На 04.09.2020 г. преподаватели от СА „Димитър А. Ценов“ - Свищов бяха посрещнати от Ръководството на Технически университет – Варна и ректора проф. д-р инж. Венцислав Вълчев. Делегацията от СА се водеше от ректора на университета- проф. д-р Марияна Божинова, като присъстваха и доц. д-р Драгомир Илиев- директор на Център за дистанционно обучение, доц. д-р Анатолий Асенов- Главен секретар, както и инж. Веселин Миланов. От страна на домакините присъстваха доц. д-р инж. Мария Маринова- заместник-ректор "Учебна дейност", доц. д-р Светлана Лесидренска- декан на Машинно-технологичен факултет и доц. д-р инж. Здравко Иванов-Ръководител на катедра ТТТ. Бяха обсъдени възможности за сътрудничество във всички степени на обучение- професионален бакалавър, бакалавър, магистър, доктор, както и в развиването на научната дейност. Двата университета декларираха готовност за съвместни дейности и участие в общи проекти. Срещата премина в изключително позитивен и конструктивен дух, като на финала участниците единодушно се обединиха около идеята, диалогът активно да бъде продължаван в името на ползотворното сътрудничество.