ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ официално обяви началото на второто издание на изключително популярната процедура „Студентски практики 2“ – 21.02.2020 година. Програмата отново е с конкретен бенефициент - МОН.
Целта на програмата е да подобри практическите умения на студентите в зависимост от нуждите на пазара на труда, както и да укрепи връзките и партньорствата между висшите училища и работодателите.
Бюджетът този път е в размер на 46 млн.лв., с 10 млн. повече от първата фаза. 44 000 е прогнозният брой студенти, които ще могат да се възползват от процедурата. От тях в педагогически науки - 6000, технически специалности - 7000, природни науки, математика и информатика - 2700. Младежите ще получат практически опит в реална работна среда, което ще им помогне да намерят мечтаната работа в бъдеще.
Второто издание на процедурата ще подкрепи провеждането на практическо обучение в реална работна среда на студенти, които се обучават в приоритетни професионални направления и защитени специалности, както и в специалности с нисък процент на реализация на пазара на труда или с недостиг на специалисти на пазара на труда.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ – ТУК

Регистрация на студент:
https://praktiki.mon.bg/registration/students

Ръководство за регистрация на студенти: ТУК

За допълнителна информация относно - момент на стартиране на регистрацията на студенти; информация за функционални експерти; академични наставници, към които да се обръщат студентите с въпроси; списък фирми, в които може да се провеждат студентски практики и  много други – следете сайта!