Пътят на Артур Кордон от лекционните зали на ТУ - Варна, до върховете на световната наука и бизнес прогностика


проф. д-р Артур Кордон

След като се дипломира във факултета „Изчислителна техника и автоматизация” на нашия университет, варненецът проф. д-р Артур Кордон работи в Астрономическата обсерватория на Варна, в Девненския химически комбинат като компютърен експерт, в централния институт по комплексна автоматизация (ЦНИКА) – филиал Варна и лаборатория ПАРОС към БАН.От 1992 г. е пост-доктор в катедрата по химически технологии на университета в щата Делауер, а впоследствие – научен лидер в групата по изкуствен интелект в американския град Фрипорт, щата Тексас.
С времето се утвърждава като научен лидер в научноизследователската лаборатория по системи за компютърен интелект в най-мощната химическа компания в света „Дау Кемикъл”, с 60 милиарда долара продажби, където работи 19 години.

 


Проф. Кордон говори в университета за системите за компютърен интелект.

Има два решителни момента в научното развитие на проф. Кордон, които доказват, че

за да успееш в модерните технологии, е нужен не само научен потенциал, но и характер

В момент, когато изгражда модерна лаборатория за паралелни операционни системи ПАРОС към БАН, най-добрата у нас, идват политическите промени и лабораторията е закрита с височайша телеграма без нито дума мотивация. Младият тогава учен разбира, че развитието му в областта на компютърните технологии занапред ще бъде блокирано и поема риска да замине за САЩ. „Имах идеи – обяснява днес решението си, но трябва и съответната институция да има капацитета те да се реализират.”
Друго важно предизвикателство ученият поема при преминаването от изследователския сектор в „Дау Кемикъл” към групата за бизнес проектиране. „Не беше лесно да се откажа от по-сладкия живот в лабораторията и да приема предизвикателствата на специализираната група в бизнес сектора, който е много по-динамичен и иска светкавични, точни решения. Скоро обаче се убедих в правилността на решението си, защото в момента бизнес анализаторите са най-търсената професия в света. Благодарение на това днес като президент на консултантската компания Kordon Consulting работя с големи многонационални корпорации от различни клонове на индустрията.
Повече от две десетилетия, след като се установява в САЩ, проф. Кордон не забравя бившите си колеги, родната Варна и неговия Технически университет. През юли т.г. в Конферентната зала на университета той изнесе

забележителна лекция за системите за изкуствен и компютърен интелект,

като първите му думи бяха на благодарност „към всичките ми преподаватели в моята Алма матер – ТУ - Варна, които ме изградиха като учен и ми дадоха нужния тласък да работя в областта на системите за управление”. А отношението на университета към световнопризнатия експерт се съдържаше в поздравителния адрес до него, подписан от ректора на университета проф. д-р Росен Василев: „За нас е гордост, че сте възпитаник на ТУ – Варна, и на българската инженерна и научна школа. Нашият университет цени високо постиженията на своите бивши и настоящи възпитаници и всяка среща с тях ни носи огромно удовлетворение”.
В началото на изложението си пред препълнената зала професорът поясни различието между „добрите стари системи за изкуствен интелект и новото направление – системите за компютърен интелект”? Според неговото определение крайната цел на първите е била компютърът да стане съперник на човека, като отмени до голяма степен мисленето му. Докато задачата на системите за компютърен интелект е да съдействат за подсилване на мисловните дейности на човека, да го направят по-умен, по-мъдър.
Много подробно бяха разгледани и шестте основни метода, които в комбинация изграждат системите за компютърен интелект – „размити системи”, „невронни мрежи”, „машина за опорни вектори”, „еволюционни системи за генетично програмиране”, „интелигентност на птичите ята и мравките”, „интелигентни агенти”. Особено внимание бе отделено на

потенциала на метода за генетично програмиране

Неговата основна идея е в компютъра да се симулират елементи на еволюционното развитие, като вместо биологични видове за крайния резултат се състезават уравнения с цел по-високата им корелация на принципа „по-слабите загиват в борбата”. При промишленото приложение на този метод се генерират полезни решения за ускорено и с по-малко разходи моделиране на нови продукти, за тяхната реална цена и т.н. Т.е. научната идея се е превърнала в масова технология. А патентът за нея принадлежи на проф. Кордон съвместно с колега от компанията. Друг пример - прецизираната навременна прогноза кои стопански сектори най-бързо ще се съживят след края на икономическата криза от 2009 г., доведе до значителни печалби на „Дау Кемикъл” поради по-адекватната реакция на пазара в сравнение с конкурентите.
Любопитен щрих в разказа на професора бе постъпването му на работа в компанията. Позицията била само една и за нея на интервю се явяват конкуренти от Масачузетския технологичен институт, Станфордския университет и варненския Технически университет в лицето на нашия учен. „Успях да се наложа над двамата колеги заради силата на нашето образование, която наричам „интегрирано мислене”, за разлика от това на западните университети, залагащи на строгата профилираност на образователния процес”, обясни той.
Във връзка с най-актуалните потребности при подготовката на висши кадри професорът препоръча на колегите в университета да въведат в програмите си т.нар. наука за данните – електронен анализ и изработване на бизнес прогнози. Онези, които усвоят професионалните й основи, ще бъдат особено търсени след време от бизнеса по света и в България.


В присъствието на зам.-ректор доц. Тошко Петров (вляво) д-р Цветанка Ковачева
изразява с букет цветя признателността на академичната общност към проф. Кордон.

Неотдавна професор Кордон беше номиниран за високото звание „Почетен гражданин на Варна” и няма съмнение, че ще бъде утвърден за носител на званието пред празника на града 15 август. На традиционното обсъждане с обществеността на Варна неговите световни достижения в областта на компютърния интелект бяха определени като „тежката артилерия сред другите предложени номинации”.
Забележителен е фактът, че град Варна познава Артур Кордон не само като учен в неговата престижна област. Многостранните му интереси са свързани още с дългогодишното му председателство на астроклуб „Канопус” във Варненската обсерватория, с книгата му “Голямото Лутане: сатиричен анализ на абсурдите на Прехода”, със сатиричните му увлечения по класическите „закони на Мърфи”, довели до излъчваното години наред и до днес сатирично предаване на Българското национално радио “Законите на Мърфи в ефир”, преливащи в закони на българския кутсузлия, адвокатът Марко Тотев.
Професор Кордон е допринесъл много за науката и културата на нашия град и в частност на Техническия университет. Предстои бъдещето да разкрие новите му идеи в научната и художествената област, като една от тях ще се съдържа в подготвяната за печат негова книга „Задочни сънища за България”.

Николай ЖЕКОВ