Протокол №1764

Заповед №171

Заповед №170

Заповед №169

ОБЯВА 22.03.2018г

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, съгласно Заповед №151/20.03.2018г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект:

Заповед №151

Заповед №124

ОБЯВА 06.03.2018г

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Заповед № 124/02.03.2018г., обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект:

ОБЯВА 15.02.2018г

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, Заповед №87/15.02.2018г. на Пом. Ректора , обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект:     

Заповед №87

Протокол №705

Заповед №60

Заповед №37

Заповед №36

Протокол №597