За удобство на кандидат-студентите и студентите на територията на Технически университет-Варна, в сградата на Нов учебен корпус е разкрит офис на "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД, която обслужва  плащанията по банков път с преференциални банкови такси. След заплащане на таксата, получавате документ, който Ви е необходим при записването.

Семестриалните такси според РМС №233 от 25 април 2019 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019/2020 г. и съгласно заповед № 995-ПФ / 29.05.2019 г. на Ректора на ТУ-Варна са съответно:

 • За всички професионални направления в област „Технически науки” без „Общо инженерство“ и „Комуникационна и компютърна техника“:
  - редовно обучение – 325 лв.;
  - задочно обучение – 275 лв.
 • За професионално направление „Общо инженерство“ и „Комуникационна и компютърна техника“:
  - редовно обучение – 375 лв.;
  - задочно обучение – 300 лв.
 • За професионално направление „Растениевъдство“:
  - редовно обучение – 375 лв.;
  - задочно обучение – 300 лв.
 • За професионално направление „Социални дейности”:
  - редовно обучение – 300 лв.;
  - задочно обучение – 275 лв.
 • За специалности по регулирани професии:
  • Специалност „Корабни машини и механизми“:
   - редовно обучение – 560 лв.;
   - задочно обучение – 470 лв.
  • Специалност „Електрообзавеждане на кораба“:
   - редовно обучение – 605 лв.;
   - задочно обучение – 515 лв.
  • Специалност „Електрообзавеждане на кораба“ (за ОКС „магистър“ след средно образование):
   - задочно обучение – 225 лв.
  • Специалност „Корабоводене“:
   - редовно обучение – 645 лв.;
   - задочно обучение – 600 лв.

Заплащането на семестриалните такси може да бъде извършено в клон на всяка една друга банка!
Банковата сметка на Технически Университет-Варна:
"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" - АД Клон Варна
IBAN: BG02IABG74793100482100 Бюджетна левова сметка
SWIFT/BIC код : IABGBGSF