Списание ТехнокулТУра

Списание "ТехнокулТУра" е издание на Технически университет - Варна с главен редактор Николай Жеков. Излиза от печат два пъти годишно. Тук можете да се запознаете с архива на изданието и с нови публикации.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ДЕН НА МОРЕТО В ИНЖЕНЕРНО-МОРСКИЯ ТУ – ВАРНА

За трета поредна година отбелязахме Европейския ден на морето 20 май. Научният форум, организиран с подкрепата на община Варна и областната администрация по този повод, беше обединен от темата „Технологии и решения за ускоряване на синия растеж на България”. А по установена вече традиция празнуването на Деня започна със студентски морски многобой.

Прочети още...

ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, КУЛТУРАТА НА ВАРНА ОТБЕЛЯЗАХА ПРАЗНИКА НА ЕПОХАЛНОТО КИРИЛО-МЕТОДИЕВО ДЕЛО

Преди 154 години, на 11 май, архимандрит Филарет за първи път във Варна произнася „възхвалително слово за светите братя Кирил и Методий”. Знаменателното събитие се случва в новопостроеното „Централно българско училище” на наситената с история улица в центъра на града „27 юли”.

Прочети още...

Включването на България в световната мрежа и ролята на ТУ - Варна

Нашите студенти – с шанс да формират интернет инструментариум

Българският Интернет наскоро отбеляза своята 26-та годишнина. Но малко хора помнят, а още по-малко хора знаят кой благослови първите му стъпки. Знаменателният факт е малко известен, защото един изключително скромен учен даде зелената светлина за навлизането на българина в необятността на Световната информационна мрежа.

Прочети още...

ХИМНЪТ НА РАДОСТТА ПРОЗВУЧА И ЗА ВИПУСК 2016 ГОДИНА НА МАШИННОТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ

Обширната актова зала на университета беше препълнена до невъзможност да побере всички желаещи да присъстват на дълго очакваното събитие – връчването на дипломи за висше образование на 210 бакалаври и 130 магистри. Много от тях, много от родителите, близките, приятелите им трябваше да останат пред залата и дори пред самата сграда на Ректората. Многолюдието от млади хора в академични тоги би могло да бъде оценено най-добре с оглед на факта, че заслужилите тържеството си абсолвенти бяха инженери – така търсени в последно време и от родната, и от световната икономика. Неслучайно правителството неотдавна гласува преференции за университетите, които обучават инженери.

Прочети още...

ФОТОЕКСПОЗИЦИЯ – СПОМЕН ЗА ЕДНО КОСМИЧЕСКО ГОСТУВАНЕ В ТУ - ВАРНА

Беше недалечната 2011 година, беше април, беше изминал половин век от полета на първия земен човек в Космоса. Нашият университет имаше високата чест да посрещне високи космически гости. Епохалният за човечеството юбилей отпразнувахме заедно с руския космонавт Юрий Гидзенко, с руския проектант на орбитални станции Вячеслав Родин, с втория български космонавт Александър Александров и с неговия дубльор Красимир Стоянов.

Прочети още...

КОРАБНИТЕ НИ ИНЖЕНЕРИ СТАНАХА ЛЕСОВЪДИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА

Когато се зароди градивна идея, непременно ще се намерят и добри изпълнители. Деканът на Корабостроителния факултет доц. д-р Пламен Дичев неотдавна е предложил на колегите си от катедрите да отбележат Седмицата на гората със засаждане на паркови дървета върху терена пред Учебен корпус.

Прочети още...

АБСОЛВЕНТИ НА КОЛЕЖ В ДОБРИЧ ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИ НА ТУ – ВАРНА

Предварителни разговори за разширяване на сътрудничеството между университета и общината на добруджанския град

Съвременните ни колежи са „училища в системата на висшето или професионалното образование”. Интегриран към структурата на ТУ – Варна, е Добруджанският технологичен колеж в Добрич, създаден с постановление на МС от 1997 г. Курсът за обучение на студентите в него е 3 години за редовно обучение и 3,5 години – за задочно. Завършилите колежа се дипломират като професионални бакалаври.

Прочети още...

ШИРОКО ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА УЧЕНИЦИ – БЪДЕЩИ НАШИ СТУДЕНТИ

Естествено е младият човек да търси ориентири как да развие дарованията и амбициите си, за да намери своето място в живота. В свят на все по-развиващи се високи технологии, на необхватни информационни системи изборът „какъв да бъда” днес е колкото широк, толкова и труден.

Прочети още...

ФУТБОЛНИЯТ „ОСКАР” НА УНИВЕРСИТЕТА – ОТНОВО В ЕЛЕКТРОФАКУЛТЕТА

Каква е разликата между Леонардо ди Каприо и футболния отбор „Батальона” на Електротехническия факултет?” – шегуваше се студент запалянко след финалния мач на традиционния университетски футболен турнир. Разликата била, обясняваше младежът, че Леонардо 7 пъти участва в номинации, докато спечели артистичното звание, а отбор „Батальона” първо 7 пъти подред печели футболния приз и вече е дошло време на следващия турнир да го отстъпи на по-добри.
Е, да поживеем, да видим…

Прочети още...

“НАЙ-ДОБРОТО ЛЕКАРСТВО ЗА ЧОВЕКА Е ЧОВЕКЪТ СЪС СЪРЦЕ” (източна мъдрост)

Катедра „Социални и правни науки” отпразнува Международния ден на социалната работа съвместно с партньорски институции и организации

Тържественият форум в университета, посветен на празника на социалните работници, показа колко много звена – държавни, общински, частни, са поели като свой дълг и професия грижата за хора в незавидно физическо, интелектуално, материално положение.

Прочети още...