ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
УВЕДОМЯВА

всички дипломирали се през месец септември 2019 г. студенти, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“  да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование от специалности:

  • АИУКС“, „РМ“, „КСТ“, „КМК“, „СИТ“

в срок от 06.11.2019 г. до 15.11.2019 г.,
в ст. 303А ЕФ от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа

тел. за връзка 052/385-680, секретар ФИТА - Д. Ралчева