ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
УВЕДОМЯВА

всички дипломирали се през месец януари 2020 г. студенти, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“  да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование от специалности:

  • „АИУКС“, „Siemens PLC Технологии за управление“, „Електроника“, „КСТ“, „КМК“, „СИ“, „ТКМТ“

в срок от 04.03.2020 г. до 13.03.2020 г.,
в ст. 303А ЕФ от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа

тел. за връзка 052/383-680, GSM 0878 14 81 61 - секретар ФИТА - Д. Ралчева

  • „ЕСЕО“ ,“ЕОК“,  „ЕСЕОК“, „ЕСЕОП“, „ЕТ“, „ВЕИ“, „ЕТ(ВЕИ)“, „ЕЕ“, „ЕЕС“

в срок от 02.03.2020 г. до 13.03.2020 г.,
в ст. 206 ЕФ от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа

тел. за връзка 052/383-527, секретар ЕФ - Р. Николова