i-zone е пилотна програма на Министерството на транспорта и съобщенията, която цели да стимулира използването на безжични технологии от студенти и преподаватели във висшите учебни заведения.

Активни устройства: 7
Покривна площ: 70 000 м2

Всеки студент и преподавател на ТУ-Варна може да ползва безплатен безжичен интернет в рамките на университета. За целта трябва да попълни формуляр (изтеглете от ТУК или в стая 209ТВ)и да го предаде в стая 209ТВ - Служба за информационно и компютърно обслужване. Студентите трябва да представят и студентска книжка.