Началото на юни, последен Академичен съвет за мандат 2012–2015 година. Традиционно представяне на защитени намерения, на решени и нерешени проблеми, на основания за бъдещо възходящо развитие. Идва и последната точка от дневния ред – тържествено откриване на монументалната пластика „Ветроход” в парка на университета, дело на ръководителя на катедра „Материалознание и технология на материалите” доц. д-р Радко Радев. Той е автор и на другата монументална художествена пластика пред Ректората – „Абсолвент”.

Забележителната нова творба на маестро Радев, изпълнена в златисти метални нюанси, е с височина 2.5 метра, а поставена върху постамента от черен гранит се извисява на 4 метра над тревните площи. Петте платна на ветрохода са в различни размери и позиции съобразно мореходните правила, а знамето, издигнато на върха, е лагерувано, за да се върти с посоката на вятъра.


При откриването на монументалната пластика. В средата: авторът на монумента маестро Радев и авторът на идеята проф. Фархи.

Посещаваме просторното ателие на доц. Радев, още по време на изработката на ветрохода, преди, така да се каже, да е издул платната. В момента той води упражнения със студенти по дисциплината „Художествена обработка на материалите”. С учебна цел се топи месингова сплав, после тя се отлива във съответната форма. Подобна сплав се ползва и при изработката на ветрохода.


Упражнение със студенти по топене на сплав.

„Идеята за монумента подхвърли проф. Фархи при неформален разговор с колеги още преди 2 години – обяснява маестро Радев. – Впоследствие направих два пробни модела в умалени размери, които бяха представени във фоайето на Машинния факултет. След време Академичния съвет одобри проекта, а работата ми по истинските размери продължи около три месеца.
Платната са от листов материал, който огъвах, рязах, запоявах с твърд прибой, шлифовах. Трябваше да са много здраво монтирани, за да издържат на силните ветрове. Не е изключено и любопитно дете да се покатери върху постамента, затова острите странични ръбове на ветрохода покрих с овален материал.”


Маестро Радев обмисля последни детайли по творбата си.

Добрата идея видимо е родила и добра реализация, на чието официално откриване присъства целият Академичен съвет. Беше естествено идейният вдъхновител на проекта проф. д-р Овид Фархи да пререже лентата.
„Застанали сега пред този впечатляващ монумент – обърна се към присъстващите на събитието той, – мисля, че всички си даваме сметка за неговия символичен смисъл – академичното ни развитие с попътен вятър в платната, каквато е и цялостната 53-годишна история на нашия университет. Убеден съм, че и в бъдеще ветроходът ще придава нов устрем в движението ни напред. Опънатите му платна ще напомнят, че имаме основания за самочувствието ни най-голямото висше учебно заведение, занимаващо се с морски науки. Нашите студенти ще могат да се чувстват горди, че са негови възпитаници.”


Проф. Фархи открива монумента.

Движението напред включва и неизменните промени. Един Академичен съвет на университета остава в историята, предстои да дойде друг, за да чертае на свой ред посоките на образователните дела по създаване на инженерни, морски, икономически, агрономически, социални кадри за просперитета на страната.
Но, за да се слеят днешният и бъдният ден – снимка за спомен на академичния екип пред входа на Алма матер.


За спомен от последния Академичен съвет 2012-2015 г.

Николай ЖЕКОВ