ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
УВЕДОМЯВА

всички дипломирали се през месец януари 2021 г. студенти, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование от специалности:

  • „ЕОК“, „ЕСЕОВТ“ и „ЕСЕОП“

в срок от 15.03.2021 г. до 29.04.2021 г.,
в ст. 206 ЕФ от 09:00 до 11:30 часа и от 13:00 до 16:00 часа

тел. за връзка 052/383-527, секретар ЕФ - Р. Николова