Нашите студенти – с шанс да формират интернет инструментариум

Българският Интернет наскоро отбеляза своята 26-та годишнина. Но малко хора помнят, а още по-малко хора знаят кой благослови първите му стъпки. Знаменателният факт е малко известен, защото един изключително скромен учен даде зелената светлина за навлизането на българина в необятността на Световната информационна мрежа. Преподавателите и студентите на ТУ-Варна имат всички основания да се гордеят, че след съответни емпирични натрупвания, създатели на марката „BG Internet” стават дългогодишният преподавател на университета в специалност „Компютърни науки и технологии” Драгомир Славов и неговият дипломант Даниел Калчев.
Чрез създадената през 1989 г. фирма „Цифрови системи” в 1991 г. получиха правото да регистрират имена в първичния домейн „. bg”, който се явява защитена българска интернет територия. През годините се регистраха и широко ползваните у нас домейни president.bg, parliament.bg, government.bg, google.bg, abv.bg, yahoo.bg, tu-varna.bg и т.н. До момента фирмата е дала ход на над 100 000 вторични български домейна (от които над 50 000 са активни) на различни организации, фирми и граждани. Тя първа в страната започва да предлага електронна поща, пуска първия в страната уеб сървър през 1993 г., първа в света предоставя технология за автоматизирано управление и конфигуриране на DNSSEC чрез използване на сертификати за електронен подпис.

– Днес е трудно да си представим битието, труда, забавленията си без Интернет, инж. Славов. Нека да се върнем през годините, за да разкажете как се случи българското навлизане в световната онлайн информационна мрежа?
– ова не беше еднократно стартово действие, а процес, продължил десетина години. От началото на 80-те години в колектив от преподаватели, научни сътрудници и студенти от ТУ–Варна, изследвахме и проектирахме хардуер и софтуер за разпределени системи за контрол и диагностика на телефонните постове. Проучванията и проектите постепенно добиха завършения си вид в Научно-изследователския сектор на университета, но в условията на онези години не се намираше кой да осъществи окончателната разработка и внедряване в практиката. Промените от 1989 година дадоха възможност за разкриване на фирми, затова, за да се създаде възможност за внедряване на научни разработки и да се избегнат институционалните препятствия по внедряването, още като преподавател в катедрата, заедно с четирима мои студенти-дипломанти, създадох фирмата „Цифрови системи”. Така системата, която проектирахме в университета, „видя бял свят“, а получените знания и опит станаха основа за включването на България към Световната мрежа. А тя и в световен мащаб тогава беше, така да се каже, още в детската си възраст. След това в 1991 г. кандидатствахме и получихме правата да създадем регистъра за домейни в първичната област .bg.
Така станахме първият доставчик на интернет услуги за страната, включително за научни институти, учебни заведения, държавни институции, БТК и много други. А варненци станаха първите ползватели на интернет услуги. В последствие включихме и над 300 селища в страната..


Деканът на факултет „Изчислителна техника и автоматизация” в ТУ – Варна, доц. д-р Недялко Николов и създателят на „Цифрови системи” инж. Драгомир Славов (от ляво надясно).

– Но подобни проекти не се осъществяват без финансиране. Държавата ли застана зад Вас?
– С държавата трудно би се получило, защото идеи за такъв проект още не бяха узрели в съответните институции. Въобще в световен план развитието на Мрежата е по-скоро частна инициатива. Затова изцяло вложихме печалбата от изпълнените договори в проучване на възможностите за осъществяване на комуникация „машина - човек“ и „машина – машина“ в глобален мащаб, включително чрез използване на новопоявилите се интернет технологии. Може да се каже, че изцяло се финансирахме сами. След като „Цифрови системи” първа в страната започна да свързва клиенти към Интернет и да им предоставя съответните услуги, нещата, свързани с дългосрочното финансиране, започнаха да се уреждат. Не заложихме на скъпи коли и личен лукс, а всичко се ползваше за разширяване на дейността. В 1991г. създадохме регистъра на интернет домейни в областта .bg. След определено време приходи започнаха да постъпват и от регистрацията на домейни. С това сега се занимава втората ни фирма „Регистър.бг”, а третата – „Цифрови системи лимитид” подготвя кадрите за специфичното ни програмиране, за създаването на програмни системи и за разработка на уеб базирани софтуерни решения.

Да минем към новия Ви проект, също пионерен за страната. През тези дни той получи препоръките от ръководството на нашия университет, както и от 12 други отговорни български институции, за да бъде регистриран в ICANN, САЩ.
– Работим по него от няколко години за одобряването му в страната и чужбина. Става въпрос за втори първичен домейн за България, но вече на кирилица – „ .бг”. Първо държавата ни получи отказ от ICANN, защото можело да стане объркване с други първични домейни, изписващи се на латиница. Но след консултации с международни специалисти и презентации на форуми в чужбина, въпросът се преразгледа и .бг получи одобрение. Последваха процедури за съставяне на документация, правила, експертни съвети и т.н. Отчитайки, че новият домейн на кирилица има главно културно значение за страната, създадохме акционерното дружество „Имена. бг” с трите ни фирми и три нестопански организации: сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация”, фондация „Глобални библиотеки - България” и „Сдружение за електронни комуникации”. Дружеството се ръководи от Съвет на директорите, чийто председател съм аз. На обявения у нас конкурс спечелихме първото място и след официално писмо за поддкрепа от държавата подадохме документи в ICANN.

– Какви ще са предимствата на кирилизирания първичен български домейн .бг?
– Българите ще получат възможност да общуват в Интернет изцяло на кирилица, което ще има съществено културно значение за страната ни. Ще се избягват грешните попадения поради фонетични различия в българския и английския език. Ще се постигне по-голяма достоверност на информацията. Ще се избягва объркването при търсене в Интернет. До месец–два ще завърши процедурата по вписване на регистъра за домейни в областта .бг в ICANN. След стартиране на регистъра ще се даде предимство на ведомствата и държавните организации, за да могат в 3 месечен период приоритетно да регистрират отделни домейни на кирилица за различни направления в дейността си. Съставили сме списъците с организациите, ще им изпращаме писма. Всички могат, разбира се, да запазят и досегашните си домейни на латиница. Като приключи тази фаза, в период от 6 месеца ще могат да се регистрират при желание, пък и за достоверност и принадлежност, 230 000-те хиляди географски наименования в страната. Накрая ще дойде ред и на желаещите граждани, фирми и сдружения да регистрират свободно, като по този начин създадат своя интернет територия в областта .бг.

– Започнахте фирмата „Цифрови системи“ с Ваши дипломанти от ТУ-Варна, сега пак студенти на университета са в основния Ви кадрови състав. Още по време на следването им осигурявате стипендии, за да се обучават за уникалната фирмена технология за програмиране.
– Емоционалната ми връзка с университета с времето се превърна в работна, в един вид учебна и следдипломна специализация за създаваните от нас сложни системи. Като стипендианти и като работещи на трудови договори, през фирмата минаха десетки студенти от ТУ – Варна. В момента в софтуерната ни фирма „Цифрови системи лимитид” всички програмисти са мои бивши дипломанти. Милена Тенева, например, която от 10 години работи при нас, сега е докторантка в университета, а трима други млади хора защитиха докторантури в САЩ и вече са преподаватели там. За да е достатъчно времето за усвояване на нашите технологии, даваме стипендии на студенти от края на първи и от втори курс. Става въпрос за заплащане между 500 и 1000 лева месечно и нагоре в зависимост от постиженията. Изискванията ни са кандидатите да докажат нужните качества и да стажуват по около 20 часа седмично във фирмите ни наред с университетското обучение. Задължаваме ги тук да правят курсовите си проекти, дипломните си работи, да усвояват нужната информация, методи за описание и документиране на програми и технология на програмиране.

– Системите, които разработвате, технологиите, постоянно са в развитие. Кое е новото ви по-значимо постижение?
– аслужава да се отбележи, например, специалният протокол REGRR за комуникация машина – машина чрез използване на сертификати за елекронен подпис, който създадохме за първи път в света. Това е протокол между регистъра за домейни, регистраторите и регистрантите. Така и едните, и другите могат да си сменят атрибутите на домейните дистанционно, автоматизирано и с висока степен на надеждност и сигурност.
Имам идея и за ново задълбочаване на връзките между нашите фирми и ТУ-Варна. Готови сме да интегрираме и преподаватели на втори трудов договор за разработка на наш софтуер, което, освен като наши помощници, ще способства да преподават на по-високо ниво в университета. Достатъчно е да работят тук четири часа дневно. Можем да вземем на граждански договори и докторанти или да им учредим стипендии.
За целта сега разработваме амбициозен проект за собствена сграда в рамките на града, теренът за която вече е закупен. Тя ще позволи да настаняваме повече хора на удобни работни места.

 

Николай ЖЕКОВ