За трета поредна година отбелязахме Европейския ден на морето 20 май. Научният форум, организиран с подкрепата на община Варна и областната администрация по този повод, беше обединен от темата „Технологии и решения за ускоряване на синия растеж на България”. А по установена вече традиция празнуването на Деня започна със студентски морски многобой. За съжаление, той съвпадна с провеждането на семестриалните контролни упражнения и можа да се проведе само по дисциплината „Отборно теглене на въже”.
След много мускулни усилия победата и учредената купа спечели отборът на „Титаните”, но изненадващо „Шампионите” заеха нешампионското четвърто място. „Спиртистите” (няма грешка в изписването) заслужиха бронзовите медали, а отборът на „От кол и въже” – сребърните. Състезанието се заснемаше от екшън камера на дрон.
Каква е дълбочината на Черно море, колко пъти е по-голямо от територията на България, с кои страни граничи и т.н. – на подобни въпроси накрая студентите отговаряха във весела надпревара, получавайки награди за верен отговор.


Състезанието за най-яки мускули.


На почетната стълбичка на победителите – „Титаните”

На научния форум по повод Деня на морето конферентната зала на университета събра представители на основните институции, свързани професионално с морските професии. Представител на общинските власти бе зам. областният управител г-н Кристиян Богоев. Той отбеляза особената стойност на Деня като инициатива на Европейската комисия и пожела на всички образователни и научни звена на университета, свързани с морската тематика, да успяват да представят идеите и проектите си така, че те да могат да бъдат реализирани успешно. Зам.- ректорът по научната, научноприложната и проектната дейност на университета доц. д-р Николай Минчев очерта целите на дългосрочната стратегия на Европейската комисия за устойчив растеж и важния дял на морския бизнес за европейската икономика, в чийто сектор са заети над 5 милиона души, при годишен оборот близо 500 милиарда евро. В заключение изрази надеждата университетът да има съществен принос за синия растеж чрез участието си в съответни проекти.


На форума: г-н Кристиян Богоев, доц. Николай Минчев, доц. Петър Георгиев (от ляво надясно).

На какви идеи залага европейската стратегия „Син растеж”

Изходната позиция е, че моретата и океаните са важни двигатели на европейската икономика с големия си потенциал за иновации и за постигане на целите на стратегията „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Според резолюция на Европейския парламент от септември 2015 г. понятието „синя икономика” включва свързаните с моретата и океаните икономически сектори като рибарство, аквакултури, морски и речен транспорт, пристанища и логистика, туризъм, плаване за отдих с лодки и круизни кораби, корабостроене и кораборемонтни дейности, строеж на морски инсталации и опазване на крайбрежието, проучване и експлоатация на природни ресурси в морето, експлоатация на енергия от вятъра и вълните, биотехнологии.
Приключилият през 2014 г. проект на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство” (DG MARE) класира 7 перспективни направления за България и региона на Черно море във връзка със синия растеж: офшорно – нефт и газ; крайбрежен туризъм; риболов за консумация; морски транспорт на къси разстояния, вътрешен воден транспорт; водни проекти; корабостроене и кораборемонт.
Организационният секретар на форума доц. д-р Петър Георгиев обобщи целите на форума за обединение на ангажираните специалисти, които да набележат идеи, технологии и решения за ускоряване на синия растеж в региона на Черно море. Неговата презентация на форума от името на ТУ – Варна, бе на тема „Стратегията за син растеж – предпоставки за реализация в България”.
Последваха презентациите на изявени специалисти от морския сектор:
„Морски клъстер България и възможностите за ускоряване на синия растеж” – Илзе Атанасова от Морски клъстер
„Революционни технологии в офшорната индустрия” – Людмил Стоев от „Кеппел фелст Балтек” Ltd
„Възможностите на „Корабно машиностроене” АД за проектиране и строителство на плаващи съоръжения на основата на стоманобетонен корпус” –Иван Даскалов от „Корабно машиностроене”
„Морска техника и бизнес – новата вълна” – Светлозар Ковачев от „Виа Понтика” АД
„Проучване на морските отпадъци по бреговата ивица на нов канал „Варненско езеро – Черно море” – Красимира Славова, студентка II курс, специалност „Техника и технологии за опазване на морето и околната среда” на ТУ – Варна
След последвалите оживени дискусии върху представената тематика участниците във форума гласуваха меморандум, в който изразиха увереност, че ще бъде получена държавна подкрепа за професионалните среди в морския бизнес за общоприета интегрирана политика за морското дело в страната. Изразена бе препоръка научният форум да прерасне следващата година в международна конференция. А чрез „Морски клъстер България” да се осигури подкрепата на Европейската мрежа на морските клъстери и на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство” към Европейската комисия.

Николай ЖЕКОВ