проф. д-р инж. Розалина Димова

Изпълнява временно длъжността ректор на Технически университет – Варна с всички произтичащи правомощия и задължения. Назначена е от министъра на образованието и науката със заповед № РД09-3271/13.11.2018г. Административните формалности по изпълнението на заповедта бяха осъществени от упълномощени представители на МОН. Срокът на назначение на временно изпълняващия длъжносттае до провеждане на избори за ректор и за не повече от шест месеца, съгласно Закона за висшето образование.

 

 

 

Ректорите през годините

проф. дн инж. Росен Николов Василев
от 01.07.2015 г. до 13.11.2018 г.

проф. д-р инж. Овид Фархи
от 14.05.2007 г. до 01.07.2015 г.

проф. д-р инж. Стефан Барудов
от 15.09.1999 г. до 14.05.2007 г.

проф д.т.н. инж. Асен Недев
от 15.04.1991 г. до 15.09.1999 г.

проф. д.т.н. инж. Димитър Димитров
от 03.12.1986 г. до 15.04.1991 г.

проф. д.т.н. инж. Дончо Дончев
от 07.03 1985 г. до 03.12.1986 г.

з.д.т. проф. д.т.н. инж. Емил Станчев
от 15.10.1979 г. до 25.01.1985 г.

проф. инж. Лефтер Лефтеров
от 01.03 1973 г. до 15.10.1979 г.

з.д.т. проф. к.т.н. инж. Петър Пенчев
от 09.03.1967 г. до 01.03.1973 г.

з.д.т. проф. к.т.н. инж. Марин Опрев
от 01.01.1963 г. до 09.03.1967 г.