Списание ТехнокулТУра

Списание "ТехнокулТУра" е издание на Технически университет - Варна с главен редактор Николай Жеков. Излиза от печат два пъти годишно. Тук можете да се запознаете с архива на изданието и с нови публикации.

Добруджанският Технологичен Kолеж oткри 28-ата си учебна година

Ден след официалния празник на Добрич 25 септември, градът отбеляза ново празнична събитие – откриването на учебната 2016/17 година на Добруджанския технологичен колеж. Характерното тази година бе, че наред с представянето на новия студентски набор първокурсници, дипломите си получиха завършилите тригодишното си образование професионални бакалаври.

Прочети още...

Стотици първокурсници на ТУ-Варна пристъпиха в новата академична година

В последно време кандидатстудентските кампании в българските университети се провеждат не без притеснения за попълването на гласуваните от държавата места за прием на първокурсници. Причините са многопосочни, но в основата е фактът, че завършващите средно образование ученици са значително по-малко от общия приемен капацитет на висшите ни учебни заведения.

Прочети още...

Наш студент, днес професор в САЩ и световен авторитет: „Да се отворим към системите за изкуствен интелект”

Пътят на Артур Кордон от лекционните зали на ТУ - Варна, до върховете на световната наука и бизнес прогностика

След като се дипломира във факултета „Изчислителна техника и автоматизация” на нашия университет, варненецът проф. д-р Артур Кордон работи в Астрономическата обсерватория на Варна, в Девненския химически комбинат като компютърен експерт, в централния институт по комплексна автоматизация (ЦНИКА) – филиал Варна и лаборатория ПАРОС към БАН.

Прочети още...

Хокеят на трева в спортния арсенал на университета

Как олимпийският огън за Бразилия 2016 „пристигна” във Варна на 23 юни

ТУ – Варна, разполага с една от най- модерните спортни бази в страната – стадион с 6-сантиметрова изкуствена трева и кварцова подложка с гумени гранули, който се ползва за футбол, баскетбол, волейбол, ръгби, бейзбол, хокей на трева.

Прочети още...

НАШИ БАКАЛАВРИ ПРЕВЗЕМАТ „ПОЛИТЕКНИКО ДИ МИЛАНО”

В миналогодишен брой на университетското списание ”Технокултура” наред с имената на членовете на редакционната колегия се четеше: „дизайн на корицата Георг Петков”. Запомнящият се проект бе работа на бакалавър отличник от катедра „Индустриален дизайн” на университета. Той провокира желанието да проследим развитието му в областта на дизайна. Година по-късно Георг имаше какво да сподели за конкурсния си магистърски прием по специалността в един от най-авторитетните европейски университети „Политекнико ди Милано” в Италия.

Прочети още...

КОРПОРАЦИЯ „ДЖЕНЕРAЛ ЕЛЕКТРИК” – СЪС СОФТУЕР НА НАШ ПРОФЕСОР

Общинска годишна награда „Варна” в секция „Технически науки” получи проф. д.т.н. Крум Герасимов от катедра „Електроенергетика”

С научните си приложни постижения у нас и чужбина в областта на енергетиката, и с работата си с млади кадри, проф. Герасимов е една от националните величини, които създават научни школи. Неслучайно негов докторант, инж. Чавдар Иванов, е старши съветник в Обединеното управление на Европейската електроразпределителна система ENTSO-E със седалище в Брюксел.

Прочети още...

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ДЕН НА МОРЕТО В ИНЖЕНЕРНО-МОРСКИЯ ТУ – ВАРНА

За трета поредна година отбелязахме Европейския ден на морето 20 май. Научният форум, организиран с подкрепата на община Варна и областната администрация по този повод, беше обединен от темата „Технологии и решения за ускоряване на синия растеж на България”. А по установена вече традиция празнуването на Деня започна със студентски морски многобой.

Прочети още...

ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, КУЛТУРАТА НА ВАРНА ОТБЕЛЯЗАХА ПРАЗНИКА НА ЕПОХАЛНОТО КИРИЛО-МЕТОДИЕВО ДЕЛО

Преди 154 години, на 11 май, архимандрит Филарет за първи път във Варна произнася „възхвалително слово за светите братя Кирил и Методий”. Знаменателното събитие се случва в новопостроеното „Централно българско училище” на наситената с история улица в центъра на града „27 юли”.

Прочети още...

Включването на България в световната мрежа и ролята на ТУ - Варна

Нашите студенти – с шанс да формират интернет инструментариум

Българският Интернет наскоро отбеляза своята 26-та годишнина. Но малко хора помнят, а още по-малко хора знаят кой благослови първите му стъпки. Знаменателният факт е малко известен, защото един изключително скромен учен даде зелената светлина за навлизането на българина в необятността на Световната информационна мрежа.

Прочети още...

ХИМНЪТ НА РАДОСТТА ПРОЗВУЧА И ЗА ВИПУСК 2016 ГОДИНА НА МАШИННОТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ

Обширната актова зала на университета беше препълнена до невъзможност да побере всички желаещи да присъстват на дълго очакваното събитие – връчването на дипломи за висше образование на 210 бакалаври и 130 магистри. Много от тях, много от родителите, близките, приятелите им трябваше да останат пред залата и дори пред самата сграда на Ректората. Многолюдието от млади хора в академични тоги би могло да бъде оценено най-добре с оглед на факта, че заслужилите тържеството си абсолвенти бяха инженери – така търсени в последно време и от родната, и от световната икономика. Неслучайно правителството неотдавна гласува преференции за университетите, които обучават инженери.

Прочети още...