- Резултати от провеждане на частични избори за попълване състава на Академичния съвет на ТУ-Варна на 01.07.2019 г., мандат 2019-2023 г.

- Резултати от провеждане на избор за Ректор на Технически университет - Варна на 24.06.2019 г., мандат 2019-2023 г.

- Резултати от провеждане на избори за Председател и Зам.-председател на Общото събрание на ТУ-Варна на 24.06.2019 г., мандат 2019-2023 г.

- Резултати от провеждане на избори за Председател и Зам.-председател на Контролния съвет, Членове на Академичния съвет и Членове на Контролния съвет на ТУ-Варна на 24.06.2019 г., мандат 2019-2023 г.


- Списък на канидатите 2019-2023г.

- Теза проф. д-р инж. ВЪЛЧЕВ Венцислав Цеков

- Теза доц. д-р инж. ГЕОРГИЕВ Антон Славчев

- Теза доц. д-р инж. ДЯКОВ Божидар Николов