Проучване - Анкета за стажантска програма

Здравейте студенти и преподаватели на ТУ-Варна, Карлсберг България АД има амбицията да ни покани с идеи в изграждането на своята нова стажантска програма с насоченост Производство.

Прочети още...

Информационна кампания "ISIC Roadshow"

На 23 октомври 2018г. (вторник), в интервала 10:00 – 16:00 часа ще се проведе информационна кампания "ISIC Roadshow" на територията на Технически университет – Варна във фоайето на Машинен факултет (МФ) или до входа на МФ, в зависимост от метеорологичните условия. Кампанията се организира от Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО).

Целта на кампанията е да се запознаят студентите с ползите, които им предоставят студентските карти ISIC, както и със специалните предложения, договорени за тях с основните ни партньори.

Предстоящо: Информационни дни за "Еразъм+"

ТУ-Варна отбелязва световните дни на Еразъм със серия презентации относно процедурата по кандидатстване и ползите от програмата. Ще чуем мнения и разкази на хора, които са се възползвали. Ще поговорим за всяка стъпка от кандидатстването до завръщането след мобилността. Ще се радваме да отговорим на всеки въпрос. Презентациите  са абсолютно безплатни и са отворени за всеки, който има интерес и желание да ги посети. Възползвайте се!

Прочети още...

Семинар по иновационни образователни технологии


УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ДОКТОРАНТИ и
СТУДЕНТИ,

На 10 октомври 2018 г. от 14:00 ч. в студентската читалня  в Библиотеката на ТУ – Варна ще се проведе

СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА ПРИСЪСТВАТ!

Ректор
Проф. дтн РОСЕН ВАСИЛЕВ

Стипендиантска програма на Агрополихим АД

     СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА на АГРОПОЛИХИМ АД за академичната 2018/ 2019 г.

     Агрополихим АД, Индустриална зона Девня, е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа  и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров.
     Предлаганата програма има следните параметри:

Прочети още...

Изложба - конкурс

"НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЗВЕНАТА В ТУ-ВАРНА"

Откриване в 9:30 часа на 08.10.2018 г.(понеделник) във фоайе на Нов учебен корпус.

 

Позиция за докторант в Хърватия

Университетът в Загреб, Факултета по машиностроене и корабостроене чрез Департамента по Корабостроене и океанско инженерство, обявява конкурс за докторант, в рамките на научно-изследователски проект:

Development of efficient methodology for finite element method based structural analysis of marine structures - REMAKE (KK.01.2.1.01.0124)

Научният сътрудник по проекта ще работи по включването в програмата с отворен код OOFEM на метода на крайните елементи за оценка на морските конструкции в етапа на проектиране.

Прочети още...

 

ТУ - Варна организира професионално-педагогическа специализация на тема „Компютърно моделиране в училищната подготовка“

Във връзка с въвеждане на учебния предмет Компютърно моделиране в 3. клас от учебната 2018/2019 г. , Технически университет – Варна организира професионално-педагогическа специализация на тема „Компютърно моделиране в училищната подготовка“ .
Предназначение: за начални учители, за учители по информатика и информационни технологии и всички останали педагогически специалисти с интерес към компютърното моделиране в училищната подготовка.

Прочети още...

Обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител“

Технически университет - Варна организира обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител“:
· за лица, които са придобили степен на висше образование в област „Технически науки“, всички специалности с професионална квалификация „Инженер“ и др.

Прочети още...

Събитие „Аз, предприемач?“

Уважаеми преподаватели, докторанти и студенти,

Университетска библиотека ви кани на събитие „Аз, предприемач?“  на  4-ти октомври 2018 година от 10.00 ч. в „Студентска читалня“.  На събитието ще бъде презентиран  проект BG05M90P001-1-023-0100-C01 и ще се представят възможностите за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество. Лектор е г-жа Христина Василева, управител на Варна Бизнес Консулт Клъстер.