Сътрудничеството на ТУ-Варна и Университета в гр. Гент, Белгия датира от 1996 г. Тогавашният асистент от нашата катедра "Електронна техника и микроелектроника" (ЕТМ) Венцислав Вълчев провежда първата си международна 10-месечна специализация в катедра "Електрическа енергия, системи и автоматизация" на белгийския университет. Така се поставя началото на активно сътрудничество, в което през годините са привлечени 5 преподаватели, 9 докторанти и над 20 студенти от катедра ЕТМ. В основата на това сътрудничество са световно известният учен проф. Алекс Ван ден Босхе от страна на Белгия и днешният проф. Венцислав Вълчев от наша страна. Впоследствие проф. Алекс Ван ден Босхе бе титулуван като „доктор хонорис кауза” и почетен професор на ТУ- Варна. Канен е на различни научни форуми у нас.


Корица на монографията

Продукт на ползотворната съвместна научна работа между двамата професори стана написаният и издаден в САЩ (щат Флорида), от издателство CRC Press монографичен труд под заглавие "Inductors and Transformers for Power Electronics". Книгата излиза в тираж 2000 броя и в две поредни години е оценена от Агенцията за оценки на пазара „Барометър” Barnes and Noble, като най-добро издание в категорията "Индуктори за силовата електроника". Структурирано е в 11 глави и е фундаментален труд в областта на проектирането на магнитни компоненти за силовата електроника. Към момента са регистрирани над 200 цитирания на монографията в публикации от световната база Scopus. Публикувани са няколко отзива на световно известни учени в научното направление за полезността и научните достойнства на книгата.
Преди година авторитетното издателство в Китай China Machine Press, Beijing, предложи на авторите проф. Венцислав Вълчев и проф. Алекс Ван ден Босхе, да бъде преведено и издадено на китайски език второто допълнено и преработено издание на монографията, озаглавено "Inductors and Transformers for Power Electronics" в тираж 3 000 броя. Изданието, предназначено за студенти, магистри, докторанти и учени в областта на силовата електроника, ще е на пазара до месеци.

 

 

 

 

 

Проф. Вълчев на занятие с докторанти

Проектирането на магнитни компоненти, предмет на книгата, се смята за върхово постижение при разработването на силови електронни устройства. А съавторският труд на двамата професори осигурява информация за всички стъпки и аспекти на проектирането на магнитните компоненти. В отделни негови глави се акцентира на специфични аспекти, като нови магнитни материали, загуби от вихрови токове, изолационни материали, термични съображения, паразитни ефекти и измерване на магнитни параметри.
Сътрудничеството ни с Университета в гр. Гент продължава да носи добри научни и учебни резултати. Всяка година двама или трима наши дипломанти подготвят дипломните си работи в Гент, някои от тях излизат и като научни публикации. Много ползотворни са и съвместните ни участия по няколко европейски проекта. Такъв е например проектът по програма „Хоризонт 2020” за разработването на ултралеки електро автомобили.
За Техническия университет на Варна е престиж, че негов преподавател – проф. д-р Венцислав Вълчев е автор на издаван в САЩ и Китай научен труд.

Николай ЖЕКОВ