Съобщения за членовете на ОС 22.03.2019г.

Солвей Соди АД – Девня търси студенти от специалности, свързани с Информационни технологии

Солвей Соди АД – Девня, един от най-големите заводи в света за производство на синтетична калцинирана сода, стартира амбициозен проект за дигитализация и търси

СТУДЕНТИ
от специалности, свързани с Информационни технологии

Основна задача във връзка с проекта: Разработване на приложения с AppSheet Applications

 • Приложения за извършване на проверки (cheklists) на инструменти (сапани, сбруи, преносими стълби и площадки, ел. инструменти) и оборудване (помпи и др.)
 • Прилагане на работещи приложения от другите заводи на Солвей на местно ниво чрез превеждане на български език и леки промени в самите приложения, списъци, др., както и мултиплициране за различните звена
 • Маркиране на инструменти с NFC чипове

  Прочети още...

Тържествена церемония за връчване на дипломи от випуск 2018 на Машинно-технологичния факултет

На 08.03.2019г. от 13:00ч. в зала 114 МФ ще се състои тържествена церемония за връчване на дипломите от випуск 2018г. на абсолвентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от MTФ за специалностите:

Прочети още...

Презентацията на фирма РАЙС

На  19.02.2019 г.   Университетска библиотека кани всички преподаватели и служители на презентацията на  фирма РАЙС, предлагаща четвърто поколение скенери CopiBook, разработено така, че да задоволява и най-взискателните крайни потребители по отношение на качеството на изображение. Управлява се от софтуер, който позволява управление на целия процес на дигитализация, обработка и създаване на готови за публикуване сканирани съдържания.

Презентацията ще се проведе в „Студентска читалня“ на библиотеката

от  11.00 ч.

Посещавате безплатно групи за изучаване на народни танци към клуб за народни танци при ТУ - Варна

Уважаеми колеги и студенти,

Със съдействието на академичното ръководство Ви каним да посещавате безплатно групи за изучаване на народни танци към клуб за народни танци при ТУ - Варна.

Прочети още...

Дари капачка, спаси живот!

Студентски съвет при ТУ – Варна с подкрепата на ръководството на университета провежда кампания за събиране на пластмасови капачки за рециклиране в полза на благотворителни социални каузи.
Всеки може да се включи като предаде излишните капачки в специално обозначените пластмасови туби, разположени до входа на основните сгради на университета.
Благодарим Ви!

Прочети още...

Остави хартия, спаси дърво

Акция за събиране и предаване на хартия за рециклиране
ТУ – Варна, 4-8 февруари 2019г.
Студентски съвет при ТУ – Варна и ръководството на университета канят всички студенти, преподаватели и служители да се включат в кампанията за предаване на хартия за рециклиране.
Във всяка от основните учебни сгради  - МТФ, ЕФ и НУК, са обособени места в приземните етажи за изнасяне на събраната хартия.
Чували за събиране на хартия желаещите могат да получат от местата за информация на входа на сградите.
Събраните средства ще бъдат използвани за поетапна подмяна на осветителните тела във фоайетата и аудиториите на университета с LED осветление.

 

Промоция на випуск 2018 на Корабостроителния факултет

Уважаеми колеги,

Утре - петък, 14 декември, от 13 часа в Юнашкия салон във Варна на тържествена церемония ще бъдат връчени дипломите на абсолвентите - бакалаври и магистри, випуск 2018 г. на Корабостроителния факултет на ТУ - Варна.Младите инженери и агрономи са завършили  следните специалности:

 • Корабостроене и морска техника
 • Корабни машини и механизми
 • Корабоводене
 • Експлоатация на флота и пристанищата
 • Техника и технологии за опазване на морето и околната среда
 • Защита на населението при бедствия и аварии
 • Топлотехника
 • Топлотехника и възобновяеми енергийни източници
 • Агрономство
 • Семепроизводство и растителна защита

Тържествената промоция на бакалаври и магистри от випуск 2018 на Електротехнически факултет на ТУ – Варна

Уважаеми колеги,

На 07.12.2018 год. – петък, от 13.30ч. в Община Варна – пленарна зала, ще се състои тържествената промоция на бакалаври и магистри от випуск 2018 на Електротехническия факултет на ТУ – Варна.

Прочети още...

Край на кампанията за събиране на дрехи

Студентският съвет при ТУ- Варна информира, че кампанията за събиране на дрехи приключи. Благодарим на всички, които се включиха и Ви желаем весели празници!