ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
УВЕДОМЯВА

всички дипломирали се през месец септември 2020 г. студенти, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование от специалности:

  • „КММ“, „КМТ“, „Корабоводене“, „ЕФП“ , „ТТОМОС“, „ЗНБА“, „ИЕ“ и „ТВЕИ“, „ИД“,

в срок от от 26.10.2020 г. до 06.11.2020 г.,
в ст. 408 КФ от 09:00 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:00 часа

тел. за връзка 052/383-556, секретар КФ – К. Колева

  • „ЕЕ“, „ЕЕС“, „ЕТ/ВЕИ“, „ЕТ“ , „ЕОК“, „ЕСЕО“, „ЕСЕОП“ и „СМ“

в срок от 19.10.2020 г. до 31.10.2020 г.,
в ст. 206 ЕФ от 09:00 до 11:30 часа и от 13:00 до 16:00 часа

тел. за връзка 052/383-527, секретар ЕФ - Р. Николова