Допълнителни дати за годишна поправителна сесия

 

На 17 и 18 май 2018 г. всички преподаватели имат допълнителни дати за годишна поправителна сесия за студентите от ІV курс.

Учебно-методичен отдел

 

Подготвителен курс - Корабен електромеханик

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ даде разрешение за провеждане на редуцирано допълващо обучение, изисквано съгласно чл.37, т.7, буква „г“ на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в РБ (подготвителен курс за „Корабен електромехник“ по IMO моделен курс 7.08) за лица завършили ТУ-Варна по специалности „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба“.

За по-вече информация се обърнете към Морския квалификационен център при ТУ- Варна.

Семинар „Приложение на облак-технологиите“ за преподаватели и служители от ТУ - Варна

Курсът е предназначен за преподаватели и служители, които желаят да използват компютъра за създаване и поддържане на електронна документация, за съхраняване и споделяне на дидактически материали "в облака", за улесняване на електронната комуникация със студенти и колеги. Преподавателите ще придобият умения да създават споделени файлове (текстови, електронни таблици, презентации, формуляри), да съхраняват и споделят информация "в облака". Специално внимание се отделя за работа с електронни формуляри - създаване на каталог с данни, създаване на формуляри за електронно записване в дадено събитие, електронно анкетиране и анализ на резултатите и др. Друга гледна точка на курса е възможността на облак-технологиите за споделяне на дидактически материали между колеги - съвместна работа по общи проекти във вид на текстов файл, презентация, електронна таблица и др. Акцентира се и на възможността на облак-технологиите за улесняване на комуникацията между преподаватели и студенти, както и между професионални общности. По време на курса ще се работи в Google Диск.

Участието е безплатно. Необходимо е всеки участник да има имейл в Gmail.
Дата: 18.05.2018 г., петък
Начало: 10.00 часа
Място на провеждане: Библиотеката на ТУ – Варна, Студентска читалня

За записване в курса моля да попълните следния формуляр.

Лекции на професори от Техническия университет в Острава, Чехия

На 8.05.2018 г. от 10:30 ч. в Конферентна зала НУК лекции ще изнесат проф. д-р инж. Л.Личев, проф. д-р инж. И. Зеленка и д-р инж. Я. Плуцар от Техническия университет в Острава, Чехия.

Темите на лекциите са:

  1. Unconventional computation and bioinspired algorithms – recent advances,

    лектор: проф. д-р инж. Иван Зелинка

  1. Development of methods for imaging, measuring, modeling and evaluation of tubular structures,

    лектор: проф. д-р инж. Л. Личев

  1. Cyber security and data protection – recent advances, лектор: д-р инж. Ян Плуцар.

 Поканват се преподаватели, докторанти и студенти да посетят лекциите.

 

 

Работодател-Студент: Мисията възможна!

Прочети още...

Съобщения за членовете на АС 23.04.2018г

             Уважаеми членове на АС,

Уведомяваме Ви, че на 23.04.2018г. от 15.15 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе заседание на Академичния съвет при следния

                               Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Прочети още...

На вниманието на преподаватели и докторанти!

НА 19.04.2018г. УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ОРГАНИЗИРА ОБУЧИТЕЛЕН  СЕМИНАР  НА ТЕМА:

Oткриване на знания и оценка на научните изследвания със Scopus, ScienceDirect и Mendeley“. СЕМИНАРЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В „СТУДЕНТСКА ЧИТАЛНЯ“ ОТ 9.00ч.

 ЗА ОНЛАЙН ФОРМАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ :

https://docs.google.com/forms/d/1qCS9MdYll37XO3OazKpXKl1ver1_fTc96w3Ndi0uEzo/edit?usp=sharing_eil&ts=5ac4db96

ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ УЧАСТНИЦИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПО МЕЙЛ И ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ.

 

Открита лекция за възможностите и ползите от дуалното обучение

В рамките на работата по международен проект „DYNAMIC, открита лекция за възможностите и ползите от дуалното обучение, ще изнесе г-н Максимилиан Ерхард,

Прочети още...

Пълен достъп до БД Science Direct и Scopus

 

Уважаеми преподаватели и докторанти,

0т 12.03.2018 год. МОН предостави на университетите

отново пълен достъп до БД Science Direct и Scopus.

Напомняме, че за сега достъпът до Springer е ограничен

до 30.03.2018  год.

 

Университетска  библиотека

Честит 3 -ти Март

Прочети още...