ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
УВЕДОМЯВА

всички дипломирали се през месеците май и юни 2019 г. студенти, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“  да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование от специалности:


    • „ЕСЕО“ ,“ЕОК“,  „ЕСЕОК“, „ЕСЕОП“, „ЕТ“, „ВЕИ“, „ЕТВЕИ“, „ЕЕ“, „ЕЕС“ и „БЗУТ“ и „СМ“

в срок от 22.08.2019 г. до 05.09.2019 г.,
в ст. 206 ЕФ от 08:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа
тел. за връзка 052/383-527, секретар ЕФ

    • „КСТ“, ОКС „бакалавър“,  

в срок от 26.08.2019 г. до 05.09.2019 г.,
в ст. 309 ТВ от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа
тел. за връзка: 052/383-621

    • “СИТ“, „ИСТ“, “СИ“

в срок от 23.08.2019 г. до 05.09.2019 г.,
в ст. 206 ТВ от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа
тел. за връзка 052/383-608

    • „КММ“,“КМТ“, „Топлотехника“, „ЕФП“, „Агрономство“, „ТТОМОС“ и „ЗНБА“     
 

в срок от 26.08.2019 г. до 30.09.2019 г.,
в ст. 408 МФ от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа
тел. за връзка: 052/383-556, секретар КФ

    • „Корабоводене“      

в срок от 02.09.2019 г. до 30.09.2019 г.,
в ст. 408 МФ от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа
тел. за връзка: 052/383-556, секретар КФ