Честита баба Марта!

Обяви за работа - ПИН КОНСУЛТ

Във връзка с изпълнениe на проект по договор за БФП BG16RFOP002-1.005-0283 „Разработване на прототип на Електромагнитен генератор на топлинна енергия”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, в качеството си на партньор на П И Н КОНСУЛТ ЕООД търси да назначи:

Прочети още...

Ново копие на легендарния кораб „Радецки“ с участието на ТУ-Варна

Корабни инженери и преподаватели във варненския Технически университет са готови безвъзмездно да проектират ново копие на легендарния кораб „Радецки“. Сега съществуващият плаващ музей, открит през 1966 година, трябва да премине ремонт и технически преглед до 7 април.

Цялата публикация прочетете тук:

Битките на студенти от специалност „Инженерна екология” на ТУ – Варна за чистотата на черноморските води

           В изпълнение на инициативата MARLEN на  Европейската комисия и на българското екоминистерство

           Специалността „Инженерна екология” на катедра „Екология и опазване на околната среда” е убедителна илюстрация за полаганите усилия от     университетските ни звена  за все по-плътно обвързване на лекционното с практическото обучение на студентите. Дисциплините в учебните  планове на специалността до голяма степен са сходни с тези на предишната, близка по тематика специалност „Техника и технологии за опазване на морето и околната среда”. Но   различията са в заложената сега много по-висока степен на практическата  подготовка.

Прочети още...

Съобщения за членовете на ОС 22.03.2019г.

Солвей Соди АД – Девня търси студенти от специалности, свързани с Информационни технологии

Солвей Соди АД – Девня, един от най-големите заводи в света за производство на синтетична калцинирана сода, стартира амбициозен проект за дигитализация и търси

СТУДЕНТИ
от специалности, свързани с Информационни технологии

Основна задача във връзка с проекта: Разработване на приложения с AppSheet Applications

 • Приложения за извършване на проверки (cheklists) на инструменти (сапани, сбруи, преносими стълби и площадки, ел. инструменти) и оборудване (помпи и др.)
 • Прилагане на работещи приложения от другите заводи на Солвей на местно ниво чрез превеждане на български език и леки промени в самите приложения, списъци, др., както и мултиплициране за различните звена
 • Маркиране на инструменти с NFC чипове

  Прочети още...

Празникът на виното, лозарството и на катедра „Растениевъдство” в ТУ-Варна

           Вече осма година древногръцкият Бог на винопроизводителите Дионисий се озовава в учебно-опитното поле на катедрата, за да бъде отбелязан подобаващо   професионалният й празник и празникът на нейната специалност „Агрономство”. Като съорганизатор на събитието, което за четвърта година се провежда с конкурс за най-добри любителски вина, редовно участва и катедра „Физическо възпитание и спорт”.

Прочети още...

Кариерен форум "ЗаЕдно в бъдещето"

Студентският съвет и академичното ръководство при Технически университет- Варна Ви канят да вземете участие във второто издание на кариерния форум "ЗаЕдно в бъдещето".
Дните на кариерното развитие ще бъдат в периода 11.03.2019 г. до 14.03.2019 г. от 11 до 15 часа за всички специалности от ТУ- Варна по предварителен график.

Прочети още...

Тържествена церемония за връчване на дипломи от випуск 2018 на Машинно-технологичния факултет

На 08.03.2019г. от 13:00ч. в зала 114 МФ ще се състои тържествена церемония за връчване на дипломите от випуск 2018г. на абсолвентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от MTФ за специалностите:

Прочети още...

За вас абсолвенти

ТУ – Варна УВЕДОМЯВА

всички дипломирали се през месец януари 2019 г. студенти, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“  да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование от специалности:

 • “СИТ“, „СИ“, „ИСТ“
  в срок от 28.02.2019 г. до 13.03.2019 г.,
  в ст. 206 ТВ от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа
  тел. за връзка 052/383-608
 • “ЕОК“, „ЕСЕОК“, „ЕСЕОП“, „ЕТ“, „ВЕИ“, „ЕТ/ВЕИ“, „ЕЕ“,и „ЕЕС“
  в срок от 25.02.2019 г. до 15.03.2019 г.,
  в ст. 206 ЕФ от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа
  тел. за връзка 052/383-527
 • „КСТ“, ОКС „бакалавър“ и специалност „КМК“ ОКС „магистър“, 
  в срок от 19.02.2019 г. до 01.03.2019 г.,
  в ст. 309 ТВ от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа
  тел. за връзка: 052/383-621