Уважаеми студенти,

Във връзка с включването на Технически университет – Варна в проект BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Ви информираме, че в Технически университет – Варна стартираха студенски практики. Срокът на проекта е до 31.12.2017 г.
Всички, които желаят да се включат могат да подадат своите договори, като се спазват всички действащи към момента правила.

Изисквания

  • Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления или област на висше образование), в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация съгласно нарочно изготвена програма.
  • Практическото обучение по проекта е различно от предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика.
  • Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на обучаващата организация - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник.
  • Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул, след което може да кандидатства за обяви публикувани от обучаваща организация.

С цел ефективно и съответстващо на нормативната уредба изпълнение на процесите по провеждането на студентските практики задължително трябва да се запознаете с правилата и условията, утвърдени с Инструкцията.
Утвърдената Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект "Студентски практики - фаза I" може да намерите в секция "За проекта", подсекция "Документи" или на интернет адрес: http://praktiki.mon.bg/sp/pages/documents.

Технически изпълнители - прием на договори със студенти:

  1. Елена Михайлова Кинджакова (за специалности: МТМ, КТМ, ПИ, ХМ, СИХНГП, ТТТ, колеж Варна, КМТ, КММ, КВ и ЕФП), тел.: 0896666144, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., стая 313а ЕФ.
  2. Евгения Стоянова Димитрова (за специалности: ЕТ, ВЕИ,ЕЕ, ЕСЕО, ЕОК, СМ, А, ТТОМОС, ИЕ, ИД, ИМ и ТПИ и ДТК), тел.: 0893653007, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., стая 802 ЕФ.
  3. Янита Добромирова Черногорова (за специалности: КСТ, СИТ, АИУКС, РМ, КТТ, ТКМТ, Е и БМЕ), тел.: 0878148109, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., стая 305 ЕФ.

Екип на проекта при ТУ - Варна