XI Международна научно-практическа конференция „Интернет – Образование – Наука – 2018“

От 22 до 25 май 2018г. в Националния технически университет, гр. Виница, Украйна ще се проведе XI Международна научно-практическа конференция „Интернет – Образование – Наука – 2018“, на която ТУ-Варна е съорганизатор.

Прочети още...

Заплащане такси летен семестър

Напомняме Ви, че в срок до 16.02.2018 г. (петък) всички студенти редовно обучение ОКС „професионален бакалавър”, ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” след средно образование трябва да заплатят семестриалната такса за летния семестър.

Учебно-методичен отдел

Възстановен достъпът до SpringerLink

Уважаеми преподаватели и докторанти,
От   06.02.2018 год.   е възстановен достъпът до
БД  
SpringerLink  за два календарни месеца.

Университетска библиотека

42-та Международна научно практическа конференция

42-та Международна научно практическа конференция „Иновационни технологии в транспорта: Образование, наука, практика“

На 18 април 2018г. в гр. Алмаата ще се проведе, организираната от Казахската академия по транспорт и комуникации (КазАТК), 42-та Международна научнопрактическа конференция „Иновационни технологии в транспорта: Образование, наука, практика“ за преподаватели, млади учени, докторанти и студенти.

Прочети още...

Преподавателска дейност в Доминиканската република

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ДОМИНИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА

В Министерството на образованието и науката е постъпило писмо от посолството на Република България в Хавана, Република Куба с което ни информират за постъпила при тях кореспонденция от Школата по следдипломно обучение към Националния университет „Педро Енрикес Уреня“ в Доминиканската република.

Прочети още...

Академия „Иновация в действие“

Заповядайте на отворения семинар на академия „Иновация в действие“ – една инициатива на Солвей Соди в партньорство с Аурубис България

23 януари 2018 година (вторник), 18:30 часа, в град Варна, Swiss Belhotel Dimyat Varna ("Княз Борис I" № 111)

Събитието е безплатно с предварителна регистрация на: www.innovationinaction2018v.eventbrite.com

Прочети още...

Съобщения за членовете на АС 29.01.2018г

            Уважаеми членове на АС,

Уведомяваме Ви, че на 29.01.2018г. от 15.15 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе извънредно заседание на Академичния съвет при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Приемане отчета на бюджета на ТУ-Варна за 2017г. и плана на бюджета на ТУ-Варна за 2018г.

    Докл.: Гл.Счетоводител

  2. Текущи.

Правилник за дейността на МКЦ
Правилник СС

Електронни тестове

 Прием ОКС "Бакалавър"

Прочети още...

Удължаване на проект "Студентски практики"

Уважаеми студенти,

Информираме Ви, че с решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 от 13.10.2017 г., периодът на изпълнение на проект BG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1" се удължава до 29.09.2018 г.

Съгласно чл. 4, ал. 3 от Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект "Студентски практики - Фаза 1", всички започнали практически обучения трябва да приключат най-късно до един месец преди края на проекта (29.08.2018 г.).

Кандидатстването в проекта е изцяло чрез онлайн платформата http://praktiki.mon.bg/sp.

Прочети още...

Пробен достъп до продукт на EMIS : „University CEE&SEE region“.

Уважаеми преподаватели и докторанти,

Университетска библиотека  чрез Български информационен консорциум,  осигури пробен достъп до продукт на EMIS„University CEE&SEE region“.

Ползването е ограничено на 50 сесии дневно.

Прочети още...