Заслужени отличия за изявени дейци от морската индустрия

Доклади по теми за обучението и професията на корабостроителя, за нейните предизвикателства, за преструктуриране на морската образователна система, за опазване чистотата на морските пространства и пр., събраха в университета изявени морски специалисти и студенти за обмен на образователни и практически знания. Форумът се провежда за втора година, което го превръща в традиционно начинание, вдъхновено от европейския Ден на морето.

Гост на форума беше зам.областният управител инж. Цветомир Петров, който, според собственото си определение, се обърна към аудиторията не като администратор, а като бивш възпитаник на университета:
„Корабостроенето води след себе си много други производства, които осигуряват широката гама от продукция, съпътстваща създаването на един кораб. Не случайно най-големите империи в света са имали добро корабостроене и силен флот. Това дава тласък на икономическото развитие. Държавата ни е в дълг към нашия град в това отношение, защото Варна е врата към света. Туризмът също е морска индустрия, но истината е в производството. Особено важно е да свържем река Дунав с Черно море чрез нови транспортни коридори, което би довело тук големите компании.
Вие, студентите от морските специалности сте призвани да бъдете двигателят на тези процеси. А аз от опит знам, че ТУ-Варна, може да ви даде много добра основа, да ви осигури качествено образование. Останалото е упорит труд от ваша страна.”
Сред гостите присъстваха и двама изявени ръководители от морския бранш, тясно свързали дейността си с потребностите на образователния процес на университета и професионалната реализация на възпитаниците му. За особените им заслуги зам.-ректор по учебната работа доц. д-р Мария Маринова им връчи почетния символ „Златна значка (лого) на ТУ-Варна”, който се връчва за първи път в университета. Отличените бяха представени от зам.-декана на „Корабостроителен факултет” доц. д-р Петър Георгиев:


Инж. Людмил Стоев благодари от името на отличените. От ляво надясно: доц. М. Маринова, инж. Ц. Петров, доц. П. Георгиев.

Инж. Иван Даскалов, изпълнителен директор на фирма „Корабно машиностроене” АД – Варна. Като доскорошен председател на Съвета на специалност „Корабостроене и морска техника” в ТУ-Варна, пряко съдействаше за осигуряване на материали и техника за практическите занятия на студентите от специалността. Допринесе за развитие на лабораторната база чрез компютъризация на учебния процес, мотивира фирмите от бранша да поемат изцяло практическото обучение на студентите. По време на неговото ръководство Съветът на специалността достигна състав от 28 фирмени членове, което го направи значим фактор при организацията на учебния процес и реализацията на студентите.


Доц. Маринова връчва отличието на инж. Даскалов.

Инж. Людмил Стоев, управител на фирма „Кеппел” ООД. Като управител на фирмата допринесе много за развитието на няколко специалности в катедра „Корабостроене”. Съдейства да бъде осигурен безплатен достъп до учебната версия на програмната система TRIBON (сега AVEVA), с която студентите се обучават в реалните условия на автоматизирани системи за проектиране на кораби. С материали и макети допринесе за развитието на материалната база на катедрата. Изключителна заслуга на инж. Стоев е създаването на изнесено бюро на „Кеппел ФЕЛС Балтек” на територията на университета, в което още при обучението си работят възпитаници на ТУ-Варна.


Състезанието по теглене на въже.

Европейският ден на морето, организиран от ръководството на университета, Студентския съвет и Морския клуб предложи и атрактивни състезания на студенти по морски многобой: връзване на морски възли, хвърляне на хвъргало, теглене на въже.

Николай ЖЕКОВ