Конкурс за подбор на участници в национална програма „Млади учени и постдокторанти“ в Технически университет - Варна

Националната научна програма  „Млади учени и постдокторанти“ се реализира на основание Решение № 577/17.08.2018 г.  на МС на Р. България и решение на МОН за предоставяне на средства по програмата на Технически университет - Варна за 2018 г.

Целта на програмата е привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти в ТУ-Варна, което ще осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа. Крайната цел на програмата е създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност, отговорна към обществото.

Прочети още...

Рейтинговата система постави ТУ – Варна отново сред водещите университети в няколко професионални направления

Резултатите от осмото издание на Рейтинговата система на висшите училища за 2018 година бяха официално публикувани в сайта на МОН и представени от министър Красимир Вълчев на нарочна пресконференция.

Прочети още...

Абсолвенти на корабостроителния факултет на ТУ-Варна, пред новото начало на живота си

            На граничната линия между придобитите знания и прилагането им в професионалния живот, бяха застанали развълнувани 202 довчерашни студенти от 10 специалности на университета. В емблематичната зала на варненския Юнашки салон те не без болка се разделяха с най-добрите си   младежки години, и  отправяха мислите си с надежди и мечти към изправящото се пред тях професионално бъдеще.
            Вълнението заслужено бе обхванало и академичните им ръководители,  преподавателите, присъстващите родители, близки, приятели. Техните тържествени приветствия, неизменно завършваха с пожеланието „На добър път!”, „На добър път в живота!”

Прочети още...

„Часът на „Агрополихим“ ще подкрепя личностното развитие и добрата презентация на студентите от ТУ-Варна

„Портфолио на успеха“ беше темата на първата среща от поредицата образователни събития в ТУ - Варна, договорени с представители на „Агрополихим“ АД. Компанията е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров и един от постоянните партньори на универистета за кариерно ориентиране на студентите. Събитията ще бъдат ежемесечни под мотото „Часът на АГРОПОЛИХИМ“, за да се открои инициативата на компанията и за да бъдe по-разпознаваемa за студентите. Целта, която си поставят представителите на фирмата, е да бъдат полезни с практическия опит на своите експерти и мениджъри в различни направления.

Прочети още...

Промоция на випуск 2018 на Корабостроителния факултет

Уважаеми колеги,

Утре - петък, 14 декември, от 13 часа в Юнашкия салон във Варна на тържествена церемония ще бъдат връчени дипломите на абсолвентите - бакалаври и магистри, випуск 2018 г. на Корабостроителния факултет на ТУ - Варна.Младите инженери и агрономи са завършили  следните специалности:

  • Корабостроене и морска техника
  • Корабни машини и механизми
  • Корабоводене
  • Експлоатация на флота и пристанищата
  • Техника и технологии за опазване на морето и околната среда
  • Защита на населението при бедствия и аварии
  • Топлотехника
  • Топлотехника и възобновяеми енергийни източници
  • Агрономство
  • Семепроизводство и растителна защита

Възпитаници на ТУ – Варна с най-добри дипломни работи в направление „Технически науки“ за 2018 година

Трима студенти на ТУ – Варна получиха отличие от Териториалната организация на Научно-техническите съюзи във Варна в традиционния конкурс за най-добра дипломна работа в направление „Технически науки“. Най-добрата дипломна работа в направлението е на тема „Експериментално изследване на ветрови натоварвания върху корпуса на кораба и отделни елементи от него”, а авторът е Никита Добин от специалност „Корабостроене и морска техника” с обучаваща катедра „Корабостроене, корабни машини и механизми”.

Прочети още...

197 абсолвенти от Електротехническия факултет получиха дипломите си за висше образование

В навечерието на студентския празник на тържествена церемония в Община Варна бяха връчени дипломите на117 бакалаври и 80 магистри от випуск 2018 на Електротехническия факултет на ТУ – Варна.
Сребърни значки на ТУ – Варна за отличен общ успех от следването и държавните изпити получиха 12 абсолвенти - десет от ОКС „бакалавър“ и двама от ОКС „магистър“ след средно образование.

Прочети още...

Тържествената промоция на бакалаври и магистри от випуск 2018 на Електротехнически факултет на ТУ – Варна

Уважаеми колеги,

На 07.12.2018 год. – петък, от 13.30ч. в Община Варна – пленарна зала, ще се състои тържествената промоция на бакалаври и магистри от випуск 2018 на Електротехническия факултет на ТУ – Варна.

Прочети още...

Преподаватели и студенти с отличие на ТУ – Варна в навечерието на студентския празник

В навечерието на 8 декември беше спазена традицията в Технически университет – Варна всяка година преди студентския празник академичната общност да се събере в зала 114 за тържественото награждаване на студенти с отличен успех и постижения на национални олимпиади, конкурси и състезания в различни области на науката, изкуството, предприемачеството, спорта, участници в социални проекти, благотворителни инициативи и др. Над 100 са изявените студенти през 2018 година, 51 са бакалаврите и магистрите с успех 6.00. В присъствието на академичното ръководство всички те получиха поименна грамота от ректора – проф. Розалина Димова. С решение на ръководството отличниците получават максималния размер на стипендията за успех, а студентите с награди от национални състезания и олимпиади – еднократна парична премия.

Прочети още...

ТУ – Варна и Националната служба за съвети в земеделието организират съвместно семинар за земеделски производители

На 4 декември 2018г., вторник, Националната служба за съвети в земеделието (ТОО-Варна) и Технически университет – Варна организират съвместна информационна среща - семинар на. Темата е „Болести при зърнено-житни и зърнено-бобови култури“. Семинарът ще се проведе в Технически  университет - Варна, Нов учебен корпус, ет. 5 - конферентна зала от 9.15 часа.

Прочети още...