ТУ – Варна УВЕДОМЯВА

всички дипломирали се през месец септември 2018 г. студенти, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование

от специалности:

• „ЕСЕО“,“ЕОК“, „ЕСЕОК“, „ЕСЕОП“, „ЕТ“, „ВЕИ“, „ЕТ/ВЕИ“, „ЕЕ“, „ЕЕС“, „БЗУТ“ и „СМ“
в срок от 29.10.2018 г. до 09.11.2018 г., (1-ноември не работен ден за ТУ-Варна)
в ст. 206 ЕФ от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа
тел. за връзка: 052/383-527, секретар ЕФ

• „КСТ“, и „КМК“    в срок от 12.11.2018 г. до 23.11.2018 г.,
в ст. 309 ТВ от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа
тел. за връзка: 052/383-621