В периода 03-04.09.2020г., Научноизследователският институт към ТУ-Варна участва в онлайн събитие на тема “Climate needs action - webinar on low carbon transport and cities”. Събитието е организирано от Британското посолство в България, UK Science & Innovation Network в Румъния и България, и Connected Places Catapult – the Associates Programme.

Участници в събитието бяха голям брой експерти от Великобритания, Румъния и България – изследователи и университетски преподаватели, представители на бизнеса и политици. Обсъдени бяха важни въпроси свързани с климатичните промени, проблемите възникващи от тях, възможностите за намаляване на емисиите в следващите години, постигане на икономически растеж чрез иновации и технологии за нисковъглеродни и нулеви емисии от транспорта.

Дискусии се проведоха по следните основни направления:

  1. Преход към транспорт с нулеви въглеродни емисии: стратегии, изследвания и иновации.
  2. Транспорт и енергия: ефективни решения и техните приложения.
  3. Въглеродно неутрални интелигентни градове.
  4. Нисковъглеродна интегрирана мобилност в интелигентни градове.
  5. Нисковъглеродни иновации и технологии в градския транспорт.

Научноизследователски институт към ТУ-Варна участва с презентация на тема  „Lоw/zero carbon propulsion – innovations and challenges”. Основен акцент на презентацията беше досегашния опит в научноизследователската и проектна дейност, както и бъдещи идеи за предприемане на конкретни изследвания за защита и възстановяване на околната среда, в сътрудничество с партньорски организации от страната и чужбина.   

Уебинарът е първото от поредица събития, чиято цел е да се развие мрежа от експерти в региона на Източните Балкани, които ще работят с партньори от Обединеното кралство. Експертите ще идентифицират настоящите и бъдещи проблеми, свързани с климатичните промени и съвместно ще формулират най-ефективните решения за възстановяване на околната среда от замърсяванията и осигуряване на устойчиво бъдеще за следващите поколения.                   

Подготвил: НИИ – ТУ Варна