Студенти от Франция, Полша и Румъния избраха ТУ-Варна за летния си семестър по „Еразъм+“

В началото на летния семестър в Технически университет - Варна бяха проведени дни на ориентация за нова група студенти от университети във Франция, Полша и Румъния. Те ще учат един семестър на английски език дисциплини към обучаващите катедри „Индустриален мениджмънт“ и „Корабоводене“. Запознаването им с ТУ-Варна, с града и България реализираха съвместно Студентски съвет и отдел "Международни образователни програми".

Цялата публикация прочетете тук:

Академия от Обединени Арабски Емирства с интерес към Морското образование в ТУ – Варна

На 20.02.2020г. делегация от Академия “Abu Dhabi Ports”, OAE, беше на посещение в ТУ – Варна. Делегацията беше водена от капитан Adil Ahmed Banihammad и капитан Maktoum Alhouqani. От страна на ТУ-Варна в разговорите участваха ректора на университета проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, заместник- ректора доц. д-р инж. Кирил Киров, доц. д-р инж. Илия Хаджидимов- декан на Корабостроителен факултет, доц. д-р инж. Божидар Дяков – ръководител катедра „Корабоводене“, доц. д-р инж. Галина Илиева- ръководител на Научноизследователския институт при ТУ-Варна и доц. д-р инж. Петър Георгиев.

Прочети още...

Технологии и ценности в обучението по чужд език

На 20.02.2020 г. Департамент „Езиково, продължаващо обучение и спорт“ към Технически университет – Варна стана домакин на семинар на тема „Технологии и ценности в обучението по чужд език“. Форумът беше организиран съвместно с Издателство „Пиърсън Лонгман“.

Прочети още...

„Тенамарис“ попълва стажантските позиции на своите кораби при отлични условия

Фирма Талата Шипинг енд Марин Сървисис , лиценз 1804/19.11.2014г., представител за Р. България на фирма Thenamaris Ships Management Inc, Athens относно информиране и/или консултиране на търсещите работа лица съвместно с Технически университет - Варна проведе среща с команден състав от фирмата Thenamaris, на която представиха условията за плавателен стаж пред студенти от 2, 3 и 4 курс на специалност „Корабни машини и механизми“.

Прочети още...

Конструктивен диалог между ИА „Морска администрация“ и ръководството на ТУ-Варна

На 18.02.2020 г. се състоя среща между представители на ръководствата на Технически университет- Варна и Дирекция „Морска администрация - Варна“. По време на разговорите бяха обсъдени въпроси, свързани с практическата организация на обучението на студентите от специалности „Корабоводене“, Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“. На срещата в Ректората на университета, от страна на Изпълнителната агенция присъстваха к.д.п. Валентин Енчев, директор на Дирекция „Морска администрация - Варна“ и инж. Атанас Атанасов, началник отдел „Квалификация и регистрация на морски лица“

Прочети още...

Катедра „Растениевъдство“ представи първото вино собствено производство от сорт „Димят“

За девета поредна година преподавателите и студентите от катедра „Растениевъдство“ в ТУ- Варна отбелязаха професионалния си празник в навечерието на Трифон Зарезан. По традиция ректорът на университета – проф. Венцислав Вълчев, заряза лозите на учебното опитно поле в двора на университета, поля с червено вино и нарече да са здрави и с добър плод.

Прочети още...

Студенти от Франция, Полша и Румъния избраха ТУ-Варна за летния си семестър по програма „Еразъм+“

В началото на летния семестър в ТУ-Варна бяха проведени дни на ориентация за нова група студенти от университети във Франция, Полша и Румъния. Те ще учат един семестър на английски език дисциплини към обучаващите катедри „Индустриален мениджмънт“ и „Корабоводене“. Запознаването им с ТУ-Варна, с града и България реализираха съвместно Студентски съвет и отдел "Международни образователни програми".

Прочети още...

Варна - с първо университетско вино

Катедра „Растениевъдство“ в Техническия университет във Варна представи първото вино собствено производство от сорт „Димят. Гроздето за виното, което получи много висока оценка от гостите на Трифон Зарезан, е от масив край с. Млада гвардия, стопанисван от изба „Белоградец“. Лозовият масив е наблюдаван и обработван през 2019 година, съгласно експертиза на екипа на катедра „Растениевъдство“ по научно-приложен проект.

Цялата публикация прочетете тук:

"Агрономство" - сред най-желаните специалности в ТУ-Варна

Голям е интересът на студентите към специалността "Агрономство". Над 220 са младежите, които се обучават в нея и близо 80 процента след завършването намират реализация. Това съобщи проф. Драгомир Пламенов, ръководител на катедра "Растениевъдство" в Техническия университет във Варна.

(интервю с проф. Драгомир Пламенов)

Цялата публикация прочетете тук:

За академичните измами, вандализма и кражбите

„Уни­що­же­ни­е­то на коя да е на­ция не изиск­ва атом­ни бом­би или из­полз­ва­не на ра­ке­ти с да­ле­чен ра­ди­ус на дейст­вие. Иска се са­мо сни­жа­ва­не на ка­чест­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и раз­ре­ша­ва­не на из­ма­ма­та от стра­на на уча­щи­те се на из­пи­ти­те. Па­ци­ен­ти­те уми­рат в ръ­це­те на та­ки­ва ле­ка­ри. Зда­ни­я­та се ру­шат в ръ­це­те на та­ки­ва ин­же­не­ри. Па­ри­те се гу­бят в ръ­це­те на та­ки­ва ико­но­ми­сти и сче­то­во­ди­те­ли. Спра­вед­ли­вост­та се гу­би в ръ­це­те на та­ки­ва юри­сти и съ­дии. Кра­хът на об­ра­зо­ва­ни­е­то – то­ва е крах на на­ци­я­та.“

Прочети още...