ТУ – Варна УВЕДОМЯВА

всички дипломирали се студенти, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ от специалности „КММ“,“КМТ“, „ТВЕИ“, „КВ“, „ЕФП“, „Агрономство“, „СПРЗ“, „ТТОМОС“ и „ЗНБА“

да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование

в срок от 17.09.2018 г. до 05.10.2018 г.,

в ст. 408 МФ от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа

тел. за връзка: 052/383-556, секретар КФ