Заповед №538

Заповед №521

ОБЯВА 11.12.2017г

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, на основание Заповед № 521/07.12.2017г., обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 или 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект:

Заповед №487

ОБЯВА 21.11.2017г

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, и Заповед №487/21.11.2017г. на Пом. Ректора , обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект:

Заповед №412

Протокол №4574

Протокол №4229

Протокол №4243

Заповед №379

Заповед №374

ОБЯВА 18.08.2017г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, и Заповед №374/17.08.2017г. на Пом. Ректора , обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект:

Протокол №4014

Заповед №1480

Заповед №366