Съобщение във връзка с явяването на студентите на условни изпити

Студентите, които желаят да се явят на условен (невзет от предходни години) изпит, е необходимо поне 10 дена преди датата на изпита да съгласуват явяването си с изпитващия преподавател и до 5 дена преди изпитната дата да предоставят на експерт ТИС във ФО „Обслужване на студенти“ документ за платена такса. Информация за контакт с преподавателите може да бъде намерена на сайта на катедрите, както и от секретарките на катедри или от експертите ТИС.

Регистрация на студенти в списък на заместващи учители

РЕГИСТРАЦИЯ НА СТУДЕНТИ В СПИСЪК НА ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ
 
Mинистърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев информира в свое писмо 9104-78/ 18.11.2020 до висшите училища, че за да работи системата на предучилищното и училищното образование в епидемична обстановка, е налична информационна база за заместващи учители.
 
В тази връзка, се счита за целесъобразно създаването на резерв от кадри, в който да се включат всички студенти, които се обучават във висшите училища в професионални направления за придобиване на педагогическа квалификация.
 
Информацията за регистриралите се е достъпна за регионалните управления на образованието.
Студентите, специализантите и докторантите, които желаят да се включат в резерва от кадри, могат да направят своя регистрация с попълването на електронен формуляр.

Формуляр за включване в информационна база "ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ" в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19 (google.com)

#sTUdents

Докторантура в чужбина в европейския университетски институт

Европейският университетски институт (ЕУИ), базиран във Флоренция, създаден през 1972 г. на базата на междуправителствено споразумение от четири страни членки на Европейския съюз: Италия, Франция, Люксембург и Холандия, предлага обучение на докторанти по програми и научни изследвания в следните 4 области:

Прочети още...

Заповед 8 декември

Прочети още...

Конкурс за 25 стипендии „Гипсън“ по 2 500 лв. годишно

Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ в сътрудничество с Американска фондация за България, САЩ обявяват конкурс за 25 стипендии „Гипсън“ по 2 500 лв. годишно за студенти с високи академични постижения, чиито семейства имат ниски материални възможности, записани първи курс в университети в България през учебната 2020/2021 година.“

ЛИНК към конкурса и условията.

Срок за подаване на документите: до 23 ноември 2020 г.
Място на подаване: Фондацията, София, бул. „Цариградско шосе“ № 113А или по пощата на хартиен носител (важи клеймото) (Документите се подреждат по описания в точка II ред).

 

Плащане на дължимите суми на студенти, настанени в общежития.

Уважаеми студенти,

Срока за плащане на наеми и консумативи е от 1-во до 10-то число за всеки месец.

Предвид епидимиологичната обстановка в страната Ви информираме, че дължимите суми можете да заплатите и чрез банков превод или EASY PAY по сметка с IBAN: BG02 IABG 7479 3100 4821 00; BIC: IABG BGSF.

Справка за дължимата сума можете да получите от Управителя на блока, в който сте настанени.

Като основание за плащане, моля напишете три имена, блок и стая. Снимка или сканирано изображение на платежното пратете на управителя на съответния блок, за да може да бъде отразено плащането.

Управител бл. 13

Даниела Христова 052 303 268, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Управител бл. 18

Ирина Кирякова 052 303 466, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Технически университет – Варна „Месец на науката - 2020“

         За периода 24.09. до 09.11.2020г. в Технически университет – Варна се състоя традиционният „Месец на науката“, по време на който бяха проведени четири научни конференции, изложение на успехите на научните колективи, изпълняващи национални и международни проекти и други събития.

Поради ограниченията, свързани с епидемичната обстановка, следните научни конференции:

Прочети още...

Висока оценка за качеството на изпълнение на проектните ни дейности за студентски и преподавателски мобилности по програма “Еразъм+”

С писмо с изх. № КА 103 / НЕ-06/11 от Директора на Център за развитие на човешките ресурси към МОН, Ректорът на ТУ-Варна е информиран, че е приет крайния отчет, дължим по договор № 2018-1-BG01-КА103-47100, свързан със студентските и преподавателските мобилности по програма “Еразъм+” през академичната 2018/2019 г.

Прочети още...