Обширната актова зала на университета беше препълнена до невъзможност да побере всички желаещи да присъстват на дълго очакваното събитие – връчването на дипломи за висше образование на 210 бакалаври и 130 магистри. Много от тях, много от родителите, близките, приятелите им трябваше да останат пред залата и дори пред самата сграда на Ректората. Многолюдието от млади хора в академични тоги би могло да бъде оценено най-добре с оглед на факта, че заслужилите тържеството си абсолвенти бяха инженери – така търсени в последно време и от родната, и от световната икономика. Неслучайно правителството неотдавна гласува преференции за университетите, които обучават инженери.


Деканът доц. Антонов поздравява абсолвентите преди връчването на дипломите.

В новата си организационна структура и с новоизбраните си ръководители Машиннотехнологичният факултет (МТФ) за първи път имаше възможност да отбележи подобен върхов миг за свои абитуриенти и техните преподаватели. Избраните от колектива ръководни лица на факултета бяха представени сред бурните аплодисменти на присъстващите:

Доц. д-р Георги Антонов – декан на МТФ; доц. д-р Павлина Тотева зам.- декан УР; доц. д-р Николай Куртев – зам.-декан НКР; доц. д-р Николай Атанасов –ръководител на катедра „Материалознание и технология на материалите”; доц. д-р Евстати Лефтеров – ръководител на катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”; проф. д-р Пламен Братанов – ръководител на катедра „Индустриален дизайн”; доц. д-р Здравко Иванов – ръководител на катедра „Транспортна техника и технологии”; доц. д-р Виктор Чириков – ръководител на катедра „Техническа механика”; доц. д-р Таня Панайотова – ръководител на катедра „Икономика и мениджмънт”.

 


Майки, близки, в нетърпеливо очакване да видят любимците си с дипломи.

„Уважаеми абсолвенти – обърна се към младите си колеги доц. Антонов, – Знаете, че всичко материално, което е дело на човешката ръка, е продукт на машините и технологиите. Те обаче биха били само един сбор от механизми, детайли и нормативи, ако не са сътворени от вас машинните инженери, инженерите-дизайнери, инженерите-мениджъри и предприемачи, завършили нашия факултет в нашия Технически университет. Днес 340 наши възпитаници ще получат дипломите си за предпочетеното от тях висше образование и наша изключителна гордост е, че 80 от тях са отличници, 10 от които завършват с пълно отличие. Тук сега ще връчим дипломите на:

машинните инженери, които разработват и изследват нови материали и прилагат нови металообработващи технологии;
инженерите, които проектират и моделират изделия и екипировка за машиностроителното производство с CAD/CAM софтуерни продукти;
инженерите, които програмират и настройват съвременни машини с цифрово програмно управление;
инженерите и технолозите, които осигуряват химическите и нефтопреработвателните производства;
машинните инженери по автомобилостроене, двигателостроене, експлоатация и ремонт на транспортната техника, по организацията и управлението на транспорта;
инженерите дизайнери, които работят в областта на дизайна на машиностроителни, електротехнически и електронни изделия за промишлеността, по дизайна на битова техника, по графичния дизайн и рекламата;
инженерите мениджъри, които отговарят на потребностите на обществото за създаване на конкурентноспособна икономика чрез подготовка на ръководители в индустриалния сектор, като съчетават инженерната грамотност с управленската компетентност.

Имайте смелостта да следвате мечтите си, уважаеми колеги, имайте и куража да ги отстоявате. Вярвайте в способностите си и ще ги реализирате! – завърши прочувствено доц. Антонов.”
Абсолвентите дадоха израз на вълненията си чрез обръщението на своя колега бакалавър отличникът Денис Шерифов към академичното ръководство, към преподавателите, родителите: „Близките до нас хора постоянно ни повтаряха, че за да постигнем добри резултати, трябва упорито да се учим, да се трудим. Днес разбираме колко са били прави, защото дойде времето да получим плода на 4-годишния си усърден труд, на постоянството си. Но това е само началото и по-важното предстои след като напуснем тази зала и започнем да преследваме своите цели, амбиции, ценности според житейската си философия. Само тези, които ще им се отдадат докрай, ще постигнат желаните резултати. Нека да продължим да се учим, да работим, да генерираме идеи, но и да се забавляваме, да празнуваме, да вярваме, защото животът е единствен и неповторим.”
Под бурните аплодисменти на залата бяха отличени с грамоти и златни значки магистрите редовно обучение, които най-много се бяха трудили и постоянствали: Илияна Георгиева, Кристина Желязкова, Ина Георгиева, Пресияна Петкова, Александър Гюров, Ангелина Динева, Александър Костов, Михаела Белчева, Яна Кирилова, Нели Желязкова.

Горди с дипломите си красиви дизайнерки, на които предстои да създават красота.

На добър път в живота абсолвенти инженери! Онези от вас, които не са защитили дипломите си с отличие, ще могат да го направят с труда си на очакващите ги работни места.

Николай ЖЕКОВ