ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
УВЕДОМЯВА

всички дипломирали се през месец юли 2020 г. студенти, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“  да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование от специалности:

  • „ЕОК“ и „ЕСЕОП“, „ЕТ(ВЕИ)“, „ЕСЕО“ , „ЕТ“, „СМ“ и „БЗУТ“

в срок от 16.09.2020 г. до 30.09.2020 г.,
в ст. 206 ЕФ от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа

тел. за връзка 052/383-527, секретар ЕФ - Р. Николова

  • „ЕЕ“ , „ЕЕС“, „ЕТ(ВЕИ)“, „ЕСЕО“ , „ЕТ“, „СМ“ и „БЗУТ“

в срок от 31.08.2020 г. до 11.09.2020 г.,
в ст. 206 ЕФ от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа

тел. за връзка 052/383-527, секретар ЕФ - Р. Николова

  • „АИУКС“, „Siemens PLC Технологии за управление“, „САС“, „Електроника“, „БМЕ“, „КСТ“, „КМК“, „СИТ“, „СИ“, „ТКМТ“, „КТТ“,  

в срок от 31.08.2020 г. до 11.09.2020 г.,
в ст. 303А ЕФ от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа

тел. за връзка 052/383-680, GSM 0878 14 81 61 - секретар ФИТА - Д. Ралчева