Начало на учебната 2018-2019 година в ТУ-Варна

Учебната 2018-2019 година за студентите – първокурсници, редовно обучение, в ТУ-Варна ще стартира на 12 септември от 10 ч.

Студентите от специалност „Софтуерни и интернет технологии“ да заповядат в зала 114 на  Машинния факултет, а студентите от специалност „Компютърни системи и технологии“ – в зала 212 на Електротехническия факултет.

Прочети още...

Технически университет - Варна със сертификат за успешно управление на качеството

Одиторски екип на Бюро Веритас провери работата на всички структури на Технически университет – Варна. В резултат на извършените анализи ръководителят на бюрото за България Станимир Смилков и водещият одитор Мариана Раденкова посетиха университета, за да връчат на ректора проф. дн Росен Василев сертификат за успешно управление на качеството.

Прочети още...

Под 8 процента са незаетите места за първокурсници в ТУ - Варна

На 9 юли беше обявено класирането на първокурсниците в Технически университет – Варна. Държавният план-прием за учебната 2018-19 година към този момент е изпълнен близо 92%, Приемът продължава до запълване на незаетите места. Центърът за прием на документи в Ректората работи всеки делничен ден от 08.00 до 16.30 часа. Телефонът за информация относно свободни места, кандидатстване и записване е 052/ 383 441.

Прочети още...

Три десетилетия с България в сърцето

За общността в Технически университет – Варна винаги е удоволствие да следи успехите на своите възпитаници и да поддържа партньорство и приятелство с тях, независимо от времето и разстоянието. Всяко завръщане на някогашните студенти в университета след години винаги е съпроводено с много силни емоции и носталгия. На една такава вълнуваща среща станахме свидетели в края на месец юни. След почти 25 години възпитаникът на ТУ – Варна от Виетнам - доц. д-р инж. Хюин Кует Танг, посети отново България и гостува на университета. Придружаваше го съпругата му, която също е завършила висшето си образование и е защитила дисертацията си във Варна като студент и докторант в Икономическия университет.

Прочети още...

Конкурс за млади изобретатели на името на д-р Емил Бенатов

Наградата е предназначена за млади учени, докторанти и студенти от българските  университети и БАН и има за цел да стимулира младите хора в България, които се занимават с наука да изобретяват и да защитават своите изобретения.

Наградата е учредена от патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори" в памет на неговия основател и като продължение на дългогодишна му дейност по популяризирането на патентното дело сред младите хора и подпомагането на тяхното развитие. Подробна информация за конкурса можете да намерите в приложените материали и на страницата http://benatov.biz/bg/concurs/.

Прочети още...

ТУ- Варна за първи път обявява прием за редовно обучение по специалност „Защита на населението при бедствия и аварии“.

От 5 години ТУ-Варна обучава студенти в специалност „Защита на населението при бедствия и аварии“, но до сега само в задочна форма на обучение. Поради големия интерес към тази специалност и много добрата реализация на завършилите от новата 2018/2019 учебна година  стартира и редовната форма на обучение с продължителност 4 години.

Прочети още...

Конференцията „Цифрова икономика и блокчейн технологии“ привлича водещи специалисти от три континента

Единадесетата международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии“ е естествено продължение на дългогодишната дейност на представителите на университетските научни среди, работещи в областта на икономиката и управлението на индустрията. Провежда се под патронажа на българския еврокомисар по цифрова икономика и общество – г-жа Мария Габриел.

Прочети още...

Квалификация на педагогически специалисти

Технически университет - Варна извършва продължаваща квалификация на педагогическите специалисти съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Прочети още...

 

Общото събрание прие единодушно годишния отчетен доклад за дейността на ТУ – Варна

Ректорът на ТУ – Варна, проф. дн инж. Росен Василев, представи пред Общото събрание отчетния доклад за дейността на университета през периода май 2017 – април 2018г. След дискусия и отговор на поставените въпроси, докладът беше гласуван и приет единодушно от членовете на ОС на ТУ-Варна. Ректорът благодари на членовете на Общото събрание и на цялата академична общност на ТУ – Варна за подкрепата към ръководството и за всички отправени препоръки, една от които е изключително важна и актуална - за още по-активна проектна работа по линия на финансирането от Европейския съюз и привличане на средства за наука в университета.

Прочети още...

Студентско дизайнерско изкуство на ТУ-Варна - видимо за всички

        Съдържателните инициативи на университета, свързани с учебната дейност, се обогатиха  с поредно полезно решение. Осъществиха го студенти и преподаватели от катедра „Индустриален дизайн” с организираната за първа година публична изложба на творби от дипломните защити на   бакалаври и магистри. По този начин пред очите на всеки желаещ, включително работодател, стават видими професионалните изпълнителски възможности на младите дизайнери. Замисълът е, с годините начинанието да се превърне в традиция.

Прочети още...