Списание ТехнокулТУра

Списание "ТехнокулТУра" е издание на Технически университет - Варна с главен редактор Николай Жеков. Излиза от печат два пъти годишно. Тук можете да се запознаете с архива на изданието и с нови публикации.

ФОТОЕКСПОЗИЦИЯ – СПОМЕН ЗА ЕДНО КОСМИЧЕСКО ГОСТУВАНЕ В ТУ - ВАРНА

Беше недалечната 2011 година, беше април, беше изминал половин век от полета на първия земен човек в Космоса. Нашият университет имаше високата чест да посрещне високи космически гости. Епохалният за човечеството юбилей отпразнувахме заедно с руския космонавт Юрий Гидзенко, с руския проектант на орбитални станции Вячеслав Родин, с втория български космонавт Александър Александров и с неговия дубльор Красимир Стоянов.

Прочети още...

КОРАБНИТЕ НИ ИНЖЕНЕРИ СТАНАХА ЛЕСОВЪДИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА

Когато се зароди градивна идея, непременно ще се намерят и добри изпълнители. Деканът на Корабостроителния факултет доц. д-р Пламен Дичев неотдавна е предложил на колегите си от катедрите да отбележат Седмицата на гората със засаждане на паркови дървета върху терена пред Учебен корпус.

Прочети още...

АБСОЛВЕНТИ НА КОЛЕЖ В ДОБРИЧ ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИ НА ТУ – ВАРНА

Предварителни разговори за разширяване на сътрудничеството между университета и общината на добруджанския град

Съвременните ни колежи са „училища в системата на висшето или професионалното образование”. Интегриран към структурата на ТУ – Варна, е Добруджанският технологичен колеж в Добрич, създаден с постановление на МС от 1997 г. Курсът за обучение на студентите в него е 3 години за редовно обучение и 3,5 години – за задочно. Завършилите колежа се дипломират като професионални бакалаври.

Прочети още...

ШИРОКО ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА УЧЕНИЦИ – БЪДЕЩИ НАШИ СТУДЕНТИ

Естествено е младият човек да търси ориентири как да развие дарованията и амбициите си, за да намери своето място в живота. В свят на все по-развиващи се високи технологии, на необхватни информационни системи изборът „какъв да бъда” днес е колкото широк, толкова и труден.

Прочети още...

ФУТБОЛНИЯТ „ОСКАР” НА УНИВЕРСИТЕТА – ОТНОВО В ЕЛЕКТРОФАКУЛТЕТА

Каква е разликата между Леонардо ди Каприо и футболния отбор „Батальона” на Електротехническия факултет?” – шегуваше се студент запалянко след финалния мач на традиционния университетски футболен турнир. Разликата била, обясняваше младежът, че Леонардо 7 пъти участва в номинации, докато спечели артистичното звание, а отбор „Батальона” първо 7 пъти подред печели футболния приз и вече е дошло време на следващия турнир да го отстъпи на по-добри.
Е, да поживеем, да видим…

Прочети още...

“НАЙ-ДОБРОТО ЛЕКАРСТВО ЗА ЧОВЕКА Е ЧОВЕКЪТ СЪС СЪРЦЕ” (източна мъдрост)

Катедра „Социални и правни науки” отпразнува Международния ден на социалната работа съвместно с партньорски институции и организации

Тържественият форум в университета, посветен на празника на социалните работници, показа колко много звена – държавни, общински, частни, са поели като свой дълг и професия грижата за хора в незавидно физическо, интелектуално, материално положение.

Прочети още...

ОБНОВЯВАНЕТО НА УЧЕБНАТА БАЗА НЕ Е САМО ВЪПРОС НА ФИНАНСИ

Със система от най-ново поколение възпитаниците на катедра „Корабни машини и механизми” ще контролират двигателите на „зелени кораби”

Въпросите на енергийната ефективност на кораба не от днес са на прицел в катедрата. Но липсваше важно звено в практическото обучение на студентите – съвременна екологично ориентирана измервателна апаратура за корабни двигатели. Сега този проблем вече е решен чрез разработването на 2 научни проекта по фонд „Научни изследвания” със закупуване на компютъризирана система за анализ на горивния процес на корабни дизелови двигатели CATS на фирмата Comp.A.C.

Прочети още...

238 ВЪЗПИТАНИЦИ НА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЯ ФАКУЛТЕТ ПРЕВЗЕХА ВИСОКА АКАДЕМИЧНА КОТА

„На добър път в живота със знанията и опита, на които години наред отдавахте сили” – звучаха в препълнената аула на университета приветствените послания на декана на факултета проф. д-р Пламен Дичев и на шестте катедрени ръководители към абсолвентите бакалаври и магистри. А младите хора в абсолвентски тоги с вълнение се завръщаха в спомена за преживените студентски радости и трудности, аплодираха наградените си колеги отличници, снимаха се за вечен спомен, прегръщаха се за раздяла.

Прочети още...

ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТА И РЕГИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ (РИО) - ВАРНА

Катедра „Екология и опазване на околната среда” организира Ден на отворените врати за опознаване и взаимодействие с училища и заинтересовани институции

Още в началото на новата 2016 г. университетското ръководство утвърди ново начинание за съвместна дейност с ангажирани в образованието на ученици и студенти институции. Договорените направления предвиждат:
* по-ефективно информиране на учениците в общообразователните училища и професионалните гимназии, мотивиращо обучение в университета
* Участие на учители от професионалните гимназии в университетски форуми, за да се запознават със съвременни научни и технически постижения.
* Подобряване на квалификацията на учители по практика

Прочети още...

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ИНОВАТИВНО ДИЗАЙНЕРСКО МИСЛЕНЕ И ОБУЧЕНИЕ

Професор Аренд Рьолинк от Istituto Europeo di dezing пред студенти от катедра „Индустриален дизайн” на ТУ – Варна

Внушителна студентска аудитория от дизайнерската ни катедра имаше добрата възможност да се запознае с най-реномирания в Европа институт за мода, дизайн и визуални изкуства и комуникации. Презентацията му би могла да бъде в помощ на студентите при професионалната им квалификация и реализация.

Прочети още...