ТУ – Варна УВЕДОМЯВА

всички дипломирали се през месец януари 2019 г. студенти, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“  да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование от специалности:

 • “СИТ“, „СИ“, „ИСТ“
  в срок от 28.02.2019 г. до 13.03.2019 г.,
  в ст. 206 ТВ от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа
  тел. за връзка 052/383-608
 • “ЕОК“, „ЕСЕОК“, „ЕСЕОП“, „ЕТ“, „ВЕИ“, „ЕТ/ВЕИ“, „ЕЕ“,и „ЕЕС“
  в срок от 25.02.2019 г. до 15.03.2019 г.,
  в ст. 206 ЕФ от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа
  тел. за връзка 052/383-527
 • „КСТ“, ОКС „бакалавър“ и специалност „КМК“ ОКС „магистър“, 
  в срок от 19.02.2019 г. до 01.03.2019 г.,
  в ст. 309 ТВ от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа
  тел. за връзка: 052/383-621