Документи за изтегляне

 

СИСТЕМА от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите

ПРАВИЛА за организиране, провеждане и отчитане на вътрешните конкурси за научни изследвания, финансирани целево от държавния бюджет

ЗАПОВЕД на Ректора за обявяване на конкурсите

Приложение 1 Разпределение на средствата за 2017г.

Приложение 2 Календарен план за изпълнение на научноизследователски проекти

Приложение 3 Конкурсни комисии

Указания за подготовка на предложения за проекти:

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на научноизследователски проекти в ТУ-Варна

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на научноизследователски проект в ТУ-Варна

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на проекти в помощ на докторанти

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проект в помощ на докторанти

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения на проекти за частично финансиране на научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е организатор 

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на проекти за научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е съорганизатор

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на издаването на научни трудове

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на индивидуални участия в научни прояви

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на проекти за подпомагане на клубната дейност

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проект за подпомагане на клубната дейност

Заповед №230/04,05,2017 за класиране на проектите

Приложение №1 към Заповед №1 Списък на класираните проекти

УКАЗАНИЯ за междинен отчет на проект (НП, ПД, КД, НФ, НТ)

Договори:

ДОГОВОР за научноизследователски проекти

ДОГОВОР за проект в подкрепа на докторант

ДОГОВОР за проект за подкрепа на клубната дейност

ДОГОВОР за проект за частично финансиране на научен форум

ДОГОВОР за проект за частично финансиране на научен труд

 

ОТЧЕТИ:

УКАЗАНИЯ за съставяне на отчет за изпълнението на разработен научен проект с продължителност една година.

УКАЗАНИЯ за съставяне на отчет за изпълнението на разработен научен проект в помощ на докторанти

УКАЗАНИЯ за съставяне на отчет за изпълнението на разработен проект в подкрепа на клубната дейност

УКАЗАНИЯ за съдържанието на отчета на проектите за частично финансиране на научни прояви, организирани от ТУ-Варна

УКАЗАНИЯ за съдържанието на отчета на проектите за частично финансиране на научни прояви на които ТУ-Варна е съорганизатор

УКАЗАНИЯ за съдържанието на отчета на проектите за частично финансиране на издаването на научни трудове

Указания за изготвяне на оценки:

УКАЗАНИЯ за оценяване на разработените научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет

УКАЗАНИЯ за оценяване на разработените проекти в помощ на докторанти, финансирани целево от държавния бюджет

УКАЗАНИЯ за оценяване на разработените проекти в подкрепа на клубната дейност

УКАЗАНИЯ за изготвяне на резюме на проект

Резюмето да се изпрати на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 15.12.2017 г.

УТОЧНЯВАНЕ на финансирането на научноизследователски проект – 2017

УТОЧНЯВАНЕ на финансирането на проект за частично финансиране на научен форум – 2017