ДИСКУСИЯ В АСОЦИАЦИЯ „КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОРЕМОНТ” ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ВИСШИ КАДРИ В БРАНША

200 лева месечна стипендия от фирми за първите 10 новозаписали се студенти от корабните специалности

Висшето ни образование от години бележи някои обезпокоителни тенденции, свързани не само с демографската криза и с факта, че университетите предоставят двойно повече места от реалния брой на кандидат-студентите. Вече се проявява и проблемът, че много от желаещите да завършат висше образование не избират специалностите, които биха им гарантирали сигурна професионална реализация, а кандидатстват за пренаситени специалности. Иначе казано, избират професии, които им осигуряват … безработица.

Прочети още...

В ТУ-ВАРНА ЗАПОЧНА ОБУЧЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ ФИЗИЦИ ПО ПРОЕКТ EUTEMPE-RX

В едноседмично обучение се включиха курсисти в модул „Антропоморфни фантоми” от международния пилотен курс за експерти по медицинска физика. Курсът се провежда в рамките на Европейски проект EUTEMPE-RX по 7-ма рамкова програма. В модула са регистрирани и се обучават 17 участници от 14 страни, в това число медицински физици от МУ-Варна и МБАЛ “Св. Марина”.

Прочети още...

ТЪРЖЕСТВЕНИЯТ СТАРТ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ТУ-ВАРНА, БЕШЕ ДАДЕН С ПЪРВОКУРСНИЦИ – ЗАДОЧНИЦИ

Конферентната зала на университета e изпълнена до предел от току-що напуснали училищните скамейки младежи и девойки, както и от вече натрупали трудов стаж новоприети задочници. Да споделят радостта им са пристигнали и много гости, родители. Всичко в тържествения ден се случва по новому. Ново е ранното откриване на учебната година, при това не от студенти редовно, а от задочно обучение. Новоизбрани са членовете на академичното университетско ръководство, нов е сценарият на ритуала по откриването, различни са и поканените високопоставени обществени деятели.

Прочети още...

АКАДЕМИЧНО ЗВАНИЕ „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” ЗА НАШ ПРОФЕСОР

Деканът на ФД „Докторанти” на ТУ-Варна, проф. д.т.н. инж. Николай Минчев е удостоен с почетното отличие на ТУ-София

Плодотворните колегиални отношения между двата най-големи технически университета в страната бележат начало от 1963 г., когато основател и първи ректор на варненския Технически университет става зам.-ректорът на софийския Технически университет проф. к.т.н. инж. Марин Опрев. Следва обмен на преподавателски и научен опит и логично няколко професори на ТУ-София са удостоени до днес с отличието „доктор хонорис кауза” на ТУ-Варна.
С първото подобно звание за наш преподавател, учен и ръководител, гласувано от университета в София, беше отличен проф. д.т.н. Николай Минчев.

Прочети още...

ПРЕД ПРАГА НА НОВИЯ АКАДЕМИЧЕН МАНДАТ

Дискусия в катедра „Автоматизация на производството” за бъдещото й развитие

Какво предстои след встъпването в длъжност на новия управленски екип на университета? Този въпрос кръжи в академичната атмосфера през последните юнски дни на годината. Но и най-дългото пътуване започва с първата крачка, както са казвали древните. С тази житейска философия ръководителят на катедра АП доц. д-р Емил Маринов свика на ранна дискусия членовете на катедрата. „Мисля, че предстоят поредица от подобни дискусии във всички наши катедри – каза той, давайки ход на изказванията и предложенията. – Необходимо е, за да можем да отстоим завоюваните си добри позиции и да ги разширим с нови постижения чрез усилията на всички.”
За дискусия беше поканен доц. д-р Велко Наумов, зам.-ректор и кандидат за ректорската надпревара.

Прочети още...

ДА ЛОВИ ПОПЪТНИ ВЕТРОВЕ МОНУМЕНТЪТ „ВЕТРОХОД” НА ТУ-ВАРНА

Началото на юни, последен Академичен съвет за мандат 2012–2015 година. Традиционно представяне на защитени намерения, на решени и нерешени проблеми, на основания за бъдещо възходящо развитие. Идва и последната точка от дневния ред – тържествено откриване на монументалната пластика „Ветроход” в парка на университета, дело на ръководителя на катедра „Материалознание и технология на материалите” доц. д-р Радко Радев. Той е автор и на другата монументална художествена пластика пред Ректората – „Абсолвент”.

Прочети още...

НАШ ПРЕПОДАВАТЕЛ С НАУЧНО ПРИЗНАНИЕ В САЩ И КИТАЙ

Сътрудничеството на ТУ-Варна и Университета в гр. Гент, Белгия датира от 1996 г. Тогавашният асистент от нашата катедра "Електронна техника и микроелектроника" (ЕТМ) Венцислав Вълчев провежда първата си международна 10-месечна специализация в катедра "Електрическа енергия, системи и автоматизация" на белгийския университет. Така се поставя началото на активно сътрудничество, в което през годините са привлечени 5 преподаватели, 9 докторанти и над 20 студенти от катедра ЕТМ. В основата на това сътрудничество са световно известният учен проф. Алекс Ван ден Босхе от страна на Белгия и днешният проф. Венцислав Вълчев от наша страна. Впоследствие проф. Алекс Ван ден Босхе бе титулуван като „доктор хонорис кауза” и почетен професор на ТУ- Варна. Канен е на различни научни форуми у нас.

Прочети още...

КОГАТО СПОРТ И ОБУЧЕНИЕ ПОСТИГАТ РАВЕНСТВО 1:1

КОГАТО СПОРТ И ОБУЧЕНИЕ ПОСТИГАТ РАВЕНСТВО 1:1

Богатата спортна витрина на университета се попълни с още едно заслужено отличие – първо място и златен медал на варненската Студентска универсиада. Има ли допирни точки между популярния спорт тенис на корт и една трудна, но предпочитана от много младежи IT специалност? Отговора намираме в учебното и спортно всекидневие на 20-годишния второкурсник от специалност „Софтуерни и интернет технологии” Калоян Николов.

Прочети още...

„ПО-МАЛКОТО Е ПОВЕЧЕ” В ДИЗАЙНЕРСКИ ИЗПЪЛНЕНИЯ НА НАШИ СТУДЕНТИ

През последните две години студенти от специалност „Инженерен дизайн“ станаха част от престижни национални и международни фестивали за дизайн и визуални изкуства.Техните участия и талант се превърнаха в специфичен израз на виталността на младежкото творчество. Катедрата подкрепя своите млади надежди в подготовката и участието им в авторитетните форуми. Основен двигател в разработването на проектите и организирането на изложбите е преподавателката гл. ас. д-р Кремена Цанкова.

Прочети още...

НАУЧЕН ФОРУМ–ДИСКУСИЯ ПО ПОВОД ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА МОРЕТО

Заслужени отличия за изявени дейци от морската индустрия

Доклади по теми за обучението и професията на корабостроителя, за нейните предизвикателства, за преструктуриране на морската образователна система, за опазване чистотата на морските пространства и пр., събраха в университета изявени морски специалисти и студенти за обмен на образователни и практически знания. Форумът се провежда за втора година, което го превръща в традиционно начинание, вдъхновено от европейския Ден на морето.

Прочети още...