурсите и устойчивото развитие.

Прочети още...

Студентите от специалност ”Социален мениджмънт” – с широки възможности за професионална реализация

            Хуманната специалност на ТУ-Варна (катедра „Социални и правни науки”) е класирана в челната тройка на  рейтинга на висшите учебни заведения в България за   направлението „Социални дейности”. От създаването й през 2007 година до сега, с тази специалност са дипломирани над 500 социални работници. В момента се подготвят 260 бакалаври и магистри, при изцяло запълнен  прием по държавна поръчка, съгласно нормативите на МОН.

Прочети още...