Втори професионален шанс за студентите ни със здравословни проблеми

Една сравнително нова учебна дисциплина в университета стана израз на отговорността на академичното ръководство за социално ангажираното обучение. С въвеждането на „Спортен мениджмънт” в учебните планове станахме четвъртото висше учебно заведение в страната, отговорило на потребностите на възпитаниците си, които имат трайни здравословни проблеми.
Занятия по дисциплината води доц. д-р Мария Дончева, преподавател в катедра „Физическо възпитание и спорт” по спортните дисциплини волейбол и баскетбол и фитнес дисциплината „Каланетика”. Била е състезателка в националния отбор по волейбол за девойки. Публикувала е над 50 научни статии и съобщения в български и международни научни издания по проблеми на теорията и методиката на спортната подготовка, авторка е на учебни помагалала.


Доц. Дончева в час по волейбол със студентки в добро здраве и настроение

– Какви са медицинските характеристики на студентите, посещаващи лекциите и упражненията Ви, доц. Дончева?
– С много малки изключения те са без някакви особени външни белези и в задоволителна двигателна кондиция, което не ги отличава от други млади хора. Лекарското предписание за тях е „без спорт”, удостоверено с медицински протокол. Отликата от временно освободените с медицинска бележка от часовете за спорт е, че заради трайните си заболявания са освободени от двигателни занятия през целия курс на обучението. И вместо да участват в часове по футбол, волейбол и т.н., изучават задължително избираемата дисциплина „Спортен мениджмънт”. Тя е за всички представили медицински протокол от всички специалности в университета, като занятията се водят през втория семестър на първи курс от следването. Това са 30 часа лекции и 15 часа упражнения. Паралелно тези студенти изучават и специалностите си като инженери, корабни специалисти, агрономи и т.н. Дисциплината приключва с процедурата „текуща оценка” и 4 кредита.
– Означава ли придобиването на такава диплома, че освен с основната си специализация тези студенти ще имат права да се реализират и като спортни мениджъри?
– Изборът между двете възможности е само техен. Днес всеки има право да управлява собствен бизнес, но бонусът на нашите студенти ще е, че ще имат основни познания по спортно мениджиране. Възможностите за реализация в това отношение са толкова многообразни, колкото са и различните спортове, федерации, клубове и т.н.
– Как се съчетава усвояването на дисциплина от областта на спорта със здравословните проблеми на обучаваните?
– Става въпрос за теоретична подготовка в системата за управление на спорта и свързаните с него дейности. Как се организира и управлява спортен бизнес? Като начало запознавам студентите с организационната структура на спорта – от Министерството за младежта и спорта, през спортните федерации и клубове, та до БФС, БОК, МОК. Така се стига до олимпизма и олимпийското движение през годините.
Със спортния продукт „елитен спортист” и съпътстващите го продукти, като производство и търговия на спортни артикули, хранителни и възстановителни средства, телевизионни права и др., е свързана рекламата в спорта. Нейните две разновидности са „рекламата в спорта”, когато на видно място в един стадион например е изписано нечие рекламно лого. А „спортът в рекламата”, когато нашият тенисист Григор Димитров примерно отпие на корта от бутилка с минералната вода на дадена фирма. Или Роже Федерер „невинно” погледне часовника си марка „Ролекс”, производство на спонсора му.
Самото спонсорство е важен елемент от спортното мениджиране. Как се сключват договори със спонсора, каква е неговата мотивация, какви са правата и задълженията на двете страни? Спонсорът дава пари за даден спорт или състезател, но го прави и заради свои ползи. Трансферите на играчи означават добри пари, но много добрите пари са в съпътстващите продукти и най-вече в придобиването на медийно време. „Големият удар” е да се купи телевизионно предаване на мач в реално време и цял свят да вижда рекламата ти на стадиона.
Всички сме любители на състезания по дадени спортове. Но някой трябва да ги организира. Затова трябва да се познават основните документи за планиране и организация на спортната дейност – спортен календар, наредба за състезание. Въпроси, свързани с управленския труд в тази дейност, са и технологията на учредяване на спортен клуб, мениджмънтът на специални спортни събития и на отдиха и туризма, договорните отношения и т.н.
– Само елитният спорт ли е в полезрението на дисциплината „Спортен мениджмънт”?
– През последните години широко приложение доби спортната анимация като част от анимацията в туризма. Вече няма реномиран хотел от по-висока категория, който да не разполага със СПА или Уелнес център. Туристът идва в този хотел не за да постига високи спортни резултати, а за да отпочине активно и да му бъдат предложени подобаващи развлечения и удоволствия, на първо място здраве чрез водни процедури. Студентите ми ще опознаят изискванията на този бизнес и ако го предпочетат пред другата си специализация в университета, ще имат основните знания, за да могат да го управляват.
– Какви упражнения провеждате за практическо навлизане в спортния мениджмънт?
– Давам пример със следващото занятие, което съм предвидила. Студентите ще трябва „да разкрият” фитнес център с две помещения и капацитет за 20 клиенти. Но как да се определи най-подходящото място? Разбира се, в близост трябва да има струпване на млади хора, следователно най-добре залата да е до университет, училище. Доброто решение е предварително да се проведат анкети имат ли желание тези млади хора да практикуват фитнес, кои ще са удобните за тях часове, какви фитнес уреди предпочитат. Ще трябва да се предвиди, ако едно занимание трае час, а времето за проветряване е 15 минути, колко занятия ще могат да се проведат в рамките на работния ден. Каква входна такса да се определи, при какъв наем за помещенията и т.н.
За моите студенти заниманията по дисциплината са не само една втора възможност за професионална реализация, а и условие за по-високо самочувствие.

Николай ЖЕКОВ