ОБЯВА 01.04.2020г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, съгласно Заповед № 155/26.03.2020 г. на Гл. секретар, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следните обекти:

Заповед №111

Заповед №110

Заповед №109

Заповед №108

Заповед №107

Заповед №106

Заповед №105

Заповед №104

Заповед №39

Заповед №34

Заповед №33

Заповед №32

Заповед №31

ОБЯВА 13.01.2020г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, съгласно Заповед № 7/07.01.2020 г. на Гл. секретар, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следните обекти: