Изложба - конкурс

"НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЗВЕНАТА В ТУ-ВАРНА"

Откриване в 9:30 часа на 08.10.2018 г.(понеделник) във фоайе на Нов учебен корпус.

 

Позиция за докторант в Хърватия

Университетът в Загреб, Факултета по машиностроене и корабостроене чрез Департамента по Корабостроене и океанско инженерство, обявява конкурс за докторант, в рамките на научно-изследователски проект:

Development of efficient methodology for finite element method based structural analysis of marine structures - REMAKE (KK.01.2.1.01.0124)

Научният сътрудник по проекта ще работи по включването в програмата с отворен код OOFEM на метода на крайните елементи за оценка на морските конструкции в етапа на проектиране.

Прочети още...

 

ТУ - Варна организира професионално-педагогическа специализация на тема „Компютърно моделиране в училищната подготовка“

Във връзка с въвеждане на учебния предмет Компютърно моделиране в 3. клас от учебната 2018/2019 г. , Технически университет – Варна организира професионално-педагогическа специализация на тема „Компютърно моделиране в училищната подготовка“ .
Предназначение: за начални учители, за учители по информатика и информационни технологии и всички останали педагогически специалисти с интерес към компютърното моделиране в училищната подготовка.

Прочети още...

Обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител“

Технически университет - Варна организира обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител“:
· за лица, които са придобили степен на висше образование в област „Технически науки“, всички специалности с професионална квалификация „Инженер“ и др.

Прочети още...

Събитие „Аз, предприемач?“

Уважаеми преподаватели, докторанти и студенти,

Университетска библиотека ви кани на събитие „Аз, предприемач?“  на  4-ти октомври 2018 година от 10.00 ч. в „Студентска читалня“.  На събитието ще бъде презентиран  проект BG05M90P001-1-023-0100-C01 и ще се представят възможностите за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество. Лектор е г-жа Христина Василева, управител на Варна Бизнес Консулт Клъстер.

„Месец на науката” – Варна 2018

КОНФЕРЕНЦИЯ

„НАУКАТА В СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО - 2018”

26.10.2018 г.

Прочети още...

 

Отбор по волейбол на ТУ-Варна

На вниманието на студентите от представителният отбор по волейбол на ТУ-Варна!
На 25.09.2018бг. от 19 часа ще се проведе първото събиране на представителният отбор по волейбол на ТУ-Варна в спортната зала на университета.

Треньор: доц. д-р Красимир Йорданов

 

 

Конкурс насочен към преподавателите на ТУ - Варна за избор на Експерти по механика и машинни елементи

     Във връзка с изпълнението на проект „Разработване на нови методи и технологии за производство, реализирани като самостоятелен мехатронен продукт или вграждани като част от мехатронен агрегат с цел подобряване на ефективността, качеството и екологичността на производството” по Оперативна Програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020

Прочети още...

Стартират конкурсите за студентски стипендии на фондация "Еврика"

За шестнайсета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно в 10 области.

Прочети още...

Тридневен курс - System Simulation With Arena software

Assistant Professor Ibrahim Sabuncu, Ph.D.

From Yolavoa University, Engineering Faculty, Industrial  Engineering Department will conduct 3 days course: System Simulation With Arena software:

 

Day 1, 18 September 2018 (3 Hours): A lecture on system simulation and its software. Discussion on advantages of simulation at real industry. Introduction to Arena. The system simulation software.

Day 2, 19 September 2018 (3 Hours): A lecture on s Simulation Model with Arena. Describing features of Arena Software by modeling a simple manufacturing system.

Day 3, 20 September 2018 (2 Hours): A short lecture about how to improve system simulation modeling skills. Questions and Answer session about system simulation with Arena.

Welcome at TU library at 18,19,20 September at 9 am.