Протокол №5975

Заповед №555

Заповед №510

Заповед №487

ОБЯВА 02.11.2018г

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, съгласно Заповед № 487/02.11.2018г. на Пом. Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под  наем за срок до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

Заповед №427

ОБЯВА 15.10.2018г

   „ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, съгласно Заповед № 427/12.10.2018г. на Пом. Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

Протокол №2339-1

Протокол №2339

Заповед №265/266

Протокол №1764

Заповед №171

Заповед №170

Заповед №169

ОБЯВА 22.03.2018г

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, съгласно Заповед №151/20.03.2018г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следният обект: