Списание ТехнокулТУра

Списание "ТехнокулТУра" е издание на Технически университет - Варна с главен редактор Николай Жеков. Излиза от печат два пъти годишно. Тук можете да се запознаете с архива на изданието и с нови публикации.

Оптимистично за новата учебна година на университета – 1428 новоприети студенти

Расте броят на пожелалите да се обучават в ТУ-Варна младежи и от други страни

       Тревогата за студентските попълнения не е от вчера. В основата са  демографската криза, изборът на много от дипломираните средношколци да се обучават в чужбина, социалните причини. Обективни фактори. Необективното е, че общо за нашите университети се предвиждат двойно повече места за прием на първокурсници, отколкото е броят на завършилите гимназисти. А ножицата между предлагането и търсенето все повече се разтваря.
       Със зам.-ректора на университета по учебната дейност доц. д-р Маргрета Василева разговаряме какви са на този  фон  резултатите на нашия университет  от приключилата кандидатстудентска кампания.

Прочети още...

В ТУ - Варна се създават най-добри студентски иновации

Наши студенти контролират състоянието на слънцето, на въздуха, на почвата

            Става добра традиция възпитаници на университета с иновативно мислене да създават уникални продукти с практическо приложение и с тях да печелят престижни награди на младежки форуми. Още преди 4 години на състезание с участници от десетки наши висши учебни заведения второкурсници от катедра „Компютърни науки и технологии” спечелиха първата награда „Най-добра студентска компания” заради електронната си система  от устройства, управляваща интерактивна писалка, дистанционно управление и софтуер към тях. А по-късно с тази система на международен студентски формат за иновации в Белгия  завоюваха петото място  в Европа.

Прочети още...

Висшето образование и бизнесът трябва да заговорят на един език

 Четвърта научна конференция на университета „Компютърни науки и технологии” с международно участие

            Комерсиализация? Това до неотдавна беше неприлична дума. А днес трябва да мислим как да я приведем  в практически действия? Това до голяма степен беше лайтмотивът на конференцията, организирана от  катедрите „Компютърни науки и технологии” и „Софтуерни и интернет технологии” на университетския факултет „Изчислителна техника и автоматизация”.
             Логично на конференцията освен преподаватели и студенти взеха участие и представители на бизнеса, свързан с
IT технологиите: от  ResearchMetrics,  ADASTRA, EuroRisk, ASIK Depot, Ardes.bg, CISKO Networking.

Прочети още...

Личност, оставила трайни следи в развитието на ТУ-Варна

Представен бе  документалният сборник „Преди всичко човек” за бившия ректор на университета капитан I ранг, проф. д.т.н., з.д.н. инж. Емил Станчев

Книги обикновено се създават за политически дейци, като на техни имена се назовават  улици, зали, създават се барелефи, документални филми. За учени и преподаватели това е рядко изключение. Паметта за   забележителния учен, администратор, човек проф. Емил Станчев е заключена не само в спомените на негови колеги и близки в новоизлезлия сборник, а и във варненска улица, в представителната студентска аудитория на  ТУ –Варна, в барелеф при ВВМУ „Н. Вапцаров”, в подготвян документален филм.

Прочети още...

Добруджанският Технологичен Kолеж oткри 28-ата си учебна година

Ден след официалния празник на Добрич 25 септември, градът отбеляза ново празнична събитие – откриването на учебната 2016/17 година на Добруджанския технологичен колеж. Характерното тази година бе, че наред с представянето на новия студентски набор първокурсници, дипломите си получиха завършилите тригодишното си образование професионални бакалаври.

Прочети още...

Стотици първокурсници на ТУ-Варна пристъпиха в новата академична година

В последно време кандидатстудентските кампании в българските университети се провеждат не без притеснения за попълването на гласуваните от държавата места за прием на първокурсници. Причините са многопосочни, но в основата е фактът, че завършващите средно образование ученици са значително по-малко от общия приемен капацитет на висшите ни учебни заведения.

Прочети още...

Наш студент, днес професор в САЩ и световен авторитет: „Да се отворим към системите за изкуствен интелект”

Пътят на Артур Кордон от лекционните зали на ТУ - Варна, до върховете на световната наука и бизнес прогностика

След като се дипломира във факултета „Изчислителна техника и автоматизация” на нашия университет, варненецът проф. д-р Артур Кордон работи в Астрономическата обсерватория на Варна, в Девненския химически комбинат като компютърен експерт, в централния институт по комплексна автоматизация (ЦНИКА) – филиал Варна и лаборатория ПАРОС към БАН.

Прочети още...

Хокеят на трева в спортния арсенал на университета

Как олимпийският огън за Бразилия 2016 „пристигна” във Варна на 23 юни

ТУ – Варна, разполага с една от най- модерните спортни бази в страната – стадион с 6-сантиметрова изкуствена трева и кварцова подложка с гумени гранули, който се ползва за футбол, баскетбол, волейбол, ръгби, бейзбол, хокей на трева.

Прочети още...

НАШИ БАКАЛАВРИ ПРЕВЗЕМАТ „ПОЛИТЕКНИКО ДИ МИЛАНО”

В миналогодишен брой на университетското списание ”Технокултура” наред с имената на членовете на редакционната колегия се четеше: „дизайн на корицата Георг Петков”. Запомнящият се проект бе работа на бакалавър отличник от катедра „Индустриален дизайн” на университета. Той провокира желанието да проследим развитието му в областта на дизайна. Година по-късно Георг имаше какво да сподели за конкурсния си магистърски прием по специалността в един от най-авторитетните европейски университети „Политекнико ди Милано” в Италия.

Прочети още...

КОРПОРАЦИЯ „ДЖЕНЕРAЛ ЕЛЕКТРИК” – СЪС СОФТУЕР НА НАШ ПРОФЕСОР

Общинска годишна награда „Варна” в секция „Технически науки” получи проф. д.т.н. Крум Герасимов от катедра „Електроенергетика”

С научните си приложни постижения у нас и чужбина в областта на енергетиката, и с работата си с млади кадри, проф. Герасимов е една от националните величини, които създават научни школи. Неслучайно негов докторант, инж. Чавдар Иванов, е старши съветник в Обединеното управление на Европейската електроразпределителна система ENTSO-E със седалище в Брюксел.

Прочети още...