Протокол кандидатури за АС и КС 23.09.2020


Покана до членовете на общото събрание на Технически Университет - Варна

Резултати от провеждане на частични избори за попълване състава на Академичния съвет на ТУ-Варна на 22.11.2019 г., мандат 2019-2023 г.

Резултати от провеждане на частични избори за попълване състава на Академичния съвет на ТУ-Варна на 15.11.2019 г., мандат 2019-2023 г.


График за провеждане на избори за ръководни органи в основните звена на университета. 

Предложение за структура и състава на ръководните органи на основните звена.

Структура на ръководните органи на Колеж в структурата на ТУ


Списък на допуснатите кандидати за членове на АС - МАНДАТ 2019-2023 г.

Протокол от заседание на Комисията по подготовка на изборните процедури в ТУ-Варна


- Резултати от провеждане на частични избори за попълване състава на Академичния съвет на ТУ-Варна на 01.07.2019 г., мандат 2019-2023 г.

- Резултати от провеждане на избор за Ректор на Технически университет - Варна на 24.06.2019 г., мандат 2019-2023 г.

- Резултати от провеждане на избори за Председател и Зам.-председател на Общото събрание на ТУ-Варна на 24.06.2019 г., мандат 2019-2023 г.

- Резултати от провеждане на избори за Председател и Зам.-председател на Контролния съвет, Членове на Академичния съвет и Членове на Контролния съвет на ТУ-Варна на 24.06.2019 г., мандат 2019-2023 г.


- Списък на канидатите 2019-2023г.

- Теза проф. д-р инж. ВЪЛЧЕВ Венцислав Цеков

- Теза доц. д-р инж. ГЕОРГИЕВ Антон Славчев

- Теза доц. д-р инж. ДЯКОВ Божидар Николов