ТУ-Варна представи научноизследователските си програми в експо зоната на Innowave Summit 2019

ТУ-Варна стана част от най-голямото събитие в сферата на иновациите, маркетинга и технологиите в Югоизточна Европа – Innowave Summit 2019. На официалното откриване на конференцията Специално видеобръщение направи българският еврокомисар Мария Габриел. В залата, която впечатли с модерен дизайн, ефектно осветление и безупречно озвучаване и мултимедия, присъстваха лично и поздравиха участниците Стоян Пасев – областен управител на Варненска област, Пейчо Пейчев - заместник-кмет на Община Варна, Минко Христов - изпълнителен директор на Двореца на културата и спорта.

Прочети още...

Световният технологичен гигант Mitsubishi Electric оборудва модерна лаборатория в ТУ-Варна

С последна дума на технологиите в областта на програмируемите логически контролери е оборудвана най-новата лаборатория в Технически университет – Варна „Индустриални автоматизирани системи“, благодарение на щедрото дарителство от страна на Mitsubishi Electric. Компанията дари на ТУ – Варна пет пълни комплекта контролери с необходимото оборудване към тях, панели, управление на задвижване, сервоуправление и т.н. Цената един комплект е 5 хил. лв., общо дарението възлиза на 25 хиляди лева.

Прочети още...

Технически университет – Варна стартира активни партньорски взаимоотношения с University of Nicosia, Кипър

От 7.10.2019 до 11.10.2019г. делегация от ТУ – Варна в състав – проф. д-р инж. Венцислав Вълчев – ректор, доц. д-р инж. Кирил Киров – зам. Ректор АСК, доц. д-р Светлана Лесидренска – Директор на Дирекция „СУАП“ и доц. д-р инж. Димитър Ковачев – преподавател от катедра „ЕТМ“, посети University of Nicosia в Кипър. Командировката беше реализирана по европейската програма Еразъм +. Последователно бяха осъществени делови срещи с ректора на кипърския университет - Prof. Philippos Pouyioutas и неговия екип - prof. Edna Yamasaki – Vice rector for Academic affairs; prof. Constantinos Phellas – Vice rector for Faculty and Research, prof. Andreas Polemitis – Vice rector,  както и работни срещи по групи с деканите на факултета по бизнес - prof. Angelika Kokkinaki и факултета по инженерни науки - prof. George Gregoriou.

.

Прочети още...

Предстои откриването на лаборатория по „ИНДУСТРИАЛНИ АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ“

Откриването на лабораторията по „Индустриални автоматизирани системи“ ще се състои на 18.10.2019г. (петък) от 11:00 часа в зала 430 НУК.
Лабораторията е оборудвана от фирма „Mitsubishi electric“ и ще служи за обучение на студенти от специалности АРУКС и АИУКС.
На откриването ще присъстват представители на фирмата-дарител, от България и Полша.

Преходният приз „Криле на науката“ за постижения в проектната дейност ще бъде връчен на 28 октомври

Технически университет – Варна и тази година се включва активно с поредица от специални събития в Месеца на науката, организиран традиционно през октомври от Съюза на учените във Варна с участието на научните структури в града. Инициативата стратира със седмата по ред изложба-конкурс „Научни постижения на звената в ТУ-Варна”.

Прочети още...

О, езико наш многострадални!

Чл. 3 на За­ко­на за вис­ше­то об­ра­зо­ва­ние (ЗВО) гла­си: „Вис­ше­то свет­ско об­ра­зо­ва­ние е не­за­ви­си­мо от иде­о­ло­гии, ре­ли­гии и по­ли­ти­чес­ки док­три­ни. То се осъ­ще­ствя­ва в съ­от­вет­ствие с об­що­чо­веш­ки­те цен­нос­ти и на­ци­о­нал­ни­те тра­ди­ции.“ Имен­но за един от най-важ­ни­те еле­мен­ти на на­ци­о­нал­ни­те тра­ди­ции – ези­ка – ще ста­не ду­ма в то­зи ма­те­ри­ал. То­ва е на­ча­ло­то на по­ре­ди­ца от ма­те­ри­а­ли за про­бле­ми­те на вис­ше­то об­ра­зо­ва­ние в на­шия уни­вер­си­тет (и не са­мо), ко­и­то ще из­ли­зат пе­ри­о­дич­но в тая руб­ри­ка.

Прочети още...

Стипендии на германската служба за академичен обмен (Daad)

Германската служба за академичен обмен (DAAD) предлага за учебната 2019/2020 година следните стипендии (при описаните за всеки вид условия, начин на кандидатстване и необходими документи):

Прочети още...

Столът за студентите, преподавателите и служителите в ТУ – Варна отвори врати

Уважаеми студенти, преподаватели и служители от 24.09.2019г. отвори врати Столът в кампуса на ТУ – Варна с работно време от 11.00ч. до 15.00ч. В него се предлагат ястия от студена и топла кухня, както и храна за домовете.

Заповядайте, очакваме ви!

 

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и кметът на Варна Иван Портних - гости на заседание на Академичния съвет в Технически университет - Варна

     На 19.09.2019г. в  Технически Университет- Варна се проведе извънреден Академичен Съвет, на който като специални гости присъстваха г-н Красимир Вълчев - министър на образованието и науката и г-н Иван Портних- кмет на гр. Варна. По време на срещата бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с перспективите пред висшето образование, като специално внимание беше отделено на важната роля на ТУ- Варна по отношение на развитието на региона като технологичен център.

Прочети още...

Започна новата учебна година и в Добруджанския технологичен колеж към ТУ-Варна

С тържествена церемония на 16 септември в Художествената галерия в Добрич беше открита новата учебна 2019-2020 година за преподователите и студентите в  Добруджански технологичен колеж в структурата на Технически университет – Варна.

Прочети още...