Списание ТехнокулТУра

Списание "ТехнокулТУра" е издание на Технически университет - Варна с главен редактор Николай Жеков. Излиза от печат два пъти годишно. Тук можете да се запознаете с архива на изданието и с нови публикации.

ПРЕД ПРАГА НА НОВИЯ АКАДЕМИЧЕН МАНДАТ

Дискусия в катедра „Автоматизация на производството” за бъдещото й развитие

Какво предстои след встъпването в длъжност на новия управленски екип на университета? Този въпрос кръжи в академичната атмосфера през последните юнски дни на годината. Но и най-дългото пътуване започва с първата крачка, както са казвали древните. С тази житейска философия ръководителят на катедра АП доц. д-р Емил Маринов свика на ранна дискусия членовете на катедрата. „Мисля, че предстоят поредица от подобни дискусии във всички наши катедри – каза той, давайки ход на изказванията и предложенията. – Необходимо е, за да можем да отстоим завоюваните си добри позиции и да ги разширим с нови постижения чрез усилията на всички.”
За дискусия беше поканен доц. д-р Велко Наумов, зам.-ректор и кандидат за ректорската надпревара.

Прочети още...

ДА ЛОВИ ПОПЪТНИ ВЕТРОВЕ МОНУМЕНТЪТ „ВЕТРОХОД” НА ТУ-ВАРНА

Началото на юни, последен Академичен съвет за мандат 2012–2015 година. Традиционно представяне на защитени намерения, на решени и нерешени проблеми, на основания за бъдещо възходящо развитие. Идва и последната точка от дневния ред – тържествено откриване на монументалната пластика „Ветроход” в парка на университета, дело на ръководителя на катедра „Материалознание и технология на материалите” доц. д-р Радко Радев. Той е автор и на другата монументална художествена пластика пред Ректората – „Абсолвент”.

Прочети още...

НАШ ПРЕПОДАВАТЕЛ С НАУЧНО ПРИЗНАНИЕ В САЩ И КИТАЙ

Сътрудничеството на ТУ-Варна и Университета в гр. Гент, Белгия датира от 1996 г. Тогавашният асистент от нашата катедра "Електронна техника и микроелектроника" (ЕТМ) Венцислав Вълчев провежда първата си международна 10-месечна специализация в катедра "Електрическа енергия, системи и автоматизация" на белгийския университет. Така се поставя началото на активно сътрудничество, в което през годините са привлечени 5 преподаватели, 9 докторанти и над 20 студенти от катедра ЕТМ. В основата на това сътрудничество са световно известният учен проф. Алекс Ван ден Босхе от страна на Белгия и днешният проф. Венцислав Вълчев от наша страна. Впоследствие проф. Алекс Ван ден Босхе бе титулуван като „доктор хонорис кауза” и почетен професор на ТУ- Варна. Канен е на различни научни форуми у нас.

Прочети още...

КОГАТО СПОРТ И ОБУЧЕНИЕ ПОСТИГАТ РАВЕНСТВО 1:1

КОГАТО СПОРТ И ОБУЧЕНИЕ ПОСТИГАТ РАВЕНСТВО 1:1

Богатата спортна витрина на университета се попълни с още едно заслужено отличие – първо място и златен медал на варненската Студентска универсиада. Има ли допирни точки между популярния спорт тенис на корт и една трудна, но предпочитана от много младежи IT специалност? Отговора намираме в учебното и спортно всекидневие на 20-годишния второкурсник от специалност „Софтуерни и интернет технологии” Калоян Николов.

Прочети още...

„ПО-МАЛКОТО Е ПОВЕЧЕ” В ДИЗАЙНЕРСКИ ИЗПЪЛНЕНИЯ НА НАШИ СТУДЕНТИ

През последните две години студенти от специалност „Инженерен дизайн“ станаха част от престижни национални и международни фестивали за дизайн и визуални изкуства.Техните участия и талант се превърнаха в специфичен израз на виталността на младежкото творчество. Катедрата подкрепя своите млади надежди в подготовката и участието им в авторитетните форуми. Основен двигател в разработването на проектите и организирането на изложбите е преподавателката гл. ас. д-р Кремена Цанкова.

Прочети още...

НАУЧЕН ФОРУМ–ДИСКУСИЯ ПО ПОВОД ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА МОРЕТО

Заслужени отличия за изявени дейци от морската индустрия

Доклади по теми за обучението и професията на корабостроителя, за нейните предизвикателства, за преструктуриране на морската образователна система, за опазване чистотата на морските пространства и пр., събраха в университета изявени морски специалисти и студенти за обмен на образователни и практически знания. Форумът се провежда за втора година, което го превръща в традиционно начинание, вдъхновено от европейския Ден на морето.

Прочети още...

МОЖЕМ ДА ДОПРИНЕСЕМ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА Т. НАР. „УМНИ” ИМПЛАНТИ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

Швейцарски изследователски институт съдейства на наши учени и студенти за модерни практики и идеи в областта на медицинското биоинженерство

Ползотворните контакти на ТУ-Варня, с водещи чуждестранни университети, с научни и изследователски центрове, имаха поредната си изява при гостуването на двама изявени учени от гр. Давос, Швейцария в навечерието на 24 май. Проф. Джеф Ричардс, директор на научноизследователския АО институт изнесе лекция на тема „Транслационна научноприложна изследователска дейност в АО фондация” (институтът е към фондацията). А научната тема на госта от български произход д-р Бойко Георгиев, ръководител на програмата Biomedical services в института, бе „Биомеханични изследвания при разработката на инпланти за фиксация на костни фрактури и лечение на ставни увреждания”.

Прочети още...

УНИКАЛНО РАЗШИРЕНИЕ НА МОРСКИЯ НИ ТРЕНАЖОРЕН КОМПЛЕКС

Поредно признание „Най-добра в България” за учебна база на световно равнище на ТУ - Варна

Пред преподаватели от Морския университет в гр. Костанца, Румъния, директори на колежи от Република Турция, ръководни представители на фирмата VSTEP, Холандия, президенти на морски компании, кмета на Варна Иван Портних, зам. областния управител Цветомир Петров, ученици от Морската гимназия, ректора на ТУ – Варна, проф. д-р Овид Фархи, преподаватели и студенти беше представено разширението на Морския тренажорен комплекс на университета за обучение на бъдещи корабоводители. Така в навечерието на Деня на българската просвета и култура - 24 май съществуващият вече сектор на комплекса получи завършен вид.

Прочети още...

ПРЕДСТАВИХМЕ СЕ ДОБРЕ КАТО ДОМАКИНИ НА НАЦИОНАЛНА ИНЖЕНЕРНА ОЛИМПИАДА

Оспорвано състезание на млади олимпийски надежди по теоретична електротехника

От години се е наложила традицията най-добрите студенти по теоретична електротехника да мерят сили и знания с най-добрите си колеги от техническите университети в страната, в които се изучават силнотокови и слаботокови електротехнически специалности. За нашия университет подборът на най-добрите се прави от Електротехническия факултет и от Факултета по електроника.

Прочети още...

ЧАСОВЕТЕ ЗА СПОРТ В ТУ - ВАРНА: И ЗДРАВЕ, И … БИЗНЕС ПОДГОТОВКА

Втори професионален шанс за студентите ни със здравословни проблеми

Една сравнително нова учебна дисциплина в университета стана израз на отговорността на академичното ръководство за социално ангажираното обучение. С въвеждането на „Спортен мениджмънт” в учебните планове станахме четвъртото висше учебно заведение в страната, отговорило на потребностите на възпитаниците си, които имат трайни здравословни проблеми.
Занятия по дисциплината води доц. д-р Мария Дончева, преподавател в катедра „Физическо възпитание и спорт” по спортните дисциплини волейбол и баскетбол и фитнес дисциплината „Каланетика”. Била е състезателка в националния отбор по волейбол за девойки. Публикувала е над 50 научни статии и съобщения в български и международни научни издания по проблеми на теорията и методиката на спортната подготовка, авторка е на учебни помагалала.

Прочети още...