Заповед №151

Заповед №124

ОБЯВА 06.03.2018г

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Заповед № 124/02.03.2018г., обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект:

ОБЯВА 15.02.2018г

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, Заповед №87/15.02.2018г. на Пом. Ректора , обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект:     

Заповед №87

Протокол №705

Заповед №60

Заповед №37

Заповед №36

Протокол №597

Заповед №550

ОБЯВА 20.12.2017г

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, и Заповед №550/18.12.2017г. на Пом. Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект:

Заповед №538

Заповед №521

ОБЯВА 11.12.2017г

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Заповед № 521/07.12.2017г., обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 или 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект: