УНИКАЛНО РАЗШИРЕНИЕ НА МОРСКИЯ НИ ТРЕНАЖОРЕН КОМПЛЕКС

Поредно признание „Най-добра в България” за учебна база на световно равнище на ТУ - Варна

Пред преподаватели от Морския университет в гр. Костанца, Румъния, директори на колежи от Република Турция, ръководни представители на фирмата VSTEP, Холандия, президенти на морски компании, кмета на Варна Иван Портних, зам. областния управител Цветомир Петров, ученици от Морската гимназия, ректора на ТУ – Варна, проф. д-р Овид Фархи, преподаватели и студенти беше представено разширението на Морския тренажорен комплекс на университета за обучение на бъдещи корабоводители. Така в навечерието на Деня на българската просвета и култура - 24 май съществуващият вече сектор на комплекса получи завършен вид.

Прочети още...

ПРЕДСТАВИХМЕ СЕ ДОБРЕ КАТО ДОМАКИНИ НА НАЦИОНАЛНА ИНЖЕНЕРНА ОЛИМПИАДА

Оспорвано състезание на млади олимпийски надежди по теоретична електротехника

От години се е наложила традицията най-добрите студенти по теоретична електротехника да мерят сили и знания с най-добрите си колеги от техническите университети в страната, в които се изучават силнотокови и слаботокови електротехнически специалности. За нашия университет подборът на най-добрите се прави от Електротехническия факултет и от Факултета по електроника.

Прочети още...

ЧАСОВЕТЕ ЗА СПОРТ В ТУ - ВАРНА: И ЗДРАВЕ, И … БИЗНЕС ПОДГОТОВКА

Втори професионален шанс за студентите ни със здравословни проблеми

Една сравнително нова учебна дисциплина в университета стана израз на отговорността на академичното ръководство за социално ангажираното обучение. С въвеждането на „Спортен мениджмънт” в учебните планове станахме четвъртото висше учебно заведение в страната, отговорило на потребностите на възпитаниците си, които имат трайни здравословни проблеми.
Занятия по дисциплината води доц. д-р Мария Дончева, преподавател в катедра „Физическо възпитание и спорт” по спортните дисциплини волейбол и баскетбол и фитнес дисциплината „Каланетика”. Била е състезателка в националния отбор по волейбол за девойки. Публикувала е над 50 научни статии и съобщения в български и международни научни издания по проблеми на теорията и методиката на спортната подготовка, авторка е на учебни помагалала.

Прочети още...

НАВЛИЗАМЕ ВСЕ ПО-УВЕРЕНО В ЕРАТА НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ

Създадени са 120 учебника с функции за учебната интернет комуникация „преподавател-студент”

Началото е през 1998 г., когато в университета се създава Център за електронни форми на обучение по програмите TEMPUS и PHARE. Следват няколко проекта – регионални и европейски – за дистанционно образование, като ЕС подкрепя идеите за развитие на методиката му и за разработване на учебни помагала . През тези години битуват съмнения, че при инженеринга не е възможно да се преподава дистанционно, но времето ги опровергава, включително чрез трупания през годините практически опит в ТУ-Варна.

Прочети още...

ПРОЛЕТНАТА ФУТБОЛНА СЕСИЯ 2015 – ФИНАЛИ МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА

Как „Тигриците” станаха лесна плячка на „Хокеистките” с 3:0, а „Батальона” и „Полумесец и звезда” след равенство 2:2 – изпълнение на дузпи и …

Още се спори дали традиционният футболен турнир на университета се изигра защото е дошла пролетта, или пролетта е дошла, защото е настъпило време за турнира. Безспорното е, че на модерния ни стадион с изкуствена дренажна настилка се разгоряха здрави мъжки битки, дори по-мъжки при женските отбори.
В последния мартенски ден публиката аплодира в спор за бронза отборите на „Ел Гранде” на Електротехническия факултет и ФК „Мълния” на Факултета по изчислителна техника и автоматизация. Срещата приключи при разгромното 6: 2 в полза на „грандовете”.

Прочети още...

ЯПОНИЯ ПРЕДПОЧИТА ВЪЗПИТАНИЦИ НА ТУ – ВАРНА ЗА КОРАБИТЕ СИ

Получихме сертификат за високо качество на учебната ни база и морскатa подготовка

Третата по големина в света икономика – японската, планира ново разширение на търговския си флот. Но и тази страна с многомилионно население е в демографска криза и за да попълва корабните си екипажи, се нуждае от чуждестранни кадри. Затова в японското министерство на транспорта решават да извършат съответни проверки за подготовката на морските кадри от други страни, кандидатстващи за работа на техни кораби.

Прочети още...

НАДЕЖДНА ПЕРСПЕКТИВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА

Заключителна пресконференция за резултатите от проект на МОН и ЕС

Образователните и научните проекти, финансирани от МОН и ЕС, които са спечелени с конкурси от наши университетски колективи, вече са важна част от академичното ни всекидневие. Особено показателни са проектите за развитие на потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени (2008 – 2010 г.) и този по ОП 'РЧР' (2012 – 2015 г.), като към втория бяха добавени за обучение и специализанти. Т.е младежи с основни трудови договори в бизнеса, но и с желание да правят научна кариера.

Прочети още...

ШЕСТ СВЕТОВНИ УНИВЕРСИТЕТА СЕ ВКЛЮЧИХА В НАША ИНОВАТИВНА СТРАТЕГИЯ

Чрез участия във виртуални бедствия и произшествия – предпазване при реални беди

Първата стъпка на университета към електронизация на обучението бе спечеленият проект на МОН за дистанционно преподаване и усвояване на учебния материал. Впоследствие на негова основа бе оборудвана единствената в страната лаборатория по виртуална реалност за визуализация на обекти в триизмерна среда. Това даде възможност на студентите ни, поставяйки си активни очила с датчици, и с помощта на стереопрожектори да виждат подадените от софтуера изображения на обекти и предмети върху две стени на лабораторията под прав ъгъл в два 3D образа.

Прочети още...

В ОРБИТАТА НА НАУЧНИТЕ ЗНАНИЯ И ИНОВАТИВНИТЕ ИДЕИ

Наш преподавател от „Морски науки и екология” – доктор хонорис
кауза на чуждестранен университет

Едно от условията за успешна научна дейност са личните контакти с колеги от различни университети, от научни институти, държави. Показателен в това отношение е примерът на доц. Христо Крачунов, ръководител на катедра „Екология и опазване на околната среда”.

Прочети още...

42-РИ ВИПУСК ИНЖЕНЕРИ ПО АВТОМАТИКА НА ТУ - ВАРНА

Дипломите си получиха 65 абсолвенти от випуск 2014
на катедра „Автоматизация на производството”

Тържествената 114-та зала на Машинно-технологическия факултет отново е изпълнена с развълнувани млади хора, облечени в ритуални тоги. Не по-малко развълнувани са и техните родители, приятели, дошли да споделят и заснемат паметното събитие. На трибуната в академична тога с отличителните ректорски ленти се изкачва проф. д-р Овид Фархи.

Прочети още...