-Кандидати за участие в частични избори на Технически университет – Варна с мандат 2015-2019г.

 

-Окончателен списък на книдатите в част.избори 15-19г.

-Препис-извлечение от протокол №6 на Комисията по подготовка на изборните процедури в ТУ-Варна от 21.02.2019г. утвърдена от АС на ТУ-Варна

- Протокол от заседание на Комисията по подготовка на изборните процедури в ТУ-Варна 30.06.2016г.

- Протокол от заседание на Комисията по подготовка на изборните процедури в ТУ-Варна

- РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗБОР НА ОБЩО СЪБРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 29.06.2015 Г.

- ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Комисията по подготовка на изборните процедури в ТУ- Варна, утвърдена от АС с пр.41/06.04.2015 г.

- РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗБОР НА ОБЩО СЪБРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 13.07.2015 Г.