Индустриален дизайн – една от най-търсените специалности в Технически университет - Варна

През последните години нараства интересът към специалност „Индустриален дизайн“. Да работиш и да се развиваш във високотехнологичния свят на красотата е интересно предизвикателство за младите хора, които изпълват лекционните зали, лабораториите и ателиетата. Техните дипломни работи, проекти и творчески представи изпълват всички пространства на Технически университет – Варна. Зад тези резултати стои дългогодишният опит, творчеството и креативността на преподавателите от катедрата.

Прочети още...

Специалност „Възобновяеми енергийни източници“ или да уловиш свободната енергия в природата

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) са източници на енергия, намираща се свободно в околната среда. Преобразуването на енергията на тези източници осигурява на човечеството електрическа и топлинна енергия без да уврежда природата и здравето на хората. Бурното развитие на възобновяемите енергийни източници през последното десетилетие в световен мащаб е продиктувано от нарастващата потребност от енергия, намаляващите конвенционални енергийни ресурси и интензивните климатични промени. Всичко това поражда все по голяма необходимост от развитие на технологиите за преобразуване на  възобновяемата енергия.

Прочети още...

Инженер-еколозите от ТУ-Варна са на първа линия в публичния и частния сектор в борбата за опазване на околната среда

Най-сериозните глобални проблеми, пред които е изправено човечеството през XXI век, са свързаните със замърсяването на околната среда: всеобщото затопляне на планетата, изтъняването на озоновия слой, обезлесяването, киселинните дъждове, токсичните и радиоактивни отпадъци, недостигът на вода, замърсяването на въздуха и почвите, намалването на биоразнообразието и др. Последиците могат да се окажат катастрофални за природата във всички нейни измерения, за социално-икономическото развитие, здравето и живота на хората. Днес повече от всякога трябват компетентни специалисти с бързи, рационални и иновативни решения за справяне с  проблемите на заобикалящата ни среда.

Прочети още...

Студентите от “Електротехника и електротехнологии” в ТУ-Варна усвояват най-модерните технологии за обработка на материали в индустрията

Специалността “Електротехника и електротехнологии” съчетава класически и съвременни тенденции, свързани с многобройните приложения на електротехниката в съвременния свят. Тя осигурява широка база от теоретични познания и практически умения, необходими за преобразуване и използване на електрическата енергия и свързаните с нея съоръжения, във всички области на съвременната техника.

Прочети още...

Инженери по електроника и биомедицинска електроника от ТУ-Варна са сред най-търсените специалисти за държавни и частни болници у нас и в чужбина

Катедра „Електронна техника и микроелектроника” (ЕТМ) в ТУ-Варна има над 30-годишна история, много богат опит и авторитет в научните среди у нас и в чужбина. Създадена през 1987 година, днес тя е акредитирана с много висока оценка за провеждане на обучение по специалностите „Електроника“ и “Биомедицинска електроника”. Катедрата разполага с високо квалифицирани преподаватели в областта на биомедицинската техника и в електрониката. За провеждане на обучението по специализираните дисциплини са привлечени и специалисти от други български и чуждестранни университети, включително медицински.

Прочети още...

Катедра ЕСЕО в навечерието на своя 50 годишен юбилей

Катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане” е създадена през 1971 г. с едновременното разкриване на специалността „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността и водния транспорт”, включваща съответните две специализации. Понастоящем обучението се извършва в две специалности – „Електроснабдяване и електрообзавеждане” и „Електрообзавеждане на кораба”, като през 2021 г. се навършват 50 години от основаването на катедрата и едноименната специалност и 50 години от първата специалност за обучение на електроинженери във водния транспорт и електрообзавеждане на кораби в Р. България. В периода 2016-2020 състава на катедрата е напълно подновен и понастоящем включва трима доценти, двама главни асистенти доктори и трима асистенти. Значима помощ на катедрата осъществяват хоноруваните преподаватели с дългогодишен опит доц. д-р инж. Петко Петков и доц. д-р инж. Румен Киров - и двамата с близо 35 годишен стаж в катедрата, както и млади докторанти.

Прочети още...

Партньорски съвет от бизнеса подкрепя обучението на бъдещите машинни инженери в ТУ-Варна

Катедра „Материалознание и технология на материалите“ (първоначално – „Металознание и технология на металите“) е една от първите катедри в ТУ-Варна (тогава – МЕИ-Варна). Създадена е през 1963 г. За основатели на катедрата могат да се приемат първите назначени преподаватели – проф. дтн Евгений Вътев и доц. ктн Михаил Иванов. По-късно към тях се присъединяват още редица преподаватели и специалисти, оформят се и започват да се развиват основни научни направления (“Металознание и термообработка”, “Металолеене”, “Пластична деформация”, “Заваряване”) и по този начин катедрата се превръща в обособено учебно и научно-изследователско звено. През дългогодишната си работа кат.МТМ има множество постижения в научната област, довели до защитаване на авторски свидетелства, полезни модели и патенти. Един от признатите от Патентното ведомство на Р България патенти (интелектуална собственост на ТУ-Варна) е за „Метод за изготвяне на леярски форми“.

Прочети още...

Инж. Димитър Димитров: Без телекомуникациите съвременният свят не би бил възможен

Инж. Димитър Димитров е възпитаник на Технически университет – Варна, специалност „Телекомуникации“, основател и управител на "Ардес Информационни технологии". Фирмата, която създава още докато учи в университета, става третият доставчик на интернет във Варна през 1997 година, а през 2020 се навършват 20 години онлайн магазин Ардес.бг. Ето какво сподели инженер Димитров като своя визия за бъдещето на телекомуникациите и свързаните професии в интервю за предаването на Радио Варна "Отличен 6".

Цялата публикация прочетете тук.

Кампания Моята професия

До 14 юни приемат студентски проекти в конкурса „Моята професия – моето бъдеще”

9 големи компании и 29 български университета подкрепят инициативата за насърчаване на талантливи млади специалисти. По 2000 лева награда е осигурена за победителите в 9 направления в националната инициатива на Kmeta.bg, организирана под патронажа на Министерство на труда и социалната политика.

Прочети още...

2 юни - Денят на Ботев