Наши студенти контролират състоянието на слънцето, на въздуха, на почвата

            Става добра традиция възпитаници на университета с иновативно мислене да създават уникални продукти с практическо приложение и с тях да печелят престижни награди на младежки форуми. Още преди 4 години на състезание с участници от десетки наши висши учебни заведения второкурсници от катедра „Компютърни науки и технологии” спечелиха първата награда „Най-добра студентска компания” заради електронната си система  от устройства, управляваща интерактивна писалка, дистанционно управление и софтуер към тях. А по-късно с тази система на международен студентски формат за иновации в Белгия  завоюваха петото място  в Европа.
            През настоящата година два наши отбора от същата катедра се отличиха с продуктите си на Националния младежки бизнес форум „Изгряващи звезди“, организиран през м. юни т.г. от фондацията за партньорство между бизнеса и образованието „Джуниър Ачийвмънт -  България“ и под патронажа на президента Плевнелиев. Единствено те от многобройните участници бяха поканени да представят продуктите си на есенния Международен технически панаир в Пловдив. Само за  техните фирми бяха предоставени безплатни щандове на панаира (иначе за един се заплащат 3000 лева).


Реджеп, Николай и Теодора (от дясно наляво) представят на министър Кунева иновативната си  система.

Първият отбор на университета на студентската фирма „Електрон – ТУ”

участва и на двете значими изяви през годината със „Система, следяща слънцето с Arduino контролери”. Чрез създадения от третокурсниците Николай Михалев, Стоян Стоянов, Иван Петров и Реджеп Осман  софтуерен продукт, системата следи интензитета на слънчевите лъчи за по-ефективното им използване за нуждите на ВЕИ електропроизводството.
            „При появата на слънце – обяснява по-популярно управителят на „Електрон – ТУ” Николай Михалев – системата се позиционира най-рационално срещу слънцето за по-ефективно черпене на енергия от лъчите му и съответно по-завишено производство на електричество. Управляващата платка, която сме създали, датчиците, изпращат информация до контролерите и те задействат стъпковия двигател на системата за задвижване на панела. А за да можем да следим какво се случва със системата когато панелът е инсталиран на покрива на сграда, използваме Bluetooth контролер със съответен наш софтуер за мобилни устройства. И всичко ни става ясно където и да сме.”
            Дали досега е създавана някъде подобна иновативна система? „Има такива – обяснява Николай, – но на часовников принцип. А нашата система е създадена на базата на светлинни датчици, които по-рационално следят позициите и промените на слънцето.”

Вторият отбор на университета на студентската фирма „Котера”

участва в същите две изяви в София и Пловдив, заедно с колегите от другия екип. Името  Котера е съчетание от първите две букви на създателите на фирмата и на състезателния им продукт: Кольо Димов, Теодора Тотева, Радослав Монов и Радослав Янков. А вградилото се по този начин „terra” (земя) в  наименованието на фирмата указва и предмета на дейността й. Иновативният продукт на младежите до момента не е предлаган на пазара и е създаден от тях с цел да задоволява потребностите  на малкия и среден земеделски бизнес.
            „Конструирахме   и   развихме нашата идея за автоматизирана парникова система с много усилия – разяснява Радослав Монов – Сложността  идваше от това, че естеството й е от затворен тип. При нея не са налага човешка намеса. Чрез модерна технология и наш авторски софтуер компютърът решава какво и кога да се извършва в оранжерията или в селската, във вилната градина. Сензорите приемат информация за влажност на почвата, за температура на въздуха и пр. и главният компютър решава кога например и колко да се поливат насажденията. Свързали сме системата с мобилно приложение, за до може стопанинът, където и да се намира, да узнава какво е състоянието на парника и при нужда да пуска поливната система от телефона си. Може да заложи и почасово поливане. Друго мобилно приложение указва изразходваното за отопление електричество в парника и необходимостта да се подаде топлина, или пък да се проветри. Допълнителен бонус е решетка с избирателна пропускливост против вредители. Филтрите й могат да бъдат достатъчно тесни за влизане на опасните листни въшки, и достатъчно широки, за да преминават пчели за опрашване на продукцията. Без да губи време и пари постоянно да пътува до имота си, който може да е далеч от местоживеенето му,   собственикът би могъл чак на есен да отиде да си прибере реколтата. И нека да призная, много ми се искаше да спестя на възрастния си вече дядо  постоянното   пътуване от градското  жилище до оранжерията на село.”

Студентите Монов, Тотева, Осман, Стоянов, Петров от „Електрон –ТУ” и „Котера” (от дясно наляво) обмислят с доц. Йорданова (седнала) решенията си.

Главното изискване при младежките бизнес форуми е иновативната идея

Но младежите от двата екипа на университета не са се задоволили само с това условие. Създали са и са представили на форумите самите реално работещи макети, които могат да осъществяват идеите им. Нямало е подобни решения от страна на участниците от  други университети. И естествено са последвали отличията. Наред с плакетите и сертификатите първият  ни отбор „Електрон – ТУ” е спечелил наградата на държавното дружество „София Тех Парк” за едноседмично безплатно обучение в лабораториите им, а „Котера” е спечелила наградата на най-голямата българска софтуерна компания „Телерик” за обучение в академията й за софтуерни инженери. На другите технически университети в страната не е оказана подобна чест. Като особена награда екипите ни са почувствали и специалното внимание, продължителните разговори и разменените адреси с президента на страната Росен Плевнелиев, оценил високо постиженията им. На Пловдивския панаир по същия начин е протекла и срещата на отборите ни с министъра на образованието г-жа Меглена Кунева.

Идеята за създаване и развитие на студентски компании за иновации

 е сравнително нова за нашата страна. Но тя вече доказва рационалността си. Един от пионерите в налагането й в практиката на нашия университет е доц. д-р Слава Йорданова от катедра  „Компютърни науки и технологии”,  предизвикала интереса на  студентите си наред с обучението да разкриват фирми, да стартират реалната им дейност и да печелят престижни награди на  технически формати както при тези в София, в  Белгия, в Пловдив. „Целта на студентските фирми – споделя доц. Йорданова – не е преподавателят да подсказва и разработва идеите на студентите, а те сами да си ги определят и осъществяват. Преподавателят трябва само да ги мотивира да се насочат към иновативна идея, да разкриват и управляват фирма, като  организира дейностите им и работата в екип. Може да ги насочи  да създадат макет и по възможност да го продават чрез фирмата. Такава е и идеята на програмата „Джуниър Ачийвмънт” за „изгряващите звезди” в обучението и науката.
            Когато студенти и преподаватели се чувстват като един екип, нещата се получават. Щом момчетата от фирма „Електрон – ТУ”  решили да създадат реално устройство  в полза на  идеята си за ефективно ползване на слънцегреенето, наложило се да потърсят помощта на преподаватели и от катедри с друга специфика. Много полезни с консултациите си, много отговорни се оказали д-р Ангел Маринов от катедра  „Електронна техника и микроелектроника” и гл. ас. Георги Димитров от катедра „Комуникационна техника и технологии”.
            В крайна сметка закономерно се стигна и до полезната намеса на ръководството на университета, високо оценило постиженията на младите иноватори. Ректорът   професор Росен Василев обеща подкрепата си за студентите да реализират  пазарно своите проекти.
             Нататък има думата бизнесът, чиито представители вече са изразили готовност да внедрят в производство разработките на двата ни  иновативни екипа. А младите им, амбициозни и талантливи участници отсега могат да се чувстват спокойни за подходящите си работни места след  дипломирането.

Николай ЖЕКОВ