В последно време кандидатстудентските кампании в българските университети се провеждат не без притеснения за попълването на гласуваните от държавата места за прием на първокурсници. Причините са многопосочни, но в основата е фактът, че завършващите средно образование ученици са значително по-малко от общия приемен капацитет на висшите ни учебни заведения.
На този обективен фон, за един академичен колектив е толкова по-удовлетворително да отбележи, че неговият университет, въпреки всичко, е предпочитан от младите хора заради доказани достойнства.

Академичното ръководство, преподавателите на ТУ-Варна, имаха всички основания да чувстват откриването на новата учебна 2016/2017 година на 21 септември не само като свой традиционен празник, а и като свое настоящо постижение. Достатъчно беше да се видят отрано прииждащите въодушевени тълпи първокурсници пред емблематичната сграда на Ректората. Те внушаваха увереност за днешния и утрешния ден на университета, който са избрали. Предстоеше им за първи път да тръпнат под звуците на вeковния студентски химн Gaudeamus igitur, да присъстват на изнасянето на университетското знаме.


В нетърпеливо очакване.

Вече втора година тържеството за началото на учебния процес бе предшествано от водосвет и благослов на отци от светата Варненската и Великопреславска митрополия. И това вече се превръща в добра традиция. Вяра, сила, старание, човечност – беше посланието на митрополията към новоприетите студенти.


Отците на митрополията вдъхновяват с вяра за успех.

Предчувствието за успешна година прозвуча от приветствените думи към първокурсниците и техните бъдещи преподаватели на Ректора на университета проф. д-р инж. Росен Василев: „…Този първи учебен ден е потвърждение, че образователната ни институция е жива, устойчива. Можем да кажем с гордост, че тя вече над 50 години се развива и утвърждава като регионален, национален и международен научно-изследователски и образователен център. А бъдещото й успешно развитие ще зависи от съвместните ни усилия занапред. Гаранция за това развитие е и фактът, че нашият университет посреща настоящата учебна година с подобрена и усъвършенствана материално-техническа база с лабораторни и аудиторни зали, разполагащи с модерна техника. Разполага и с отлично подготвен преподавателски екип, способен да провежда обучението на съвременно ниво. Затова ви уверявам, уважаеми първокурсници, че вие направихте правилния избор да продължите образованието си при нас. А вие, уважаеми колеги преподаватели, убеден съм, че ще успеете да подготвите младото ни студентско попълнение не само като добри професионалисти, но и като успешни за бъдещото развитие на страната граждани. Самото присъствие тук на редица представители на бизнеса реално потвърждава очакването за добре подготвени бъдещи кадри. Подкрепата, която ни оказват държавната и общинска администрация ни правят още по-уверени, по-силни…”


Ректор проф. Василев поздравява студентите с новата академична година.

С не по-малко основание председателката на Студентския съвет Доника Илиева също поздрави от тържествената трибуна новите си колеги за правилния избор да постъпят в един от най-добрите университети за инженерни кадри в страната. „От днес вие ще се ползвате от доброто име и авторитета на университета – каза тя – и ще доизграждате този авторитет. Няма да е лесно. Следват трудни лекции, тежки изпити. Успяват упоритите. Пожелавам ви незабравими години тук, за което ние, от Студентския съвет ще ви съдействаме. Може да разчитате на нас, защото ние сме представителите ви, ние ще защитаваме правата ви. Ще организираме и вашите състезания, турнири, партита.”


Уловен миг преди откриването. Студентските години са и любов.

От трибуната прозвучаха имената на осемте първокурсници, класирани с максимален бал на кандидатстудентския прием. Ректор проф. Василев връчи студентските книжки, грамоти и предметни награди на Любомир Си Бао Пейдзю Ван, Христо Христов, Айхан Якубов, Стефани Ташкова, Петър Камбуров, Тунджай Адемов, Сиана Стаменкова, Десислава Кръстева. Успяхме да разговаряме с трима от отличените. Особено интересно се отказа битието на Любомир Си Бао Пейдзю Ван, син на баща китаец и майка българка. Семейството живее в София, където е роден и израснал Любомир. Там младежът завършва Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика. „Предпочетох варненския Технически – обясни убедено той, защото се запознах по интернет с материалната му база и с други предимства, които ме впечатлиха. Привличаше ме и записах специалност „Компютъризирани системи в машиностроенето”. А градът Варна сега ми хареса с морската му атмосфера.” Сиана Стаменкова е от Търговище, избрала ТУ-Варна, заради препоръки на приятели, които били много доволни от квалификацията и отношението на преподавателите. Айхан Якубов заложил на университета ни не заради близостта с родния Разград, а заради желанието да запише специалност, свързана с технологии, каквато вижда в тукашната „Софтуерни и интернет технологии”. Получил е от специалисти положителни отзиви за нея.


Любомир Си Бао Пейдзю Ван, Айхан Якубов и Сиана Стаменкова (от ляво надясно).

Първо запознаване на първокурсниците с отговорното за добрата им подготовка академично ръководство. От трибуната прозвучават имената на ректорът проф. д-р Росен Василев, зам.-ректорът по учебната дейност доц. д-р Маргрета Василева, зам.-ректорът по академичен състав и координация доц. д-р Цена Мурзова, зам.-ректорът по акредитация и връзки с обществеността доц. д.н. Тошко Петров, пом.-ректорът инж. Иван Русев. (Възпрепятстван да присъства на тържеството бе зам.-ректорът по научната, научноприложната и проектната дейност доц. д-р Николай Минчев).
Представени бяха и присъстващите на официалната трибуна декани на факултети: доц. д-р Маринела Йорданова (Електротехнически факултет), доц. д-р Георги Антонов (Машиннотехнологичен факултет), доц. д-р Недялко Николов (Факултет по изчислителна техника и автоматизация), доц. д-р Илия Хаджидимов (Корабостроителен факултет), както и директорите на колежи: доц. д-р Радко Михайлов (Добруджански технологичен колеж), доц.д-р Красимир Богданов (Колеж в структурата на ТУ-Варна).
Сред гостите се открояваха областният управител на Варна инж. Стоян Пасев и зам.-кметът на града по образованието Коста Базитов. Направи впечатление решението на академичното ръководство да изрази приемствеността в образователната дейност на университета, като бе поканило за откриването бивши ректори на университета. Отзоваха се проф. д.т.н. Димитър Димитров (1986 – 1991 г.), проф. д.т.н. Асен Недев (1991 – 1999 г.) и проф. д-р Овид Фархи (2007 – 2015 г.)


Част от почетните гости, сред които (на първи ред отдясно на ляво) проф. Асен Недев, инж. Стоян Пасев, Коста Базитов, проф. Овид Фархи.

Настроението, породено от тържествените мигове, накрая подсили фолклорният танцов състав „Усмивки” с изпълнение на ритмична танцова китка. А по стара нашенска традиция ректорът проф. Василев изпълни обичая „за да ни върви като по вода”, съпроводен от аплодисментите на надеждата.
На добър път през новата учебна година, колеги, нека тя да е много успешна! – прозвуча пожеланието на Ректора. Нека да бъде много успешна! – пожелаваха си в този момент всички.

Николай ЖЕКОВ