Заповед №006

 

Заповед №001 и Протокол №8084

 

Заповед №627 и Протокол №7948

към заповед №532, 09.11.2015г.

Заповед №615

Заповед №615 към ОБЯВА 07.12.2015

ОБЯВА 07.12.2015

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Чл.16,ал.2 от ЗДС и Чл.13, ал.5,чл.43 от ППЗДС, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следният обект:

Поземелен имот, находящ се в гр.Варна, ул. „Студентска“№1 с обща площ 66кв.м, от които 15кв.м. за преместваем обект за търговия и 51кв.м. прилежаща площ

Заповед №607 и Протокол №7606

към заповед №481

Заповед №588

Заповед №588 към ОБЯВА 20.11.2015

ОБЯВА 20.11.2015

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Чл.16,ал.2 от ЗДС и Чл.13, ал.5,чл.43 от ППЗДС, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следният обект:

Заповед №532

Заповед №532 към ОБЯВА 11.11.2015

ОБЯВА 11.11.2015

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Чл.16,ал.2 от ЗДС и Чл.13, ал.5,чл.43 от ППЗДС, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следният обект:

Заповед №481

Заповед №481 към ОБЯВА 23.10.2015

ОБЯВА 23.10.2015

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Чл.16,ал.2 от ЗДС и Чл.13, ал.5,чл.43 от ППЗДС, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок до 5 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

Заповед №376

Заповед №376 към ОБЯВА 08.09.2015
Студентски бюфет в сградата на УПБ ,с обща площ 33кв.м. на територията на ТУ-Варна

Заповед №386; Протокол Вх.№5863; Заповед №387

Част от пристройка ( кухненски блок ) към сградата на СО бл.18 на ТУ – Варна, находящо се в гр.Варна, ул. „Дубровник“ с обща площ 50кв.м. ,с включено кухненско оборудване по опис.

ОБЯВА 08.09.2015

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Чл.16,ал.2 от ЗДС и Чл.13, ал.5,чл.43 от ППЗДС, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок до 5 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следният обект: