Уважаеми студенти,

    Информираме Ви, че с решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 от 13.10.2017 г., периодът на изпълнение на проект BG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1" се удължава до 29.09.2018г.
    Съгласно чл. 4, ал. 3 от Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект "Студентски практики - Фаза 1", всички започнали практически обучения трябва да приключат най-късно до един месец преди края на проекта (29.08.2018 г.).

Всички, които желаят да се включат могат да подадат своите договори, като се спазват всички действащи към момента правила.

Изисквания

  • Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления или област на висше образование), в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация съгласно нарочно изготвена програма.
  • Практическото обучение по проекта е различно от предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика.
  • Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на обучаващата организация - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник.
  • Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул, след което може да кандидатства за обяви публикувани от обучаваща организация.

С цел ефективно и съответстващо на нормативната уредба изпълнение на процесите по провеждането на студентските практики задължително трябва да се запознаете с правилата и условията, утвърдени с Инструкцията.
Утвърдената Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект "Студентски практики - фаза I" може да намерите в секция "За проекта", подсекция "Документи" или на интернет адрес: http://praktiki.mon.bg/sp/pages/documents.

Технически изпълнители - прием на договори със студенти:

  1. Елена Михайлова Кинджакова (за специалности: МТМ, КТМ, ПИ, ХМ, СИХНГП, ТТТ, колеж Варна, КМТ, КММ, КВ и ЕФП), тел.: 0896666144, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., стая 313а ЕФ.
  2. Евгения Стоянова Димитрова (за специалности: ЕТ, ВЕИ,ЕЕ, ЕСЕО, ЕОК, СМ, А, ТТОМОС, ИЕ, ИД, ИМ и ТПИ и ДТК), тел.: 0893653007, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., стая 802 ЕФ.
  3. Янита Добромирова Черногорова (за специалности: КСТ, СИТ, АИУКС, РМ, КТТ, ТКМТ, Е и БМЕ), тел.: 0878148109, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., стая 305 ЕФ.

Екип на проекта при ТУ - Варна