ТУ – Варна УВЕДОМЯВА

всички дипломирали се през месец септември 2018 г. студенти, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование

от специалности:

• „КСТ“, и „КМК“    в срок от 12.11.2018 г. до 28.11.2018 г.,
в ст. 309 ТВ от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа
тел. за връзка: 052/383-621