Ден след официалния празник на Добрич 25 септември, градът отбеляза ново празнична събитие – откриването на учебната 2016/17 година на Добруджанския технологичен колеж. Характерното тази година бе, че наред с представянето на новия студентски набор първокурсници, дипломите си получиха завършилите тригодишното си образование професионални бакалаври.


Традиционното изправяне на крака под звуците на Gaudeamus igitur.

Добрият повод събра в Добруджанската художествена галерия не само младата академична смяна първокурсници и абсолвентите на колежа, а и градски първенци, директори на училища, родители, гости. Показателно за колегиално признание от страна на ТУ – Варна, (към когото е интегриран колежа) беше присъствието на зам.-ректора по акредитация и връзки с обществеността на университета доц. д.н. Тошко Петров.


Доц. Петров поздравява абсолвенти и първокурсници. До него, също в академична тога e директорът на Колежа доц. Михайлов.

Студентският химн Gaudeamus igitur, последван от Националния химн, от Европейския химн „Ода на радостта” (Бетховен) озвучиха изложбената зала на Художествената галерия. Впоследствие тържествените музикални мотиви от одата се пренесоха в поздравителните обръщения към първокурсници и дипломанти на директора на Колежа доц. д-р Радко Михайлов, на кмета на града Йордан Йорданов, на зам. областния управител на Добрич Сали Феим, на бившата директорка на колежа доц. Йорданка Казанджиева, на директора на Професионалната гимназия по механо-електротехника Мариана Дражева, на зам.-ректор доц. Тошко Петров, на студентката Мариана Митева. Пожелания за успех в живота, пожелания за добра професионална реализация в името на стопанското развитие на страната, за неотстъпно следване на мечтите, за учение през целия живот, за лично щастие. Предадени бяха и специалните поздравления по повод откриването на учебната година на ректора на ТУ – Варна, проф. д-р Росен Василев.


Павлета, Гергана, Мариана: „Нямаме притеснения за работни места – в района има много селскостопански фирми”.

Радостно вълнение предизвика уверението на зам.-ректор Петров, че предстои преобразуването на колежа във филиал на ТУ-Варна. Очаква се положително решение на Националната агенция по оценяване и акредитация по този казус. Това би съответствало на политиката на университета за по-решително взаимодействие между двете институции. Така освен професионални бакалаври в Добруджанския колеж ще имат възможност да се обучават бакалаври и магистри, а могат да се въведат и магистърски програми.
Доколко това е очаквано и необходимо пролича и от разговора ни с удостоената със златна значка при дипломирането си като професионален бакалавър Златка Георгиева. Тя вече работи в Добруджанския земеделски институт, но е с твърдото намерение да запише магистратура. „В колежа сега нямаме такава образователна степен и затова са големи надеждите ми – обяснява отличничката – да се осъществи тази важна акредитация. В противен случай би трябвало да запиша магистратура в Техническия на Варна, а съм с малко дете и ще ми бъде изключително трудно.”
Големите си надежди в това отношение изразиха и изказалите се на тържеството гости. Преобразуването на колежа би резонирало в цялостното образователно, научно-приложно и стопанско развитие на града, до голяма степен свързано със селското стопанство.


Първи стъпки на Златка Георгиева към амбицията й, след получаването на диплома и златната значка.

Тържествено връчване на дипломите, отличия за изявените на приемните изпити 14 приети професионални бакалаври и 36 задочници. И накрая за още по-висок градус на настроението – танцов и музикален поздрав от момичета на музикалната паралелка при гимназия „Климент Охридски”.


Поздравът на темпераментните девойки.

На добър път дипломирани абсолвенти, на добър път първокурсници!

Николай ЖЕКОВ