ТУ – Варна УВЕДОМЯВА

всички дипломирали се студенти на поправителна изпитна сесия, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование

  • от специалност „СИТ“ в срок от 06.11.2017 г. до 17.11.2017 г.,
    в ст. 206 ТВ от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа

тел. за връзка: 052/383-608

  • от специалности „КММ“ и „КМТ“ в срок от 13.11.2017 г. до 30.11.2017 г.,
    в ст. 408 МФ от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа

тел. за връзка 052/383-556