ОБЯВА за работа като "Оператор спомагателни съоръжения"

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй 
Обява за работа като "Оператор спомагателни съоръжения"

Прочети още...

Съобщение задочници

Във връзка със заповед № РД-01-452/04.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов  и въведените временни противоепидемични мерки считано от 05.08.2020 г. до 31.08.2020 г. на територията на Република България г. учебната година в Технически университет- Варна за студентите в задочна форма на обучение ще бъде проведено в електронна среда при спазване на обявените графици за провеждане на занятия. Очаквайте допълнителни указания.

От Академичното ръководство на ТУ-Варна

Корабен механик - професия без граници за реализация

Без съмнение това е една от най-интересните морски професии. Един работен ден с друг не си приличат. Корабните механици са корабни машинни инженери, които контролират и участват в експлоатацията, поддръжката и ремонта на механично и електрическо оборудване на кораби от търговския и пасажерски флот. Те са висококвалифицирани специалисти способни да контролират огромната механична мощ на корабните машини. Тогава не се учудвай, когато ти кажат, че корабни механици след 5 години стаж месечно получават над 4 пъти възнаграждението на един IT специалист! Помисли! Има за какво! Ако машините и модерната електроника са твоя страст, а необятните морски простори и екзотични гледки не могат да останат за теб само красива картичка на монитор в скучен офис, ела и се учи в Технически Университет – Варна!

Прочети още...

Среща между ректорите на ТУ-Варна и Висше училище по телекомуникации и пощи

На 17.07.2020 ректорът на Висше училище по телекомуникации и пощи – проф. д-р Миглена Темелкова и проф. д-р инж. Венцислав Вълчев- ректор на Технически университет-Варна, подписаха  споразумение за двустранно сътрудничество.

Прочети още...

ТУ-Варна с участие в основаването на Алианс за сътрудничество и партньорство на университетите от северна България

На 15 юли 2020 г. в гр. Русе се състоя среща на ректорите на 14 висши училища от Северна България, които се присъединиха към идеята за създаване на АЛИАНС ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ОТ СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ (АУСБ). Новосъздаденото обединение ще извършва дейността си с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Съвета на ректорите на висшите училища в  Р България.

Прочети още...

Споразумение за сътрудничество между Технически университет – Варна и Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас

На 14.07.2020 г. ректорите на Технически университет – Варна, проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, и Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, проф. д-р Магдалена Миткова, подписаха споразумение за дългосрочно сътрудничество. В споразумението се очертават основните приоритети за стратегическото взаимодействие между двата университета в посока развитие на висшето образование в Черноморския регион, в т.ч. подобряване на перспективите за развитие на синята икономика, научно-изследователските и образователни услуги предоставяни на обществото.

Прочети още...

Открива се нова бакалавърска специалност – „Технологично предприемачество и иновации”

В Технически университет – Варна се открива нова бакалавърска специалност„Технологично предприемачество и иновации” със срок на обучение - 4 години - редовна форма  

Специалност „Технологично предприемачество и иновации” е ориентирана към подготовка на специалисти, способни да организират, осъществяват и управляват предприемаческа дейност в малките, средните и големите предприятия в областта на технологиите и иновациите.

 Тя  е “хибридна” специалност, която съчетава модерното инженерно образование, с акцент върху  технологиите, със задълбочени и комплексни познания в областта на икономиката, предприемачеството и управлението  на фирмата.

Прочети още...

Морският бизнес помага на ТУ – Варна в новите форми на обучение

Какво правят в Техническия университет – Варна за преодоляване на проблема с дефицита на технически кадри за морския бизнес и отлива от инженерните специалности във висшите учебни заведения.

Цялата публикация прочетете тук.

„Бюро Веритас“ потвърди сертификацията на Системата за управление на качеството в ТУ-Варна

На 10 юли в ТУ-Варна се проведе вторият по ред надзорен одит от Бюро Веритас България за потвърждаване на поредния сертификационен цикъл на Системата за управление на качеството (СУК) по БДС EN ISO 9001:2015 във висшето училище. Първият български университет, въвел сертифицирана система за управление на качеството, потвърди ефективността и ефикасността и за периода 2018-2021 година.

Прочети още...

„Социален мениджмънт“- изборът да направиш нещо значимо за промяна на живота на хората сега

Социалният мениджмънт е чудесно поле за работа, ако искате да помагате на хората.

Какво е социален мениджмънт?

По дефиниция социалният мениджмънт е:

  • вид социално управление, процес на влияние върху отделните индивиди с цел подобряване на тяхното състояние;
  • социално значима дейност на хората, която осигурява подкрепа на тези, които не са в състояние да си помогнат сами;
  • вид социалното управление, което осигурява подкрепа на хората с ограничени възможности, да направят това, което могат всички останали;

    Прочети още...